Bosch si razí novú cestu v nákladnej doprave. Inovácie sa budú dať vidieť na IAA 2018

9 augusta 2018, 11:51

Znižovanie nákladov, zlepšovanie logistických reťazcov a uľahčenie života vodičov: Bosch zlepšuje efektivitu a bezpečnosť v logistike automatizovanou technológiou, prepojením a elektrifikáciou nákladných vozidiel. Na 67. ročníku IAA Commercial Vehicles v Hannoveri predstaví Bosch inovácie pre nákladnú dopravu zajtrajška.

Nové prepojené služby zjednodušujú život vodičom nákladných automobilov a špecialistom na logistiku

Platforma na prepojenie cloudových služieb:
Platforma má dve hlavné zložky: základným softwarovým modulom je zabezpečené komunikačné rozhranie medzi vozidlom, cloudom a službami, zatiaľ čo modul na správu dát umožňuje výrobcom nákladných vozidiel alebo správcom vozového parku zhromažďovať údaje o vozidle, analyzovať ich a udržiavať software vozidla priebežne aktualizovaný.

Prediktívna diagnostika:
Prestoje vozidla sú zvyčajne neplánované, čo má najmä v prípade nákladných vozidiel často za následok významné ekonomické škody. Prediktívna diagnostika od Bosch registruje a vyhodnocuje stavy komponentov a systémov vozidla a nepretržite ich odosiela do cloudu. Na základe týchto údajov je možné poruchy často predvídať a riešiť ich tak včas.

Elektronický horizont:
Elektronický horizont od spoločnosti Bosch vychádza z máp s vysokým rozlíšením s topografickými údajmi pre plánovanú trasu. Manažment motora a prevodovky následne tieto údaje zohľadňuje pri voľbe najefektívnejšej možnej stratégie riadenia a ďalej znižuje spotrebu. V budúcnosti bude funkcia určovať, či informácie uložené v mape súhlasia so skutočnými podmienkami na ceste. Ak napríklad kamera vozidla deteguje značku obmedzenia rýchlosti na ceste, ktorá uvádza obmedzenie na 30 km/h, ale mapa uvádza 50 km/h, navigačný systém nákladného vozidla sa naučí novú rýchlosť.

Monitorovanie nákladu:
Malá krabička s rozmerom asi 10 centimetrov štvorcových s integrovanými senzormi monitoruje prepravu citlivého tovaru. Počas prepravy meria teplotu, vlhkosť, náklon a otrasy. Namerané hodnoty sú následne zdokumentované a zobrazené v aplikácii pre inteligentný telefón alebo tablet. Pri prekročení niektorých hodnôt spustí aplikácia poplach a potenciálne poškodenie tovaru je možné zistiť včas.

Centrálna brána:
Centrálna brána riadi výmenu údajov medzi ECU vo vozidlách a okolitým svetom naprieč všetkými zbernicovými systémami. Je teda hlavným komunikačným uzlom prepojených nákladných vozidiel. Moderné prenosové a šifrovacie technológie zaisťujú vysokú mieru bezpečnosti pre výmeny údajov.

Digitálne bočné zrkadlá a displeje zvyšujú bezpečnosť

Digitáne bočné zrkadlá:
Kamerový systém digitálnych zrkadiel nahradí dve veľké zrkadlá na vonkajšej strane kabíny vozidla za video senzory, ktoré znižujú aerodynamický odpor a znižujú spotrebu paliva až o 2 %. Záznamy z kamier sú zobrazované v reálnom čase na monitoroch s vysokým rozlíšením v kabíne vodiča. Systém upravuje zobrazenie na monitore podľa situácie: dlhý pohľad na diaľnici, široký zorný uhol v mestskej premávke a vysoký kontrast pri jazde v noci.

