MANN+HUMMEL: A jeřáby přece létají

17 októbra 2011, 0:00

115 000 eur – tuto hrdou sumu shromáždili zaměstnanci MANN+HUMMEL na celém světě a provedli různé „ziskové“ akce. Firma tuto částku velkoryse zaokrouhlila směrem nahoru a zdvojnásobila.

„Angažovanost zaměstnanců byla ohromující. V průměru daroval každý kolega MANN+HUMMEL na celém světě kolem 5 eur a koncern je zdvojnásobil. Pro symbolické předání šeku jsme proto zcela vědomě zvolili termín časově blízký Mezinárodnímu dni přátelství 30. července,“ říká zastupující předseda vedení skupiny MANN+HUMMEL Frank B. Jehle. „Dělali jsme si velké starosti o své kolegy, obchodní partnery a jejich rodiny v Japonsku. Ještě stále se strachujeme. Jelikož nemůžeme být přímo na místě, chceme alespoň tímto způsobem vyslat silný signál sounáležitosti.“

Je to důležité, neboť téměř pět měsíců po katastrofě nastal klid – nikoli v Japonsku, ale kolem něj. Zpravodajství se blíží nule; do hledáčku se dostaly jiné události. Tím trpí humanitární organizace, protože v oblasti kolem Sendai je i nadále výjimečný stav. „Jestliže média neinformují, neplynou žádné dary. Na ty jsme však nezbytně odkázáni, abychom financovali své přispění v nouzi a pomoc při obnově“, říká předseda představenstva Arche noVa v Drážďanech, Stefan Mertenskötter. „Stále chybějí přechodné byty a zásobování jídlem je občas obtížné. Vycházíme z toho, že budeme v Japonsku pomáhat ještě minimálně 12 měsíců. Kontinuita je při obnově nesmírně důležitá. Velmi nás proto těší, že nás zaměstnanci MANN+HUMMEL a firma tak velkoryse podporují. Angažovanost zaměstnanců podniku považujeme za skutečně skvělou.“ Jedná se o největší jednotlivý dar v devatenáctileté historii organizace.

Nadřízení v Anglii umyli svým zaměstnancům auto nebo jízdní kolo. Tato speciální služba vynesla vždy 3 £. Amatérští hudebníci ze závodu Marklkofen uspořádali se svou hudební skupinou Eden ve prospěch Japonska benefiční koncert. Ve Speyeru pomáhala školní třída vyrábět jeřáby. Zaměstnanci pilně krmili drobnými i většími sumami prasátko pro štěstí v podnikové restauraci. Hodně peněz shromáždil tým v Moskvě a Saratově. V samotném Japonsku věnovali kolegové na oběti svůj rozpočet na akce pro zaměstnance k 70. výročí založení firmy MANN+HUMMEL. Ve všech pobočkách, ať už v Německu, Číně, Indii, Koreji, všude je velká solidarita. Mnoho finančních darů přišlo od rodinných příslušníků a přátel zaměstnanců.

Společnost MANN+HUMMEL věnovala navíc prostřednictvím svého japonského dceřiného podniku dodatečně 20.000 eur nouzové pomoci japonským humanitárním organizacím.

Arche noVa je obecně prospěšná iniciativa v Dráždanech pro lidi v nouzi. V Japonsku arche noVa spolupracuje s NICCO (Nippon International Cooperation for Community Development) v Kjótu. V rámci aktivit pomoci v nouzi podporuje NICCO oběti v oblasti japonské katastrofy již od 13. března. Téměř 3 000 postižených osob v evakuačním centru v blízkosti Sendai obdrželo potraviny a sanitární zboží. Pomocná organizace dala v uprchlických ubytovacích zařízeních k dispozici pračky, aby zlepšila hygienickou situaci. Kvůli výpadkům elektřiny lidé obdrželi jako spolehlivý zdroj světla kapesní svítilny se solárními kolektory. Organizace NICCO rozdělila lidem, kteří se opět mohli vrátit do svých domů a bytů, vysokotlaké čisticí přístroje proti bahnu obří vlny a jiné nečistotě. Dnes ještě NICCO provádí nouzová pomocná opatření, pomáhá při obnově a pracuje na programech psychosociální péče o postižené. Od podzimu budou arche noVa a NICCO zásobovat dvakrát denně teplým jídlem zhruba 400 osob v evakuačním centru v Kesenumě a jeho okolí. Jakmile se postižení budou moci přestěhovat do provizorních domů, bude pokračovat vydávání jídla potřebným rodinám i starším a postiženým lidem.

Společnost MANN+HUMMEL podporovala arche noVa při pomoci obětem zemětřesení na Haiti již od roku 2010 a darovala pětimístnou částku na zásobování pitnou vodou.

Zdroj: MANN+HUMMEL

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!