Navigace Bosch přispívají k ochraně životního prostředí

29 septembra 2009, 0:00

Jízda s nízkou spotřebou se stala cílem nového navigačního systému Bosch. Již dnes lze kromě rychlé nebo krátké trasy zvolit tzv. ekologickou trasu. Společnost Bosch dodává pro různé modelové řady značky Nissan navigační systém, který při výpočtu nejvhodnější trasy zohledňuje ekologické i ekonomické aspekty. V budoucnu bude navigační systém analyzovat navíc specifické profily daného vozidla a jízdního stylu řidiče, a tím vybírat trasy optimalizované z hlediska spotřeby.

Rovnováha mezi délkou trasy a časem Navigační systémy dávají řidičům při vyhledávání trasy na výběr mezi různými možnostmi. Zohledňování pouze jednoho optimalizačního faktoru při volbě trasy má často za následek příliš extrémní charakter zvolené cesty. Krátké trasy tak většinou vedou do cíle například po silnicích II. a III. třídy, přes obce a obecně po cestách, na nichž nelze dosahovat příliš velkých rychlostí. Při jízdě po takových trasách dochází často k opakovanému zastavování a rozjíždění s odpovídajícím zvýšením spotřeby paliva. Rychlé trasy naproti tomu upřednostňují silnice s minimem křižovatek, jako jsou například dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy. Nevýhodou ovšem bývá delší ujetá vzdálenost. Navigační systémy Bosch jsou již v tomto ohledu mnohem dál, neboť vzájemně zvažují jak vzdálenost, tak čas, vyhodnocují vlastnosti jednotlivých silnic včetně výskytu obcí nebo křižovatek a následně vypočítávají trasy optimalizované z ekologického i ekonomického hlediska.

Volba trasy optimalizované z hlediska spotřeby paliva
Dalším vývojovým krokem, na němž nyní pracují inženýři společnosti Bosch z divize Car Multimedia, je zahrnutí profilů definovaných různými specifickými vlastnostmi vozidla a jízdním stylem řidiče do výpočtu optimální trasy. Navigační systém přitom zohlední kromě spotřeby energie pro danou délku trasy také spotřebu paliva během očekávané akcelerace. V těchto výpočtech se přihlíží k různým parametrům, mezi nimiž nechybí typ vozidla, jeho velikost, hmotnost, spotřeba a druh pohonu. Značný význam má rovněž jízdní styl řidiče. Jede řidič sportovně s častou akcelerací nebo přizpůsobuje jízdu doporučeným rychlostem a v provozu se chová předvídavě? Navigační systém taková data přiměřeně zpracuje a využije pro optimalizaci ekologické trasy.

Jízdní styl přispívá k ochraně životního prostředí
Při výpočtu ekologické trasy optimalizované z hlediska spotřeby se kromě poznatků o profilu trasy a známých atributů jednotlivých druhů silnic zohledňují také parametry vozidla a vlivy ze strany řidiče. Doporučená trasa se proto vypočítává individuálně podle profilu trasy, typu vozidla a jízdního stylu řidiče. Interní průzkumy společnosti Bosch ukazují, že tímto způsobem lze dosáhnout snížení spotřeby paliva průměrně o sedm procent. Ekologická trasa je proto nejlepší cestou k cíli s optimalizovanou spotřebou paliva a se sníženými emisemi CO2.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!