Senzory NOx – novinka v ponuke febi Truck

20 júla 2023, 15:30

Spoločnosť Ferdinand Bilstein, jeden z popredných svetových dodávateľov a výrobcov riešení pre opravy úžitkových a osobných vozidiel, rozšírila svoju ponuku o senzory NOx. Vďaka rozsiahlemu, dynamicky sa rozvíjajúcemu portfóliu výrobkov je tak pod značkou febi Truck schopná ponúknuť riešenie na mieru každému zákazníkovi.

senzory NOx febi

The Greenkeeper of Giants – senzory NOx febi

Pri úžitkových a osobných vozidlách s dieselovým motorom sa močovina AdBlue® používa v spojení so systémom SCR (selektívna katalytická redukcia) na čistenie výfukových plynov. AdBlue® je vodný roztok 32,5 % syntetickej močoviny a 67,5 % demineralizovanej vody.

Na sledovanie procesu redukcie škodlivých oxidov dusíka sú pred a za katalyzátorom SCR umiestnené senzory NOx (snímač oxidov dusíka). Tie monitorujú funkciu a účinnosť systému SCR meraním koncentrácie dusíka a kyslíka vo výfukových plynoch. Ak niektorý zo snímačov zlyhá, prepne sa riadiaca jednotka motora do tzv. núdzového režimu.

V závislosti od typu vozidla sa znížia otáčky a výkon motora. Ak nie je chyba na systéme dostatočne rýchlo odstránená, môže vozidlo v najhoršom prípade doraziť do autoservisu len rýchlosťou chôdze.

Vzhľadom na to, že snímače NOx sú súčasťou systému SCR, ktorý znižuje emisie nákladného vozidla, sú na prospech aj životnému prostrediu.

O senzoroch NOx

Konštrukcia

Senzor NOx sa skladá zo sondy (1), prepojovacieho kábla (2), riadiaceho modulu (3) a konektora (4).

konstrukce senzoru NOx febi

Z nameraných údajov sa vypočíta, či treba regenerovať katalyzátor NOx, upraviť množstvo vstrekovaného AdBlue® a či systém SCR vôbec funguje správne.

Princíp merania

Súčasná technológia merania NOx je založená na elektrochemických senzoroch s oxidom zirkoničitým stabilizovaným yttriom ZrO₂, ktorých konštrukcia a spôsob fungovania je podobný širokopásmovým kyslíkovým senzorom (lambda sondy). Senzor zvyčajne využíva dve susedné meracie komory s dvoma elektrochemickými článkami, nazývanými tiež čerpadlové články.

Vedeli ste, že…?

  • Senzory, ktoré niekomu spadli, sa už nesmú inštalovať. Mechanický náraz totiž môže poškodiť citlivé keramické súčiastky vnútri senzora.
  • Senzory NOx starnú a po určitej dobe je nutné ich vymeniť..

Prehľad výhod senzorov NOx febi

  • Bezpečná prevádzka vďaka vynikajúcej odolnosti voči vplyvom prostredia, ako je voda a korózia, a tiež voči prevádzkovým kvapalinám vozidla.
  • Dlhá životnosť vďaka vysokokvalitným komponentom s vynikajúcou odolnosťou voči vibráciám a teplotným výkyvom a elektronike utesnenej lepidlom na báze silikónu, ktoré zaisťuje vysoký stupeň krytia IP67.
  • Bezproblémová inštalácia a maximálna presnosť montáže vďaka štandardom kvality zodpovedajúcim OE a výrobe podľa špecifikácií výrobcu vozidla.
  • Spoľahlivá funkčnosť vďaka presnej konštrukcii a pravidelným továrenským kontrolám mikrotrhlín počas výrobného procesu – to všetko pomáha predchádzať predčasným poruchám spôsobeným kolísaním teploty.
  • Rozšírenie produktového radu senzorov NOx a ďalšie náhradné diely pre systémy SCR, ako sú viečka nádrží pre AdBlue, kvapalina AdBlue, filtre močoviny a snímače teploty výfukových plynov v sortimente febi.

Viac informácií o senzoroch NOx febi sa dozviete z letáku vo formátu PDF alebo v produktovom videu nižšie.

Spolahnite sa na náhradné diely febi v kvalite zodpovedajúcej OE. Kompletný sortiment dielov spoločnosti bilstein group a viac technických informácií nájdete v online katalógu na adrese: partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka febi je súčasťou skupiny bilstein, ktorá zastrešuje ďalšie silné značky SWAG a Blue Print. Viac informácií je k dispozícii na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!