Reakce ZPPKOS na zveřejnění informace společnosti Cebia

14 októbra 2012, 0:00

Byli jsme požádáni sdružením ZPPKOS o zveřejnění reakce na informace společnosti Cebia, které jsme Vám přinesli v minulém týdnu. Níže si můžete přečíst celé znění tiskové zprávy ZPPKOS.

Sdružení provozovatelů pracovišť kontroly originality na Slovensku (ZPPKOS) reaguje na zveřejněné, účelové dezinformace české firmy Cebia o situaci kolem kontroly originality vozidel a dokladů na Slovensku a uvádí skutečnosti na pravou míru. Kontrola originality vozidel a dokladů ověřuje způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích z pohledu neoprávněné změny identifikátorů, dokladů nebo zásahu do konstrukce vozidla.

„Slovensko tuto službu zavedlo pod službou „Kontrola originality“, ale bez garance kvality služby a bez jakékoliv kontroly stanic, které službu provádějí.“
Ustanovení zákona týkající se kvality výkonu kontroly originality na Slovensku jsou přísnější než zákony v sousedních zemích. Od 1.2.2012 je zákonně ustanovena nulová tolerance na nekvalitu. Pokud technik kontroly originality vykonal kontrolu nekvalitně a po následném zadržení tohoto vozidla bylo policií prokázané pozměňování identifikátorů vozidla, obvodní dopravní úřad zruší technikovi osvědčení na výkon kontroly originality. Pokud se jedná o opakované porušení na témže pracovišti, obvodní dopravní úřad rovněž zruší i oprávnění pracovišti na výkon kontroly originality vozidel.

Dohled nad pracovišti kontroly originality vykonává státní odborný dozor, konkrétně ministerstvo dopravy, krajské úřady dopravy a obvodní dopravní úřady. Mimo to, přímý přístup do informačního systému kontroly originality mají i orgány Policejního sboru SR, které rovněž monitorují výkon kontrol originality.

„Navíc pokud stanice provede při kontrole chybu a padělané vozidlo neodhalí, nenese žádnou odpovědnost a zákazník o předělané vozidlo přijde bez jakéhokoliv nároku na odškodnění ze strany stanice.“
Kromě výše uvedených faktů, mají technici kontroly originality i trestně-právní zodpovědnost a někteří již byli pravomocně odsouzeni. V případě uplatňování oprávněných nároků poškozených se postupuje ve smyslu platných zákonů. Každé pracoviště vykonávající kontrolu originality musí mít uzavřenu smlouvu o pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou výkonem kontroly originality. Rovněž třeba poznamenat, že na Slovensku nemáme žádné stanice kontroly originality, ale jsou to pracoviště kontroly originality definované zákonnou úpravou.

„V oblasti prověřování původu a historie vozidel není řešením 100% spoléhat na státní správu. Řešením je spolupráce státního a privátního sektoru, tedy kombinace dokladové prověrky vozidla s jeho fyzickou prohlídkou s tím, že odpovědnost za originalitu vozidla převezme privátní subjekt.“
Pracoviště kontroly originality vozidel na Slovensku provozují fyzické nebo právnické osoby, které nesou za výkon kontroly zodpovědnost. Výsledky kontrol je možné veřejně ověřit a další zajímavé informace získat na www.ko.sk. Kromě ověřování způsobilosti, pozměňovaných identifikátorů vozidla, dokladů, neoprávněných zásahů do konstrukce apod., se během kontroly prověřuje i výskyt údajů ve státních (policejních) pátracích evidencích včetně mezinárodních, v centrálním registru vozidel, získávají se stopy po opravách karosérie měřením tloušťky povrchových vrstev, nedestruktivními metodami, ověřuje se, zda se na vozidlo nevztahuje exekuční blokace, nebo zda nebylo „omlazené“, zapisuje se stav kilometrů na počitadle ujeté vzdálenosti atd. Údaje ze všech kontrol včetně fotodokumentace jsou bezplatně přístupné veřejnosti na www.ko.sk v sekci „Overenie vozidla“. Pro ilustraci zadejte VIN: WVWZZZ1KZ5P030778.

Rozhodně není běžnou praxí, aby se komerční firma uchýlila ke zveřejňování nepravdivých a pravdu zkreslujících informací, účelově manipulujících veřejné i odborné mínění, zejména pokud se jedná o zákonnou činnost cizího, svrchovaného státu. Ani neúspěch firmy Cebia ve výběrovém řízení na technickou službu kontroly originality vozidel na Slovensku, kterého se zúčastnila jako člen konsorcia, neospravedlňuje takovéto jednání, které je v rozporu s dobrými mravy a profesionálním přístupem.

Tajemník ZPPKOS
akademik Ing. Juraj Pacan, CSc.

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!