Digitálna prístrojová doska:
Na zabezpečenie jednoduchej a nerušivej prevádzky stále sa rozširujúceho prepojenia, asistentov vodiča a funkcií infotainmentu v nákladných vozidlách, prenáša Bosch do kabíny digitálne prístrojové dosky. Okrem bežného ukazovateľa rýchlosti jazdy bude displej zobrazovať informácie o funkcii, grafiku plánovania trasy a záznamy z cúvacej kamery alebo zariadenia s nočným videním.

Asistenčné systémy vodičov zvyšujú bezpečnosť nákladných vozidiel

Upozornenie na odbočenie:
Najmä v centrách miest musia vodiči nákladných vozidiel sledovať dopravu, semafory a dopravné značky a zároveň dávať pozor na chodcov a cyklistov. V budúcnosti im bude upozornenie na odbočenie pomáhať s vyhýbacími manévrami za zložitých situácií. Radarové senzory detegujú prechádzajúcich chodcov a cyklistov v dostatočnom predstihu.

Rozpoznanie mŕtveho bodu:
Či už v meste alebo na diaľnici, často je pre vodičov nákladných vozidiel ťažké udržiavať si prehľad o dianí po stranách a uhlopriečne za nimi. Rozpoznanie mŕtveho uhla využíva radarové senzory na monitorovanie okolia vedľa vozidla, na detegovanie ostatných používateľov ciest a na varovanie vodiča.

Prediktívne núdzové brzdenie:
Riešenie od Bosch využíva kombináciu viacúčelovej kamery a radarových senzorov, ktoré sú nainštalované na prednej strane nákladného vozidla. Radarový senzor deteguje predmety pred vozidlom a určuje ich rýchlosť a ich polohu vzhľadom na vozidlo.

Asistenti jazdy v jazdnom pruhu:
Asistenti využívajú údaje z kamery na zabezpečenie, aby nákladné vozidlo neúmyselne neopustilo svoj jazdný pruh. Asistent jazdy pred opustením jazdného pruhu upozorní vodiča na nebezpečenstvo opustenia jazdného pruhu napríklad vibráciami volantu.

Systémy riadenia Bosch pre nákladné vozidlá ukazujú cestu vpred

Servotwin:
Systém elektrohydraulického riadenia Bosch Servotwin zvyšuje účinnosť a vybavenie ťažkých nákladných vozidiel. Ponúka na rýchlosti závislú podporu riadenia a spotreba paliva je nižšia ako v prípade čisto hydraulického riadenia. Vďaka elektronickému rozhraniu je systém riadenia súčasne základom pre asistenčné funkcie vodiča, ako napríklad asistenta jazdy v jazdnom pruhu alebo kompenzácie bočného vetra.

Riadenie zadnej nápravy:
Systém elektrického riadenia zadnej nápravy (eRAS = electric rear-axle steering system) umožňuje nákladným vozidlám s tromi alebo viacerými nápravami využívať prednú a zadnú nápravu na riadenie. Vďaka tomu sa polomer otáčania zmenšuje a znižuje sa opotrebenie pneumatík.

Bosch elektrifikuje nákladné vozidlá

Nákladná trojkolka s 48 V hnacím ústrojenstvom:
48 V hnací mechanizmus od Bosch sa taktiež používa na napájanie nákladných trojkoliek, ktoré dopravné služby využívajú v poslednej míli dopravy listov a balíkov na cieľové adresy v mestách.

Nákladné elektrobicykle:
Hnací mechanizmus elektrobicykla Performance Line od Bosch poháňa nákladné bicykle pri maximálnom krútiacom momente 63 Nm, čo zaručuje výkonný štart, a to aj v kopcovitých oblastiach mesta. Vďaka druhej batérii a za priaznivých podmienok je na týchto bicykloch možné prejsť až 180 km – aj pri naložení.

