Vyvažovačky kolies CEMB ER85 a ER70 s novými funkciami

25 júna 2018, 9:00

Inovatívne programy OPB a AutoAdaptive Mode sú teraz dostupné aj v modeloch vyvažovačiek kolies CEMB ER85 a ER70. Umožňujú až 40% úsporu času vyvažovania.

Vyvažovačky kolies CEMB ER85 a ER70

Zdrojom väčšiny vibrácií, ktoré vodič pociťuje, je statická nerovnováha. Na súčasných vyvažovačkách, najmä ak je možné vyvažovať iba staticky, je veľmi obtiažne nezvýšiť zostatkovú dynamickú hodnotu s následným rizikom prekročenia tolerančného limitu a zvýšenia pocitu vibrácií pri jazde. To vedie k nesprávnemu vyvažovaniu s časovou stratou a protizávažiami.

Vďaka novému OPB softvéru (One Plane Balancing) a najnovším technickým inováciám, ako je napríklad laserový zameriavač, zariadenie navrhne jednoduchý, ideálny spôsob korekcie, označujúci presný bod na disku. Tak je možné vyvážiť koleso s minimalizáciou statickej ako aj dynamickej nerovnováhy, pri použití iba jedného protizávažia a zároveň s obrovskými časovými úsporami. OPB program je aktivovaný automaticky na konci krútenia, keď zariadenie lokalizuje, že je možné vyváženie s jedným závažím.

S klasickým zariadením je koleso považované za vyvážené, ak je zvyškové nevyváženie menej ako 5 gramov/rovinu, bez ohľadu na rozmery a váhu kolesa.

Inovatívny systém výpočtu tolerancie AutoAdaptive Mode je založený na porovnaní hraničných hodnôt zvyškového nevyváženia, zodpovedajúc akceptovateľným hodnotám získaných vibrácií. Každému kolesu, ktoré je vyvážené, softvér AutoAdaptive Mode zameria váhu a rozmery a vypočíta tolerančné hodnoty, ktoré potlačia akékoľvek získané vibrácie do volantu. AutoAdaptive Mode garantuje najvyšší komfort počas jazdy a spolu s OPB programom šetrí čas vyvažovania.

Vyvažovačky kolies CEMB ER85 a ER70 s novými funkciami OPB a AutoAdaptive Mode je možné zakúpiť v predajnej sieti firmy Homola spol. s r.o.

Úspory vďaka inovatívnym funkciám OPB a AutoAdaptive Mode:
– 40% úspora času vyvažovania na 1 koleso*
– 70% kolies môže byť vyvážených iba s 1 závažím**
– 48 pracovných hodín ušetrených ročne vďaka OPB***

* časové úspory založené na vyvažovaní na jednom mieste, s jedným umiestnením a iba jedným závažím.
** percento vypočítané z testov vykonaných v CEMB na vzorke 100 kolies.
*** časové úspory založené na 10 vozidlách denne za 250 pracovných dní, porovnávajúc tradičnú vyvažovačku kolies a vyvažovačku s OPB výbavou.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!