febi Truck: Podpora životného prostredia vďaka senzorom NOx

1 septembra 2023, 14:31

Aby bolo možné splniť vysoké požiadavky súčasných emisných noriem, treba okrem iného znížiť podiel škodlivých oxidov dusíka vo výfukových plynoch. Chemický proces redukcie oxidov dusíka sa nazýva selektívna katalytická redukcia (SCR), ktorá sa nezaobíde bez senzorov NOx. Spoločnosť Ferdinand Bilstein, jeden z popredných svetových dodávateľov a výrobcov riešení pre opravy úžitkových a osobných vozidiel, ponúka senzory Nox v kvalite zodpovedajúcej OE.

Na čo slúžia senzory Nox

Pri úžitkových a osobných vozidlách s dieselovým motorom sa močovina AdBlue® používa v spojení so systémom SCR (selektívna katalytická redukcia) na čistenie výfukových plynov. AdBlue® je vodný roztok 32,5 % syntetickej močoviny a 67,5 % demineralizovanej vody.

AdBlue® sa vstrekuje do výfukového systému, kde sa v hydrolýznom katalyzátore pri vysokej teplote výfukových plynov premení na amoniak. Následne sú škodlivé oxidy dusíka v katalyzátore SCR redukované na neškodný dusík a vodu.

Tlmič výfuku úžitkového vozidla Euro 6; Zdroj: MAN Grundlagen der Nutzfahrzeugtechnik

Popis

 1. prúd výfukových plynov
 2. senzor NOx
 3. oxidačný katalyzátor vznetových motorov DOC
 4. filter pevných častíc DPF
 5. teplotný snímač
 6. vstrekovanie AdBlue
 7. zmiešavacia a hydrolýzna časť na výrobu amoniaku z močoviny
 8. SCR katalytický modul (redukčný katalyzátor)
 9. bariérový katalyzátor zabraňujúci úniku amoniaku

Na sledovanie procesu redukcie škodlivých oxidov dusíka sú pred a za katalyzátorom SCR umiestnené senzory NOx (snímač oxidov dusíka). Tie monitorujú funkciu a účinnosť systému SCR meraním koncentrácie dusíka a kyslíka vo výfukových plynoch. Ak niektorý zo snímačov zlyhá, prepne sa riadiaca jednotka motora do tzv. núdzového režimu.

V závislosti od typu vozidla sa znížia otáčky a výkon motora. Ak nie je chyba na systéme dostatočne rýchlo odstránená, môže vozidlo v najhoršom prípade doraziť do autoservisu len rýchlosťou chôdze. Vzhľadom na to, že snímače NOx sú súčasťou systému SCR, ktorý znižuje emisie nákladného vozidla, sú na prospech aj životnému prostrediu.

Výstražná kontrolka chybného riadenia výfukových plynov; Zdroj: MAN Grundlagen der Nutzfahrzeugtechnik

O senzoroch NOx

Konštrukcia

Senzor NOx sa skladá zo sondy (1), prepojovacieho kábla (2), riadiaceho modulu (3) a konektora (4).

Z nameraných údajov sa vypočíta, či treba regenerovať katalyzátor NOx, upraviť množstvo vstrekovaného AdBlue® a či systém SCR vôbec funguje správne.

Princíp merania

Súčasná technológia merania NOx je založená na elektrochemických senzoroch s oxidom zirkoničitým stabilizovaným yttriom ZrO₂, ktorých konštrukcia a spôsob fungovania je podobný širokopásmovým kyslíkovým senzorom (lambda sondy). Senzor zvyčajne využíva dve susedné meracie komory s dvoma elektrochemickými článkami, nazývanými tiež čerpadlové články.

Vedeli ste, že…?

 • Senzory, ktoré niekomu spadli, sa už nesmú inštalovať. Mechanický náraz totiž môže poškodiť citlivé keramické súčiastky vnútri senzora.
 • Senzory NOx starnú a po určitej dobe je nutné ich vymeniť.

Prehľad výhod senzorov NOx febi

 • Bezpečná prevádzka vďaka vynikajúcej odolnosti voči vplyvom prostredia, ako je voda a korózia, a tiež voči prevádzkovým kvapalinám vozidla.
 • Dlhá životnosť vďaka vysokokvalitným komponentom s vynikajúcou odolnosťou voči vibráciám a teplotným výkyvom a elektronike utesnenej lepidlom na báze silikónu, ktoré zaisťuje vysoký stupeň krytia IP67.
 • Bezproblémová inštalácia a maximálna presnosť montáže vďaka štandardom kvality zodpovedajúcim OE a výrobe podľa špecifikácií výrobcu vozidla.
 • Spoľahlivá funkčnosť vďaka presnej konštrukcii a pravidelným továrenským kontrolám mikrotrhlín počas výrobného procesu – to všetko pomáha predchádzať predčasným poruchám spôsobeným kolísaním teploty.
 • Rozšírenie produktového radu senzorov NOx a ďalšie náhradné diely pre systémy SCR, ako sú viečka nádrží pre AdBlue, kvapalina AdBlue, filtre močoviny a snímače teploty výfukových plynov v sortimente febi.

Viac informácií o senzoroch NOx febi sa dozviete z letáku vo formátu PDF alebo v produktovom videu nižšie.

Spolahnite sa na náhradné diely febi v kvalite zodpovedajúcej OE. Kompletný sortiment dielov spoločnosti bilstein group a viac technických informácií nájdete v online katalógu na adrese: partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka febi je súčasťou skupiny bilstein, ktorá zastrešuje ďalšie silné značky SWAG a Blue Print. Viac informácií je k dispozícii na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!