Riešenia febi: posilňovač riadenia pre ťažké úžitkové vozidlá

30 marca 2023, 10:46

Riadenie ťažkých nákladných automobilov sa len ťažko zaobíde bez posilňovača riadenia. Ten je súčasťou systému, ktorý zvyšuje silu vodiča, akou pôsobí na riadenie. Aj keď v súčasnej dobe existujú plne elektrické systémy riadenia alebo kombinované elektro-hydraulické systémy, klasický hydraulický systém riadenia je stále najrozšírenejší.

Konštrukcia hydraulického systému riadenia sa už mnoho rokov nemení. Skladá sa z dvoch hlavných častí:

 • Prevodka riadenia – pre stredné a ťažké úžitkové vozidlá väčšinou ako recirkulačný guľôčkový hydraulický systém riadenia.
 • Hydraulické čerpadlo – väčšinou ide o lamelové čerpadlo.
Funkcia a konštrukcia hydraulického systému riadenia; Zdroj: MAN Truck & Bus AG

Popis

 • A Miesto rezu
 • B Odtok
 • C Prívod
 • D Spätný odtok z hornej komory valca
 • E Tlačený olej do spodnej komory valca
 • 1 Skriňa
 • 2 Guľôčková matica riadenia (pracovný piest)
 • 3 Slimák riadenia
 • 4 Torzná tyč
 • 5 Ozubený segment
 • 6 Posúvač ventilu
 • 7 Hriadeľ riadenia
 • 8 Sací ventil
 • 9 Pretlakový ventil
 • 10 Lamelové čerpadlo
 • 11 Prúdový obmedzovací ventil
 • 12 Olejová nádržka
 • 13 Obmedzovač hydraulického riadenia
 • 14 Odtoková drážka

Konštrukcia a výhody lamelového čerpadla

Lamelové čerpadlo sa skladá z rotora a statora. Rotor je usporiadaný excentricky a má vybranie, v ktorom sú umiestnené lamely. Tie sú pri prevoze tlačené von proti statoru silou pružiny a odstredivou silou.

Funkcia a konštrukcia lamelového čerpadla; Zdroj: MAN Truck & Bus AG

Popis

 • 1 Tlaková komora (tlakové pripojenie)
 • 2 Sacia komora (sacie pripojenie)
 • 3 Stator
 • 4 Rotor
 • 5 Pružina
 • 6 Lamely

Ak je čerpadlo uvedené do chodu, zväčšia sa medzery medzi lamelami v sacej oblasti a dôjde k nasatiu hydraulickej kvapaliny (modrá oblasť). Na opačnej strane je potom hydraulická kvapalina vtlačovaná do tlakovej oblasti, pretože sa priestory medzi lamelami opäť zmenšujú.

Výhodou lamelových čerpadiel v porovnaní s ozubenými čerpadlami je vyššia prevádzková rýchlosť a nižšia pulzácia prietoku. Okrem toho sú tieto čerpadlá tichšie.

Príčiny porúch

Čerpadlá posilňovača riadenia sú všeobecne konštruované ako veľmi odolné – aspoň pokiaľ sú zásobované dostatočným množstvom čistého hydraulického oleja, ktorý zaisťuje potrebné mazanie. Vzduch sa do systému môže dostať netesnosťami v oblasti satia alebo nedostatočným odvzdušnením po oprave. Ak čerpadlo nasáva vzduch, beží nasucho a prestane sa mazať. Pri vysokých otáčkach tak môže dôjsť k vážnemu poškodeniu vo veľmi krátkej dobe. Znečistený hydraulický olej môže čerpadlo rovnako poškodiť alebo zničiť.

Preplachovanie je nevyhnutné

Ak je čerpadlo posilňovača riadenia poškodené, môžu sa do hydraulického systému dostať nečistoty, napríklad kovové čiastočky. Preto treba po výmene chybného čerpadla posilňovača riadenia hydraulický systém dôkladne prepláchnuť, kým sa nevyplavia všetky nečistoty. Inak hrozí, že nové čerpadlo bude okamžite poškodené starými usadeninami. Po prepláchnutí treba hydraulický systém znovu naplniť čerstvým, čistým hydraulickým olejom a odvzdušniť ho podľa pokynov výrobcu.

Malý rozdiel, veľký efekt

Niekedy nie sú rozdiely medzi rôznymi náhradnými dielmi na prvý pohľad viditeľné. Príkladom môžu byť dve tandemové čerpadlá (kombinované hydraulické a palivové čerpadlo) pre Mercedes Benz Actros. Existujú dva varianty: jeden od výrobcu LUK a druhý od ZF. Obe čerpadlá je možné jednoducho namontovať na rovnaký motor, ale polohy pripojovacích otvorov hydraulických vedení nie sú úplne rovnaké.

Ak demontujete čerpadlo LUK a nahradíte ho verziou ZF, je možné hydraulické vedenie namontovať, to však bude pod veľkým pnutím. Skôr alebo neskôr povedie toto pnutie k prasklinám v dôsledku vibrácií motora a pulzujúceho prúdenia. Hydraulický olej začne unikať alebo dôjde k nasávaniu vzduchu, čo ničí hydraulické čerpadlo. Ak vykonávate opravu, starostlivo skontrolujte čísla dielov a vymeňte len servočerpadlá v zodpovedajúcom prevedení.

Podobné, ale nie rovnaké!

Spoločnosť febi ponúka obe prevedenia tandemového čerpadla.

vľavo: LUK verzia, febi 27170; vhodné pre Mercedes-Benz 002 460 08 80
vpravo: ZF verzia, febi 27670; vhodné pre Mercedes-Benz 002 460 39 80

Spoľahnite sa na náhradné diely febi v kvalite zodpovedajúcej OE. Kompletný sortiment dielov spoločnosti bilstein group a viac technických informácií nájdete v online katalógu na adrese: partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka febi je súčasťou skupiny bilstein, ktorá zastrešuje ďalšie silné značky SWAG a Blue Print. Viac informácií je k dispozícii na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!