Vážná hrozba pro aftermarket v Rumunsku

25 novembra 2013, 20:29

Rumunská vláda schválila zákon, který může vyústit v zákaz prodeje viditelných karosářských dílů vyrobených nezávislými výrobci. Proti změně zákona je rumunské sdružení, které reprezentuje zájmy členů nezávislého trhu – ADPAR.

Jedním z hlavních problémů rumunského aftermarketu je absence „dodatku o opravách“. Rumunská vláda dosud nesouhlasila s přijetím tohoto ustanovení zákona (dodatku o opravách), a to navzdory úsilí členů sdružení ADPAR a dalších institucí. Naopak byl nedávno schválen návrh zákona, který stanovil právní ochranu vnějšího designu vozu a který tak brání prodeji dílů pokud nepocházejí přímo z distribuční sítě výrobce vozidel.

Stejně jako ostatní země, které dosud nepřijaly doložku, Rumunsko podporuje domácí automobilku. Zvláštní privilegia využívala jen Dacie, automobilka skupiny Renault. Změnu v zákoně, ale mohou nyní využít i jiné značky prodávané na rumunském trhu.

Prezident Asociace ADPAR, Dan Cimpean, nám k tomu řekl: „Dacia Renault Group využívá předpisů, které schválila vláda v roce 2010. Tento zákon přispěl k monopolizaci trhu přes Dacia Renault Group, která je jediným dodavatelem viditelných náhradních dílů pro vozy Dacia. ADPAR se účastní veřejné debaty pořádané Výborem pro průmysl a služby v Poslanecké sněmovně. Naším cílem je vytvořit právní prostředí, které umožní zdravou konkurenci a zajistí spravedlivé ceny a které budou přínosem pro spotřebitele“.

Bohužel zákonodárci Rumunska se rozhodli nesjednotit pravidla takovým způsobem, aby byla zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž. Naopak, nový legislativní iniciativa PLX 690 pravděpodobně rozšíření zákaz prodeje viditelných dílů i jiných značek. Po zavedení zákona bude moci prakticky každý model právně chráněn po předložení návrhu ochrany vzoru k patentovému úřadu Rumunska.

Sdružení ADPAR okamžitě reagovalo na přijetí nového zákona. V současné době pracuje na opatření vedoucí k zablokování tohoto zákona. Doposud nebyli zástupci sdružení ADPAR zváni ke společné diskuzi o právních záležitostech v oblasti trhu aftermarketu. Naproti tomu „dodatek o opravách“ v Rumunsku podporuje celá řada významných institucí, včetně úřadu pro hospodářskou soutěž, úřad pro registraci vozidel, sdružení pojišťoven a úřadu pro ochranu spotřebitelů.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!