Bosch: Výroční tisková konference 2012

27 apríla 2012, 0:00

Bosch Group očekává zpomalení růstu světové ekonomiky. Proto společnost očekává v letošním roce poměrně mírný nárůst tržeb v rozmezí 3 až 5 procent, jak řekl předseda představenstva společnosti Bosch Franz Fehrenbach na výroční tiskové konferenci, uspořádané v sídle společnosti nedaleko Stuttgartu.

„Stále panuje obrovská nejistota ohledně budoucího ekonomického vývoje, i když dluhová krize v eurozóně byla nepatrně zmírněna,“ řekl Fehrenbach. V prvním čtvrtletí roku 2012 tržby meziročně vzrostly o přibližně 5 procent, a to i přes ochlazení světové ekonomiky a složitý vývoj na některých evropských trzích. Největší relativní nárůst dosáhla obchodní oblast Průmyslová technika, následována divizí Automobilová technika. Vývoj v divizi Spotřební zboží a technika budov byl mírnější.

Bosch chce letošní hospodářský výsledek před zdaněním zlepšit inovativními produkty, snížením nákladů a nižšími jednorázovými zátěžemi. „Vzhledem ke stále vysokým cenám surovin a neustávajícím vstupním investicím do nových obchodních oblastí bude letos těžké dosáhnout našeho cíle výnosu z obratu ve výši 7 až 8 procent,“ řekl Fehrenbach.

Růst tržeb za rok 2011 je s 9 procenty vyšší než se očekávalo
Ve fiskálním roce 2011 společnost Bosch rostla více, než se očekávalo, a to i bez ohledu na oslabenou světovou ekonomiku. Tržby se zvýšily o 9 procent na 51,5 miliardy eur. Zisk před zdaněním činil 2,6 miliardy eur, ve srovnání s 3,5 miliardy eur v předchozím roce. Výnosy z obratu ve výši 5,1 procenta nedosáhly předem stanovený cíl. Při lednové prezentaci předběžných výsledků Bosch již tento výsledek zdůvodnil dodatečnou zátěží ve zvýšení cen surovin a kurzu měn. Zároveň došlo k významným počátečním investicím do budoucích obchodních oblastí jako je elektromobilita a obnovitelné zdroje energie. A také revalvace aktiv divize Solární energie, která si vyžádala částku 560 milionů eur.

Celkový počet zaměstnanců vzrostl na 302.500
V důsledku dobrého hospodářského vývoje vzrostl v roce 2011, k 1. lednu 2012, celkový počet zaměstnanců o 19.000 na 302.500. Nejvyšší nárůst byl v Evropě, kde do společnosti přišlo 9.800 nových zaměstnanců, jen v Německu 5.200. O dalších 8.000 zaměstnanců se firma rozrostla v regionu Asie-Pacifik. V Severní a Jižní Americe vzrostl počet zaměstnanců celkem o 1.200. Letošní pomalejší tempo růstu ovlivní počet nově přijímaných zaměstnanců. V závislosti na obchodním vývoji a při zahrnutí nových konsolidovaných společností se v průběhu roku očekává nárůst počtu zaměstnanců zhruba na 315.000. Bosch má v úmyslu vytvořit většinu z těchto nových pracovních míst v rostoucím regionu Asie-Pacifik. V Německu firma očekává mírný nárůst počtu zaměstnanců.

Ochrana klimatu znamená růst Automobilové techniky
V roce 2011 společnost Bosch posílila svou pozici na trhu ve všech třech obchodních oblastech. S ohledem na výsledky řekl finanční ředitel Dr. Stefan Asenkerschbaumer: „Naše značné úsilí posílit svou pozici na trhu i v době finanční a hospodářské krize se vyplatilo.“ Automobilová technika, největší obchodní oblast, zaznamenala v loňském roce obrat 30,4 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o 8,2 procent. I přes zvýšení cen surovin a vysoké počáteční investice do elektromobility, byl zisk této divize před úroky a zdaněním (EBIT) 2,3 miliardy eur, tedy na stejné úrovni jako v předchozím roce. Výnos z obratu dosáhl 7,7 procenta.

