Společnost Bosch zahájila úspěšně nový fiskální rok

17 apríla 2011, 0:00

Bosch Group se podařil dobrý start do aktuálního fiskálního roku. Navzdory nejistotě v důsledku událostí v Japonsku, i nadále společnost očekává příznivé podmínky pro růst a zisk.

„Nikdo nemůže v tuto chvíli přesně říci, jaké bude mít katastrofa v Japonsku následky. Přesto zůstáváme nadále přesvědčeni, že obrat v roce 2011 poprvé přesáhne 50 miliard euro,“ řekl na výroční tiskové konferenci ve Stuttgartu Franz Fehrenbach, předseda představenstva společnosti Bosch. Cílem je pokračovat v dosažení výnosu z obratu mezi 7 a 8 %. Čísla prvního čtvrtletí naznačují: Celkový obrat společnosti Bosch, která je dodavatelem technologií a služeb, vzrostl v prvních třech měsících roku 2011 meziročně o 15 procent.

Všechny tři obchodní oblasti dokázaly v tomto období svůj obrat významně zvýšit. Tento pozitivní vývoj se také odráží v počtu pracovních míst: Celosvětově se očekává, že počet zaměstnanců společnosti Bosch naroste o 15.000 a celkově dokonce roku 2011 až na 300.000. Více než polovina těchto pracovních míst bude vytvořena v regionu Asie-Pacifik a 5.900 z nich v Číně. Bosch má v úmyslu přijmout dalších 3.800 pracovníků ve východní Evropě a Turecku a 1.000 v Severní Americe a 800 v Jižní Americe. V Německu chce společnost Bosch v průběhu roku vytvořit 900 nových pracovních míst.

Pozitivní nálada ve firmě je v současnosti zastíněna událostmi v Japonsku. Zemětřesení a jeho následky si nevyžádaly žádné oběti mezi téměř 8.000 zaměstnanci společnosti Bosch. A materiální poškození 36 japonských poboček jsou zanedbatelné. „V současnosti očekáváme, že následky japonského zemětřesení světovou ekonomiku zabrzdí pouze dočasně,“ řekl Fehrenbach. „Nicméně, vzájemná závislost výrobců je velmi vysoká a to zejména v automobilovém průmyslu – a to platí i pro Bosch.“ Mezi další nepředvídatelné okolnosti světové ekonomiky patří vývoj cen surovin a směnných kurzů. Zejména pokud jde o euro, Dr. Stefan Asenkerschbaumer, finanční ředitel, řekl: „Je naprosto nezbytné v zemích eurozóny prosazovat konsolidované rozpočty a podpořit je účinnou řadou sankcí.“

Rychlý návrat na předkrizovou úroveň
V roce 2010 se globální ekonomice dařilo výrazně lépe, než se původně očekávalo. To znamenalo, že společnost Bosch byla schopna v loňském roce zvýšit svůj obrat o 24 procent na 47,3 miliardy eur. Jinými slovy překročila zhruba o 1 miliardu eur svoji úroveň před krizí v roce 2007. Zisk před zdaněním dosáhl 3,5 miliardy eur v účetním roce, ve srovnání se ztrátou 1,2 miliardy eur v předchozím roce. Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2010 činil 7,4 procenta a vrátil se tedy zpět do vytyčených mezí. „Dosáhli jsme našeho cíle – vyjít z krize ještě silnější,“ řekl Asenkerschbaumer.

Strategie potvrzena – všechny obchodní oblasti v růstu
Fehrenbachovi se osvědčila dlouhodobá orientace společnosti: „Naše strategie cílené diverzifikace, větší mezinárodní působnosti a neustálé inovační síly zůstává nezměněna. To je základ pro náš dynamický růst.“ Vše se ukazuje v pozitivním vývoji všech třech divizí.

V Automobilové technice zvýšila společnost Bosch v roce 2010 své tržby o 29 procent na 28,1 miliardy eur a EBIT (zisk před úroky a zdaněním) dosáhl 2,3 miliard eur. Tento sektor tak zaznamenal největší zlepšení. Kromě dobrého využití kapacit v důsledku hospodářského oživení, hrála rozhodující rolí silná poptávka po inovačních výrobcích, jakož i značné úsilí s cílem zvýšit konkurenceschopnost.

