MANN+HUMMEL vyznamenává vynikající zaměstnance

28 februára 2011, 0:00

Jednatel firmy, Alfred Weber, a vedoucí odboru patentů, značek a licencí, Matthias Seyboth, udělili ve Špýru cenu MANN+HUMMEL pro vynálezce za rok 2010. Získali ji Günter Jokschas, Helmut Luka a Jochen Reyinger z Ludwigsburgu.

Tito tři vynálezci obdrží čestné vyznamenání pro zaměstnance za patentovaný palivový filtr. 

„Všechno je v lidech“ – zahájil předseda vedení koncernu MANN+HUMMEL, Alfred Weber tzv. Den inovací: „Firma jsou lidé. Na úspěchu firmy MANN+HUMMEL pracuje 13.000 lidí po celém světě. Každý něčím přispívá. Naše inovační síla je garantem zítřejšího úspěchu. Proto mě velmi těší, že mohu propůjčit vyznamenání pro zaměstnance za vynikající objevy roku 2010.“

Konstruktéři Günter Jokschas a Helmut Luka a vývojový inženýr Jochen Reyinger z centrály v Ludwigsburgu přišli s chytrým řešením palivového filtru, který se již sériově vyrábí a je také k dispozici trhu s náhradními díly pod značkou MANN-FILTER. Za svůj objev obdrželi na konferenci tzv. Dne inovací MANN+HUMMEL cenu pro vynálezce za rok 2010. Na Den inovací, který slouží k interní výměně zkušeností, se na vedení divize průmyslových filtrů ve Špýru sešlo 120 zaměstnanců z výzkumných a vývojových skupin koncernu z celého světa.

Cena pro vynálezce má u MANN+HUMMEL dlouhou tradici. Společnost vyznamenává své zaměstnance za jejich vynikající nápady již více než 10 let. Právě schopnost neustále inovovat své produkty významně přispěla k tomu, že se společnost MANN+HUMMEL z původně drobného výrobce komponent vyvinula v dodavatele systémů s celosvětovou působností a ve svém odvětví je zárukou nejvyšší kvality.

MANN+HUMMEL vyznamenává vynikající zaměstnance – cena pro vynálezce 2010: (zleva) předseda vedení společnosti MANN+HUMMEL Alfred Weber; ředitel divize patentů, značek a licencí Matthias Seyboth; Günter Jokschas; Jochen Reyinger; Helmut Luka; Manfred Wolf, jednatel obchodní divize automobil + průmysl

Inovační potenciál jde ruku v ruce se vzdělanými a motivovanými zaměstnanci, kteří mají chuť objevovat něco nového. Aby se takovému potenciálu mohlo dařit, je nutné, aby ve společnosti panovala atmosféra, která podporuje inovačného ducha. Nové nápady a vynálezy jsou vítané a potřebné. Nové nápady přispívají k dalšímu rozvoji zaměstnanců a podniku. Spoluutvářet podobu firmy je pro tvůrčí zaměstnance jeden z nejdůležitějších stimulů.

Inovační koncepce a technologie pro další vývoj produktů zvyšují konkurenceschopnost firmy. Proto MANN+HUMMEL požaduje a podporuje inovace v dobrých i v těžkých časech. Na vývoji nových produktů a postupů pracuje více než 700 zaměstnanců koncernu po celém světě, kteří se podílejí téměř čtyřmi procenty na obratu firmy.

Podstata oceněného nápadu
Palivové filtry jsou velmi důležitou součásí vstřikovacích systémů moderních motorů. U dieselových vozidel chrání palivové filtry citlivé vstřikovací trysky před znečištěním. Technicky vyspělé palivové filtry MANN+HUMMEL jsou opatřeny dalšími komponenty a funkcemi. Například v zemích s chladným klimatem je integrováno topení, aby se z nafty za nízkých teplot nesrážely parafíny, které by filtr zablokovaly. V zemích, kde je naopak vlhko a teplo, jsou filtry pohonných hmot například vybaveny systémem odlučujícím vodu.

Všechny tyto doplňkové komponenty musí být lehké, co nejmenší a prakticky integrované, neboť hmotnost zvyšuje spotřebu pohonných hmot, a tím i emise CO2. Rovněž je třeba přihlížet k nákladům. Jokschas, Luka a Reyinger vývojově zdokonalili dosavadní filtrační vložku palivového filtru v okrouhlém plášti tak, aby se při stejném výkonu filtru daly v existujícím plášti umístit doplňkové komponenty. Vynálezci přeskládali obvykle stejnoměrné záhyby filtračního média, čímž vytvořili prostor pro nové komponenty. Postup, díky němuž je splněn požadavek na zachování požadovaných technických a výkonnostních kritéria palivového filtru, je cenným patentovaným filtračním know-how.

Společnost MANN+HUMMEL je držitelem patentů na palivové filtry v Evropě a v USA. Patentový úřad v Brazílii udělení patentu již přislíbil. Palivový filtr se ve společnosti sériově vyrábí od roku 2008.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!