Zvláště poptávka po produktech, které pomáhají u vozidel zvýšit účinnost využití paliva, bezpečnost, pohodlí či zabezpečení se vyvíjí velmi dobře. Mezi tyto produkty patří přímé vstřikování benzínu, ekonomické systémy pro vznětové motory a firmou Bosch vyvinutý elektronický program stability ESP®. Bosch chce v letech 2011 až 2014 výrazně zvýšit roční jednotkový prodej svých systémů: z 7,2 na 9,6 milionů pro systémy Common-rail a z 4 na 8,6 milionu pro systémy přímého vstřikování benzínu. Bosch má velký podíl na ochraně klimatu. A znovu opakuji, můžeme zde vidět, že právě ochrana klimatu znamená významný růst pro Bosch,“ říká Dr. Bernd Bohr, předseda Bosch Automotive Group. Celosvětově roste poptávka po asistenčních systémech jako jsou videosystémy nebo prediktivní systémy nouzového brzdění. Podíl nových vozidel vybavených radarovými snímači bude mezi léty 2011 a 2016 čtyřnásobně růst na 16 procent.

Celkově vidí Bohr pro Automobilovou techniku další příležitosti: „V letošním roce dosáhnou naše tržby na jedno vyrobené vozidlo téměř 400 eur. A s příchodem elektromobility budou tržby v dlouhodobém horizontu nadále stoupat.“ Do slibné oblasti elektromobility Bosch investuje přibližně 400 milionů eur ročně. Už dnes má společnost v této oblasti rozsáhlé portfolio, které představuje pět modelů elektrických automobilových pohonů, tři varianty převodníků k řízení energie a lithium-iontové akumulátorové systémy. „Takto široký základ přináší stěžejní výhodu: naši systémovou kompetenci,“ řekl Bohr. „Jen firma, která ví, jak správně propojit systémy, bude schopna integrovat výkonovou elektroniku do elektrického pohonu.“

Průmyslové technika výrazně roste – složitá situace ve fotovoltaice
V roce 2011 rostla nejvíce obchodní oblast Průmyslová technika: o 21 procent na 8,0 miliard eur. Divize Elektrické pohony a systémy řízení zaznamenala nadprůměrný růst. A situace v divizi Obalová technika se vyvíjela také příznivě. Naproti tomu situace v divizi Solar Energy nebyla příznivá. Navzdory růstu jednotkového prodeje článků a modulů o více než 10 procent, tržby výrazně klesly. Tato situace vznikla kvůli dramatickému poklesu cen na fotovoltaickém trhu až o 40 procent. Stejně jako celé průmyslové odvětví ani Bosch nebyl schopen tento pokles vyrovnat na straně nákladů.

Současná komplikovaná situace ve fotovoltaice, a z toho plynoucí revalvace aktiv, vyústila pro obchodní oblast Průmyslové techniky v záporný EBIT 364 milionů eur za uplynulý rok. „Co se týče fotovoltaiky, snažíme se o snížení výrobních nákladů v krystalickém segmentu. Chceme toho dosáhnout prostřednictvím inovativních technologií a optimalizace výrobních procesů,“ řekl Fehrenbach. Zdůraznil, že Bosch si klade za cíl, stejně jako ve všech ostatních obchodních oblastech společnosti, dosáhnout trvalé ziskovosti a konkurenceschopnosti.

Výrazný úspěch domácích spotřebičů a elektrického nářadí
Obchodní oblast Spotřební zboží a technika budov zaznamenala obrat 13,1 miliard eur, což představuje nárůst o 4,4 procenta. EBIT byl na stejné úrovni jako v předchozím roce: 730 milionů eur. Velmi úspěšné byly nové, energeticky úsporné domácí spotřebiče a inovativní elektrické nářadí. Divize Zabezpečovací systémy rostla po celém světě, obzvláště díky videosledovacím systémům, což je nerychleji rostoucí segment v oboru. Divize Tepelná technika naproti tomu procházela obdobím útlumu. Trh je nadále slabý, zejména v jižní Evropě, což mělo negativní vliv.