Fehrenbach označil růstové vyhlídky v automobilové technice za dobré. Rostoucí poptávka po vozidlech se vznětovými motory v západní Evropě hraje pro společnost . V důsledku toho Bosch očekává, že se prodej systémů Common Rail bude ročně zvyšovat o 10 procent až do roku 2015. Přímé vstřikování benzínu je rovněž na vzestupu: Podíl vozidel jím vybavených se na celém světě do roku 2015 ztrojnásobí na 18 procent. Ve spojení s přeplňováním (turbodmychadlo) umožňuje přímé vstřikování benzínu zmenšování motorů. Menší motory s menším počtem válců poskytují stejný výkon při nižší spotřebě paliva. A trh pro turbodmychadla, do kterého Bosch proniká s pomocí joint venture Bosch Mahle Turbo Systems GmbH & Co. KG, se dynamicky rozvíjí.

Fehrenbach také vidí další potenciální růst v oblasti bezpečnostních systémů jako je ESP® – elektronický stabilizační program. Celkem 34 zemí již schválilo zákony, které nařizují instalaci tohoto protismykového systému v nových osobních automobilech. Tyto právní předpisy nabudou své účinnosti během několika příštích měsíců v mnoha evropských zemích, USA a Austrálii. Bosch chce také posouvat vpřed elektrifikaci hnacího ústrojí: Každý rok do této oblasti, v které pracuje na 800 inženýrů, investuje 400 milionů eur. Bosch zahájí do roku 2013 sériovou výrobu 20 elektromobilních projektů pro 12 výrobců automobilů. Nejčerstvějším projektem je plánované založení joint venture s Daimler AG s cílem vyvinout a vyrábět elektromotory pro elektrická vozidla v Evropě..Bosch a Daimler proto podepsaly dohodu o společném zájmu (letter of intend) a započaly vyjednávání.

Přestože oživení ekonomiky začalo teprve až ve druhé polovině roku, obchodní oblast Průmyslová technika dosáhla nejvyššího tempa růstu: Její tržby se zvýšily o 30 procent na 6,7 miliardy eur. Významnou roli zde hrály konsolidační efekty připojením společnosti aleo solar AG. Bez těchto vlivů tržby v Průmyslové technice vzrostly o významných 20 procent. Divize Solární energie vykázala nadprůměrný nárůst tržeb. Bosch očekává, že celkový objem trhu fotovoltaiky se do roku 2015 zdvojnásobí. „Pro další pokrok v oblasti nákladů, potřebujeme uspořit zavedením velkovýroby,“ řekl Fehrenbach. „Nový závod v Arnstadtu [Německo], který bude otevřen v červenci 2011, je důležitým krokem. Další se pravděpodobně otevře v Asii.“ Celkově vzato divize Průmyslová technika vykázala pro rok 2010 opět kladný EBIT. Ten se po významné ztrátě v předchozím roce dostal na 90 miliónů eur.

V obchodní oblasti Spotřební zboží a technika budov zaznamenal Bosch v roce 2010 obrat 12,5 miliardy eur. Což se rovná 10procentnímu růstu. S EBIT ve výši 740 milionů eur se tento podnikatelský sektor povzbudivě rozvíjí. Bosch má za to, že tento pozitivní trend bude pokračovat i v roce 2011, zejména pokud jde o poptávku po spotřebním zbožím jako jsou energeticky úsporné a účinné domácí spotřebiče a elektrické nářadí. A pro obchodní oblast Tepelná technika přichází navíc podpora v podobě extrémně kompaktního hybridního kotle, který v sobě spojuje přednosti plynového kondenzačního kotle a vzduchového tepelného čerpadla.

Podpora větší mezinárodní působnosti
V roce 2010 se společnosti Bosch podařilo dále posílit svoji pozici v rostoucím regionu Asie-Pacifik. Tržby společnosti se zde zvýšily o 43 procent na 11 miliard eur. To znamená, že podíl tržeb Bosch Group z tohoto regionu se poprvé vyšplhal na 23 procent. V příštích letech se očekává, že vystoupá až k 30 procentům. Proto bude společnost Bosch v letech 2011 a 2013 do regionu Asie-Pacifik investovat přibližně 2 miliardy eur. Zhruba polovina této částky bude vynaložena v Číně. Bosch otevře 20. dubna 2011 nové sídlo v Šanghaji. Do konce roku 2012 v něm bude pracovat na 2.000 pracovníků.

