Předseda představenstva společnosti Fota o důvodech ztrát skupiny v roce 2012

20 mája 2013, 20:13

Předseda představenstva společnosti Fota u příležitosti zveřejnění výroční zprávy zveřejnil dopis, ve kterém vysvětluje důvody ztrát společnosti v roce 2012. Mezi argumenty je zvyšující se konkurence, porušení smluv ze strany nájemců poboček nebo negativní jednorázové činnosti.

Podle předsedy představenstva Pavla Gizickiego utrpěla společnost v roce 2012 ztráty kvůli nižším, ve srovnání s předchozími roky, maržím prodeje. Velký vliv na ní měli i účinky jednorázových činností. Zvýšená konkurence na trhu distribuce automobilových dílů, společně se slabší poptávkou a intenzivní cenovou válkou, vyústila ve snížení hrubé marže. Na zvýšenou konkurenci má podle P. Gizickiego vliv zvýšení celkového počtu poboček a jejich nasycení kapitálem a rozšiřování distribuční sítě klíčových distributorů dílů. Silný tlak na ceny a významný pokles hrubé marže v souvislosti s prodejem pneumatik. Redukce nákladů pokryla ztráty jen částečně.

Velký vliv na chudé výsledky společnosti FOTA bylo ukončení činnosti v České republice a ukončení spolupráce s partnery, kteří porušili podmínky smlouvy o správě poboček FOTA.

Rozhodnutí o ukončení činnosti na českém trhu bylo způsobeno slabými dopady realizovaných nápravných opatření a nemožnost dalšího růstu bez podstatné finanční podpory ze strany mateřské společnosti. Kvůli ztrátám v České republice v roce 2012 společnost prodala celý svůj podíl ve firmě AUTOPRIMA a uznává významnou ztrátu z této investice. Dobrá zprávou je, že díky prodeji podílu již nebude společnost zatěžována ztrátami v příštích letech.

Fota provedla v minulém roce verifikaci své prodejní sítě a systému kontroly. Byla zjištěna řada porušení smluv při řízení poboček Fota. (viz. článek)

Dle předsedy představenstva je hlavní překážkou rozvoje skupiny obtížná situace na trhu. Mezi hlavní bariéry patří nízký provozní kapitál připadající na pobočky a vysoké zadlužení. Cílem je zlepšit úroveň zákaznických služeb a zavedení nová pravidla pro produkty. Nová organizace práce týmu odpovědného za nabídku má zajistit rychlou úpravu nabídky firmy a reagovat na měnící se požadavky trhu, včetně změn ve struktuře vozového parku.

Připravila nová pravidla pro zásobování zboží maloobchodních prodejen. Nový model bere v úvahu velikost a věkovou strukturu vozového parku, očekávání servisů v dodacích lhůtách a portfolio produktů nabízených ze strany dodavatelů. V roce 2013 začala postupná implementace nového modelu ve vybraných lokalitách.

Vzhledem k nákladům na realizaci projektů, se společnost rozhodla snížit velikost sítě, s cílem zvýšit koncentraci dostupných zdrojů a posilovat zbývající pobočky FOTA. Také začaly aktivity zaměřené na získání dodatečného kapitálu pro realizaci připravovaných projektů.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!