Bezpečnostní a asistenční systémy Bosch

30 septembra 2009, 0:00

Společnost Bosch sází při vývoji budoucích bezpečnostních a asistenčních funkcí na propojení aktivních a pasivních bezpečnostních systémů, a na spolupráci s podvozkovými systémy, například s řízením. Bezpečnostní a asistenční systémy Bosch informují v kritických situacích řidiče a v maximální možné míře ho podporují. A při každodenních jízdách zvyšují komfort a jízdní dynamiku.

Za účelem co nejlepšího využití synergií spojil Bosch všechny tyto aktivity do jedné divize „Vehicle Motion and Safety“. „Propojením bezpečnostních systémů vytvoříme v automobilech ještě výkonnější a předvídavou bezpečnostní síť,“ vysvětluje Dr. Werner Struth, předseda představenstva společnosti Bosch zodpovědný za divizi Chassis Systems Control. „Současně podporujeme rozšiřování bezpečnostních systémů do všech segmentů automobilového trhu, neboť tuto techniku neustále zdokonalujeme a snižujeme její výrobní náklady. Díky inovativní technice Bosch se vize jízdy bez nehod přiblížila o další krok k realitě.“

Předvídavý systém nouzového brzdění snižuje riziko nárazu do vozidla vpředu
Předvídavý systém nouzového brzdění je příkladem propojení snímačů okolí vozidla a systémů aktivní bezpečnosti. Údaje z německé databáze nehod GIDAS ukazují, že asi třetina řidičů před nárazem do vozidla vpředu vůbec nebrzdí a polovina z nich nevyužívá plný brzdný výkon. V těchto případech pomůže předvídavý systém nouzového brzdění od společnosti Bosch, který řidiče podporuje v několika stupních. V prvním kroku systém vyhodnocuje signály radarového senzoru, který sleduje situaci před vozidlem. Pokud se vůz přibližuje příliš rychle k vpředu jedoucímu vozidlu, je řidič na tuto skutečnost upozorněn akustických signálem, po němž za chvilku následuje krátké výstražné trhnutí způsobené brzdným zásahem systému ESP®. Pokud řidič po tomto krátkém přibrzdění nereaguje a vážnost situace narůstá, začne vůz automaticky brzdit prostřednictvím systému ESP® až polovinou maximální hodnoty zpomalení. Pokud řidič v tomto okamžiku zasáhne, zvýší systém brzdný výkon do té míry, že vůz zastaví pokud možno ještě před překážkou. Vyhodnotí-li systém srážku jako neodvratitelnou, aktivuje maximální brzdný výkon, aby se alespoň minimalizovala intenzita nárazu. V tomto posledním vývojovém stupni automatického maximálního brzdění bude systém rozšířen o kamerové snímání. V sériové výrobě by se tento systém Bosch měl poprvé objevit v roce 2010.

Společností Bosch provedená analýza nehod ukazuje, že předvídavým systémem nouzového brzdění lze zabránit téměř třem ze čtyř nárazům do vpředu jedoucího vozidla. U neodvratitelných nehod snižuje předvídavý systém nouzového brzdění rychlost nárazu o čtvrtinu až o více než polovinu, čímž klesá velikost nárazové energie až o tři čtvrtiny. Vzhledem k tomu, že nárazy do vpředu jedoucích vozidel patří k hlavním příčinám nehod s těžkými následky zejména u užitkových vozidel, usnesla se EU v roce 2009 na tom, že nejpozději od listopadu 2015 musí být všechna užitková vozidla vybavena předvídavým systémem nouzového brzdění a asistentem pro udržování vozidla ve svém jízdním pruhu.

V případě kolize zabraňují těžkým zraněním cestujících početné bezpečnostní systémy, jako jsou bezpečnostní pásy, předpínače pásů a airbagy. Systém Bosch SCM (Secondary Collision Mitigation) v budoucnosti zabrání také sekundárním kolizím při nehodách osobních vozů nebo alespoň omezí jejich následky. Podle aktuálních německých statistik nehodovosti následuje u 29 procent všech nehod s poraněním osob po prvním nárazu další kolize. SCM aktivuje po nárazu systém ESP®, který maximálním možným způsobem sníží rychlost vozidla a výrazně tak omezí riziko dalšího nárazu.

Kamerové systémy podporují řidiče ve dne i v noci
Videokamery poskytují veškerá výchozí data potřebná k činnosti asistenta pro udržování vozidla ve svém jízdním pruhu. Bosch vyvinul systémy, které varují řidiče v případě, že vůz neúmyslně opouští svůj jízdní pruh, nebo ve spolupráci s elektrickým posilovačem řízení dokonce samočinně provádí zásahy do řízení. Moderní systémy nočního vidění poskytují řidiči za špatné viditelnosti nebo ve tmě obrazy, které mu usnadňují odhadování situace a rozpoznávání nebezpečí. Nový asistent nočního vidění Bosch night vision plus nenabízí pouze obrázky, ale také je vyhodnocuje. Rozpoznává tedy osoby označuje je na displeji.

Asistenční systémy zvyšující jízdní dynamiku a komfort
Propojené asistenční systémy zvyšují kromě bezpečnosti také jízdní dynamiku a komfort. Funkce Dynamic Wheel Torque Control by Brake (dynamická regulace hnací síly pomocí brzdných zásahů) podporuje například jízdní dynamiku vozidla, neboť ESP® rozděluje hnací sílu mezi jednotlivá kola poháněné nápravy. V zatáčkách dochází k přibrzďování vnitřního kola a současně ke zvýšení točivého momentu přenášeného vnějším kolem. Výsledkem je rychlejší průjezd zatáčkou. Propojením radarového a kamerového snímání se podařilo společnosti Bosch vylepšit také adaptivní tempomat ACC (Adaptive Cruise Control). Například při předjíždění začne vůz dříve akcelerovat a systém reaguje rychleji také na zařazení jiného vozidla do stejného jízdního pruhu.

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!