Společnost také evidovala v roce 2010 silný růst v Severní a Jižní Americe. Po dlouhém těžkém období byly schopny regionální společnosti v Severní Americe znovu dosáhnout pozitivního výsledku. V Jižní Americe tržby za rok 2010 dokonce překonaly úroveň roku 2007. Celkově společnost Bosch předpovídá růstu v Americe světlou budoucnost. V USA těží společnost z politických programů jako jsou programy na podporu čistých energií a CAFE normy (The Corporate Average Fuel Economy).

V loňském roce se obrat v Evropě dostal na 27,7 miliard eur, což představuje 59 procent z celkových tržeb společnosti Bosch. Evropa je tak stále páteřním regionem společnosti. Asi 70 procent kapitálových výdajů bude v roce 2011 vydáno na evropské lokality. Do konce roku například společnost začne stavět nové centru pro základní výzkum a pokročilé inženýrství v Renningenu poblíž Stuttgartu.

Bosch posílí služby
Kromě globální expanze svých technologií, i portfolio služeb společnosti Bosch se dočká expanze. Společnost zde vidí velký potenciál stejně jako v propojení přístrojů, systémů a služeb na „internetu věcí a služeb“. Zvláště ve stavebnictví a energetických technologií se nabízí mnoho oblastí uplatnění. Oblast Zabezpečovací systémy chce také posílit služby. V Rusku a Číně jsou plánovány dvě nová komunikační centra. Celkem je po celém světě 21 těchto servisních center. Společnost očekává, že růst v této oblasti bude 20procentní.

Investice do budoucnosti opět vzrostou
V tomto roce hodlá Bosch utratit více než 7 miliard eur na zajištění své budoucnosti. Více než 4 miliardy eur půjde do výzkumu a vývoje a 3 miliardy eur budou kapitálové náklady. V roce 2010 byly výdaje na výzkum a vývoj 3,8 miliardy eur, zatímco kapitálové náklady byly 2,4 miliardy eur. Důležité projekty jako je závod na výrobu waferů v Reutlingenu, Německo, nebo rozšíření výrobní kapacity pro fotovoltaiku byly provedeny v době hospodářské krize. „Zhruba 45 procent našich výzkumů a vývojů se zaměřuje na produkty, které šetří zdroje a chrání životní prostředí. Tyto produkty již vytváří 40 procent našich tržeb a tento podíl dále poroste,“ řekl Fehrenbach. V roce 2010 dosáhla společnost Bosch se systémy využívající obnovitelné zdroje jako je fotovoltaika, solární energie či větrné elektrárny tržeb 1,5 miliardy eur. V této oblasti má společnost více jak 5.000 zaměstnanců.

V roce 2010 se počet zaměstnanců pracujících v oblasti výzkumu a vývoje na celém světě zvýšil na více než 34.000. „Máme silný tým, který vytváří produkty "Stvořené pro život" v mnoha a mnoha podobách,“ řekl Dr. Volkmar Denner, člen představenstva společnosti Bosch zodpovědný za výzkum a vývoj. „Spojením našich kompetencí v síť jsme vytvořili další přednost.“ Také řekl, že takováto síť může představovat různé věci. Například Bosch pracuje na zlepšení spolupráce mezi svými inženýry v různých obchodních sektorech a regionech. Sdílení znalostí takovouto cestou bude vytvářet synergie. Jedním z příkladů takového propojení je diesel-hydraulické ovládání pro mobilní zařízení, které společně vyvinuli divize Drive and Control Technology a Diesel Systems. Toto řešení splňuje připravované emisní normy a zároveň ušetří 20 procent paliva.

Bosch vidí výkonovou elektroniku jako významnou oblast se slibnou budoucností. Zařízeními výkonové elektroniky je třeba řídit a kontrolovat energetické toky a to i v elektrických vozidlech. Jenom v této oblasti pracuje ve společnosti Bosch na 750 inženýrů. Kromě toho se společnost spojila se dvěma univerzitami ze stuttgartského regionu, aby v nedalekém Reutlingenu založili centrum pro studium a výzkum výkonové elektroniky.

Zdroj: Bosch

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!