Celosvětová přítomnost rozšířena – tržby rostly ve všech regionech
V uplynulém fiskálním roce společnost Bosch opět výrazně rozšířila svoji mezinárodní přítomnost. V posledních třech letech bylo zřízeno sedm nových regionálních společností: v Kambodži, Egyptě, Gruzii, Irsku, Maroku, Panamě a Peru. Do roku 2013 je plánováno zřízení dalších společností v Bangladéši a Laosu. Země, ve kterých Bosch v současné době působí, představují 97 procent světového HDP. S ohledem na regionální zastoupení byl růst tržeb v roce 2011 poměrně rovnoměrně rozdělen.
V Evropě vzrostly tržby společnosti Bosch o 9,6 procent na 30,4 miliardy eur, a to především díky vynikajícímu vývoji v Německu, kde se zvýšily o 11 procent na 12 miliard eur. V roce 2011 Bosch investoval v Evropě přibližně 2,1 miliardy eur v Evropě, a z toho 1,2 miliardy eur v Německu. Další zaměření investičních aktivit míří do východní Evropy: v Rumunsku například firma rozšiřuje svůj výrobní závod v Blaj. V Maďarsku Bosch zvyšuje počet inženýrů na 700. I v Srbsku Bosch posiluje svou pozici, a to zavedením výroby systémů stěračů pro automobily, které je plánováno na rok 2013.

V regionu Asie-Pacifik vzrostly tržby společnosti Bosch o 8,9 procenta na přibližně 12 miliard eur. I v budoucnu se očekává dynamický růst tohoto regionu. Jen v loňském roce Bosch v regionu investoval asi 800 milionů eur. Například ve Vietnamu Bosch zřídil výrobnu pásů pro převodovky s plynule proměnlivým převodem a otevřel své první softwarové vývojové centrum v jihovýchodní Asii. Do roku 2015 bude Bosch ve Vietnamu zaměstnávat až 1.600 lidí, což je třikrát více než v současné době.

Situace v Americe se v roce 2011 vyvíjela také povzbudivě. V kontextu místní měny, rostla firma v Severní Americe o 10,4 procenta, a to i přes oslabený hospodářský růst tohoto regionu. Vyjádřeno v eurech, tržby se zvýšily o 5,7 procenta na 7,0 miliard eur. V Jižní Americe vzrostly tržby o 11,0 procenta na 2,2 miliardy eur. Celkově má společnost Bosch na růst v Americe dobré vyhlídky. Například v USA se očekává, že počet značek osobních automobilů se vznětovým motorem se do roku 2015 více jak zdvojnásobí. Bosch se na tomto růstu chce podílet díky svým dieselovým systémům.

Klíčové obchodní oblasti umožňují dynamický vývoj
Franz Fehrenbach se s ohledem na dobrý vývoj v regionech i obchodních oblastech v roce 2011 domnívá, že strategie společnosti se vyplatila: „Bosch je společnost, která se soustředí na dlouhodobý časový horizont. Tři pilíře naší strategie – široká globální přítomnost, cílená diverzifikace a vysoká úroveň inovační síly – zajišťují dobré vyhlídky pro budoucnost.“ Dodal, že společnost Bosch založila svůj předpoklad růstu na pevných základech svých stěžejních obchodních oblastí.

Společnost tak pokračuje v rozšiřování svých zavedených divizí a zároveň provádí pečlivě zvážené akvizice, aby posílala své stěžejní kompetence. Jedním z příkladů je rozšíření divize Automobilová technika – aftermarket. Očekávaná akvizice Service Solutions, obchodní části americké společnosti SPX Corporation, posílí oblast diagnostiky, což je pro Bosch velmi důležitý obor. Bosch také roste s novými obchodními oblastmi, které vstoupily do společnosti, jako například aktivity v oblasti elektrických kol e-bike. Bosch nyní dodává téměř 40 různým výrobcům kol své elektrické pohony. V tomto obchodním segmentu, ve kterém začala firma podnikat v roce 2011, má za cíl dosáhnout během příštích několika let 20procentního podílu na evropském trhu.