Elektrická náprava prívesu:
Pri brzdení, vďaka elektrickej náprave, už nedochádza k strate energie, ale k jej ukladaniu do vysokonapäťovej batérie, odkiaľ je ju možné znovu použiť na celé množstvo aplikácií, ako napríklad prevádzkové chladenie kompresorov prívesov alebo pri spúšťaní stavebných vozidiel. V porovnaní s bežnými dieselovými pohonnými jednotkami prívesu dokáže elektrická náprava prívesu ušetriť ročne až 9.000 litrov paliva. Na jej implementáciu dodáva Bosch osvedčené dielce, ktoré sú kompaktné a ľahko dostupné, ako napríklad invertor, ECU a riadiacu jednotku vozidla.

Manažment tepla elektromobilov:
Bosch využíva inteligentný manažment tepla na zvýšenie dojazdu až o 25 %, pretože selektívna distribúcia teploty v batérii zlepšuje jej účinnosť. Systém manažmentu tepla Bosch umožňuje tiež jednotlivým komponentom hnacej jednotky pracovať v rámci svojho optimálneho rozpätia teplôt a systém vždy smeruje teplo a chlad do interiéru elektromobilov všade tam, kde je to potrebné.

Bosch zvyšuje účinnosť hnacej jednotky pre nákladné automobily

Spracovanie výfukových plynov:
Systémy vstrekovania AdBlue v spojení s katalyzátormi selektívnej katalytickej redukcie (SCR = selective catalytic reduction) podporujú komplexné spracovanie výfukových plynov. Dávkovací systém Denoxtronic 2.2 evo ponúka možnosť flexibilnej konfigurácie a úsporami paliva sa rýchlo vypláca.

Modulárny systém common-rail:
Modulárny vstrekovací systém common-rail (CRSN = common-rail injection system) pre nákladné vozidlá a využitie mimo diaľnice zaručuje efektívny prívod paliva do dieselových motorov. Využiť ho možno v zostavených komponentoch v rôznych konfiguráciách až do ôsmich valcov a s výkonom až 850 kW.

Základný systém common-rail:
Základné systémy common-rail so systémovým tlakom až 2.000 bar pre stredné a ťažké nákladné vozidlá, ale aj na jazdy mimo diaľnice, sú dokonale prispôsobené požiadavkám rozvíjajúcich sa trhov. Okrem iného systém obsahuje široké produktové spektrum olejom mazaných čerpadiel a základných vstrekovačov.

Variabilné olejové čerpadlo:
Existujúce olejové čerpadlá fungujú pri nemennom tlaku oleja a zaisťujú tak trvalé mazanie motora a chladenie piestov. Nové riešenie Bosch pre nákladné automobily dokáže upraviť zdvihový objem, a tak v každom momente privádza úplne presné požadované množstvo oleja. Variabilné olejové čerpadlo vychádza z princípu využívajúceho niekoľko lopatiek a je k dispozícií v troch verziách: s olejovou vaňou, v kompaktnej prednej verzii a ako kryt motora.

Hnacie mechanizmy na zemný plyn:
Portfólio Bosch zahŕňa ECU, komponenty na vstrekovanie paliva, manažment vzduchu a celé množstvo senzorov. Tieto komponenty sú výkonné a kompaktné a v praxi sa osvedčujú už mnoho rokov.

Bosch premieňa oddiely pre cestujúcich v autobusoch na centrá zábavy

Séria zábavných systémov pre autobusy:
Nová séria zábavných systémov pre autobusy od Bosch prináša moderné multimédiá a prepojenú technológiu do segmentu autobusov. Všetky systémové komponenty, ako napríklad monitory s vysokým rozlíšením a centrálna palubná doska, sú prepojené prostredníctvom Ethernet AVB. AVB je skratkou pre audio/video mostík – prenosovú technológiu.

Palubná doska pre autobusy: Centrálna palubná doska pre autobusy umožňuje vodičom autobusov vidieť všetky dôležité informácie ako na dlani, zatiaľ čo dotyková obrazovka im umožňuje ovládať integrované navigačné mapy a zábavu v oddiele pre cestujúcich.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!