Bosch: Senzory NOx a pevných částic pro diagnostiku systému čištění výfukových

14 septembra 2011, 0:00

Mezi charakteristické znaky moderních vznětových motorů patří příznivé hodnoty spotřeby paliva, nízké emise CO2 a vysoký točivý moment. Zásadní podíl na tom má vstřikovací technika common rail CRS a elektronické řízení vznětového motoru EDC od společnosti Bosch.

Kromě konstrukčních opatření pro optimalizaci spalovacího procesu doplňuje portfolio společnosti Bosch systém Denoxtronic pro čištění výfukových plynů. Jeho současná generace snižuje emise oxidů dusíku až o 95 procent. Denoxtronic ovšem snižuje nejen emise vznětového motoru, ale i jeho spotřebu. Díky čištění výfukových plynů SCR lze nastavit motor tak, aby klesla spotřeba paliva a emise CO2 až o pět procent. Konstrukci doplní nové senzory NOx a pevných částic, které budou sloužit k diagnostice systémů čištění výfukových plynů, na niž budou v budoucnosti kladeny stále vyšší nároky.

Denoxtronic snižuje emise oxidů dusíku
Přechod od emisní normy Euro 5 k emisní normě Euro 6 plánované na rok 2014 si vyžádá další snížení emisí oxidů dusíku o více než polovinu. Zejména u výkonných vznětových motorů v těžkých osobních vozech bude za tím účelem nezbytný katalyzátor SCR (Selective Catalytic Reduction). Bosch proto přizpůsobil požadavkům osobních vozů svůj systém Denox-tronic používaný již od roku 2004 v užitkových vozech. Systém přeměňuje společně s katalyzátorem SCR oxidy dusíku obsažené ve výfukových plynech na neškodnou vodní páru a dusík tím, že do výfukového traktu vstřikuje jako reakční činidlo vodní roztok močoviny (AdBlue). Elektronická řídicí jednotka motoru EDC ovládá dávkovací systém a zajišťuje tím přesnou regulaci dávkovaného množství AdBlue v závislosti na parametrech motoru, provozní teplotě a otáčkách motoru. Emisní technika Bosch tak umožňuje dodržovat limity budoucích emisních předpisů, jako je Euro 6 v Evropě nebo Tier 2 Bin 5 v USA. Vozidla se vznětovými motory vybavenými systémem Denoxtronic se již prodávají na evropském a americkém trhu. Koncem letošního roku bude dodáno půl milionu systémů Bosch Denox-tronic pro osobní vozy.

Senzory NOx a pevných částic pro diagnostiku systému čištění výfukových plynů
Budoucí legislativa počítá se zavedením povinné palubní diagnostiky OBD pro emisní systém vznětového motoru. Dodržování emisních limitů bude požadováno po celou dobu životnosti vozidla. Bosch za tím účelem vyvíjí senzory pevných částic a NOx. Oba senzory budou instalovány ve výfukovém potrubí vedle širokopásmové sondy Lambda pro vznětové motory a senzoru rozdílu tlaku. Senzor NOx je umístěn za katalyzátorem SCR a měří obsah oxidů dusíku ve výfukových plynech. Senzor je spojen s řídicí jednotkou motoru prostřednictvím sběrnice CAN a zároveň umožňuje přesnou regulaci vstřikovaného množství močoviny v závislosti na skutečné potřebě. Nový senzor pevných částic je uložen za filtrem pevných částic. I on je spojen přes sběrnici CAN s řídicí jednotkou motoru a sleduje účinnost filtru pevných částic. Bosch dokáže nabízet systémová řešení připravená na budoucnost díky rozsáhlému know-how v oblasti senzoriky výfukových plynů a kompetencím v oblasti elektroniky a elektronického řízení motoru.

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!