Očekávaný nárůst objemu světového trhu se službami v oblasti energií
Franz Fehrenbach se domnívá, že kromě hlavní obchodní činnosti společnosti se nabízejí další příležitosti v oblasti energetické účinnosti. Dceřiná společnost Bosch Energy and Building Solution, založena v roce 2011, se specializuje na služby, jejichž cílem je zvýšit energetickou účinnost v budovách komerčních zákazníků. Mezi takové zákazníky patří průmyslové podniky, nemocnice nebo společnosti zajišťující správu budov. „Služby, které nabízí firma Bosch Energy and Building Solutions, umožňují v jedné budově až 20procentní úsporu energie,“ řekl Fehrenbach. Toho lze například dosáhnout kombinací jednotlivých energetických koncepcí, služeb a moderních technologií, jako je kombinovaná výroba tepla a elektřiny. Mezi nabízené služby patří také řídící platforma pro energetické aplikace, které jsou určeny ke sledování a řízení všech energetických toků v budově. Společnost Bosch odhaduje, že celosvětový objem trhu s energetickými službami poroste každý rok o 12 procent a do roku 2020 může dosáhnout až 40 miliard eur.

Investice do budoucnosti: stále převyšují částku 7 miliard eur
V roce 2012 zůstanou investice Bosch Group na vysoké úrovni: Bosch opět vydá více než 4 miliardy eur na výzkum a vývoj a kapitálové výdaje opět překročí 3 miliardy eur. Do konce roku 2012 se očekává, že společnost Bosch bude zaměstnávat 43.000 výzkumníků a vývojářů. To je zhruba o 4.500 více než na začátku roku. Dokonce už teď každý čtvrtý z těchto zaměstnanců pracuje v oblasti softwarového inženýrství. Bosch systematicky posiluje oblast softwarového inženýrství s cílem rozvíjet nové obchodní modely, jako například možnosti nabízené webem 3.0, internetem věcí a služeb.

„Až dosud byl software obecně vložen do našeho hardware. Ale díky internetu věcí a služeb budou technická zařízení všeho druhu komunikovat samostatně se svým okolím přes IP rozhraní,“ řekl Dr. Volkmar Denner, člen představenstva Bosch zodpovědný za vývoj a výzkum, který vystřídá od 1. července 2012 Franze Fehrenbacha na postu předsedy představenstva. „To technicky znamená, že je třeba, aby naše výrobky dokázaly s internetem komunikovat. V současné době k tomu vytváříme potřebné podmínky.“ Bosch Group má vlastní podnikovou jednotku pro software a techniku, která v příštích letech i nadále poroste a bude v tomto hrát zásadní roli. Do roku 2015 se počet zaměstnanců pracujících v tomto odvětví zvedne ze současných 450 až na 1.000.

Inovační skupiny spojují obchodní aktivity
Pro zajištění úzké spolupráce mezi vývojovými týmy v divizích na jedné straně, a softwarovými a technickými jednotkami na straně druhé, Bosch založil „inovační skupiny“ pro propojenou mobilitu, propojenou energii a propojené budovy. V každé z těchto skupin hraje softwarová a technická jednotka roli inkubátoru. Daleko od tlaku každodenního podnikání testuje nové podnikatelské nápady. Již nyní dochází k intenzivnější výměně dosažených poznatků. Denner poznamenal, že to pro firmu znamená zvětšení konkurenční výhody. „I v budoucnu bude Bosch posilovat své klíčové kompetence kombinací jemné mechaniky a elektroniky a zároveň bude také podporovat své odborné znalosti v oblasti software. Tímto způsobem můžeme zajistit další potenciál pro budoucnost. “

Více informací, fotografie a video materiál jsou k dispozici online na stránkách Bosch Media Service www.bosch-presse.de

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!