WYNN’S SUPREMIUM – Vylepšete Vaše palivo na prémiovou úroveň

1 marca 2010, 0:00

WYNN’S SUPREMIUM – umožní Vám ujet více kilometrů s plnou nádrží – snižuje spotřebu paliva- snižuje hlučnost motoru – chrání motor před opotřebením – zvyšuje výkon motoru – snižuje výfuk škodlivin až o 20%- usnadňuje studené starty

díky:
zvýšení cetanového čísla modifikátoru tření
zvláštní čistící schopnosti zvláštní čistící schopnosti
ochraně proti korozi ochraně proti korozi
zvýšení mazivosti zvýšení mazivosti

10 ml ošetří 10 litrů paliva. Obsah lahvičky (250 ml) tedy ošetří 250 litrů paliva.

1. Úspěšnost vylepšených paliv na trhu

Mnoho výrobců a prodejců paliv má ve svém sortimentu vylepšená paliva: BP, Total, Shell, Benzina apod.

2. Proč vylepšená paliva?

• Dopravní provoz je čím dál tím hustější, což vede k jízdě s častými zastávkami a rozjezdy či k dopravním zácpám.
• Tyto jízdní podmínky vedou k většímu znečištění palivového systému a opotřebení.
• U starších vozidel je nutno dbát více na seřízení a potřebují více „vitamínů“.
• Technologie motorů se průběžně vylepšují, což vede k vyššímu výkonu. Tyto systémy jsou však citlivější na znečištění.
• V těchto nových motorech jsou vyšší teploty motoru i paliva. Následkem toho dochází k oxidaci paliva a tvorbě nečistot v palivovém systému.
• Větší kolísání teplot v palivovém systému vede k většímu kondenzování vody. To způsobuje korozi a předčasné opotřebení.
• Při krakování paliva v rafinérii se tvoří také nenasycené molekuly citlivé na oxidaci, která je příčinou vytváření usazenin v palivovém systému.
• Odsířená nafta používaná v posledních letech vyžaduje dodatečné mazání.

3. Řešení:

Vylepšená paliva obsahující více potřebných aditiv.

4. Co je to vylepšené palivo?

a) Nafta

Běžná nafta = Evropská nafta, dle evropské normy EN 590 = Základové palivo + mazací aditiva (scar <460 μm)
+ zvyšovač cetanu (cetanové číslo >51)

Vylepšená (značková) nafta = Evropská nafta, dle evropské normy EN 590 =
+ čisticí látky
+ deemulgátor
+ ochrana proti korozi
+ více mazacích aditiv
+ více zvyšovače cetanu

b) Benzín

Běžný benzín = Evropský benzín, dle evropské normy EN 228 = Základové palivo + zvyšovač oktanu (oktanové číslo 95 nebo 98)

Vylepšený (značkový) benzín = Evropský benzín, dle evropské normy EN 228 =
+ čisticí látky
+ deemulgátor
+ ochrana proti korozi
+ modifikátor tření

5. Jak vylepšit paliva pomocí Wynn’s Supremium?

Evropská nafta dle evropské normy EN 590
+ Wynn’s Supremium pro naftu (DIESEL):
+ čisticí látky
+ látky proti pěnění
+ ochrana proti korozi
+ více mazacích aditiv
+ více zvyšovače cetanu
= vylepšené palivo

Evropský benzín dle evropské normy EN 228
+ Wynn’s Supremium pro benzín (PETROL):
+ čisticí látky
+ látky proti pěnění
+ ochrana proti korozi
+ modifikátor tření
= vylepšené palivo

6. Jaká je funkce aditiv ve vylepšených palivech?

a) SUPREMIUM DIESEL

Speciální čisticí látky:

Činnost:
• čistí vstřikovací trysky (IDI & DI) a
palivový systém a udržují je v čistotě
• předchází korozi na špičkách
vstřikovacích trysek
• udržují písty v čistotě

Výhody:
• nižší spotřeba paliva
• omezení výfukových plynů
• větší výkon motoru
• omezení prostojů a nákladů na opravy
• prodloužení životnost motoru
• snižuje náklady na olej

Více zvyšovače cetanu:

Činnost:
• zvyšuje cetanové číslo

Výhody:
• lepší podmínky při studeném startu
• snížení zpoždění zážehu
• zvyšuje výkon motoru
• nižší spotřeba paliva
• omezení výfukových plynů
• snižuje hlučnost motoru

Extra maziva:

Činnost:
• chrání čerpadla a vstřikovací trysky
proti opotřebení

Výhody:
• brání předčasnému opotřebení
• omezení prostojů a nákladů na opravy
• prodlužuje životnost motoru

Ochrana proti korozi + deemulgátor:

Činnost – antikorozní ochrana:
• chrání před korozí kovové povrchy, které jsou v kontaktu s palivem

Činnost – deemulgátor:
• odděluje vodu, která je v naftě

Výhody:
• prodlužuje životnost systému
• antikorozní ochrana
• předchází ucpání filtru
• brání růstu bakterií

Činidlo proti pěnění

Činnost:
• omezuje pěnění paliva během tankování

Výhody:
• zkracuje dobu pro tankování
• do nádrže se vejde více nafty
• snižuje ztráty rozlitím na čerpačce

 
b) SUPREMIUM PETROL

Speciální čisticí látky:

Činnost:
• čistí vstřikovací trysky, sací ventily a karburátory

Výhody:
• nižší spotřeba paliva
• omezení zplodin (CO, HC, NOx)
• zajistí hladký volnoběh, brání ztrátě rychlosti
• prodloužení životnost motoru
• zamezí vytváření usazenin v palivovém systému
• obnovuje ztracený výkon

Modifikátor tření:

Činnost:
• snižuje vnitřní tření v motoru

Výhody:
• snížení tření mezi hlavou pístu a stěnou válce
• nižší spotřeba paliva
• zvyšuje výkon motoru a akceleraci

Ochrana proti korozi + deemulgátor:

Činnost – deemulgátor:
• odděluje vodu, která je v benzínu

Činnost – antikorozní ochrana:
• chrání před korozí kovové povrchy, které jsou v kontaktu s palivem

Výhody:
• prodlužuje životnost systému
• antikorozní ochrana
• předchází ucpání filtru

7. Výsledky testů

a) Nafta

Čisticí schopnost:
Účinnost čištění u vozidel při použití Wynn’s Supremium

Fotografie trysky u vozu Peugeot XUD 9 po 10 h testu dle testové metody CEC F-23-A-01

Čisté vstřikovací trysky snižují náklady na palivo a zvyšují výkon. Velikost kapiček a způsob rozstřikování jsou rozhodující pro optimalizaci výkonu, snížení spotřeby paliva a omezení emisí.

Zvýšení cetanového čísla

Laboratorní testy 5 litrů paliva čerpaných v Belgii, Francii, Nizozemí a Německu vykázaly následující výsledky:

Značková paliva EN590. 1, 2 a 3 + Wynn’s Supremium diesel vede ke:
• zvýšení cetanového čísla o 3,0 , 4,2 či 2,1 bodu
• značky 2 a 3 nesplňují specifikaci EN590
• ve všech případech je u vylepšených paliv cetanové číslo stejné nebo vyšší než u originálního “prémiového” paliva


TEST HFRR (ASTM D 6079-99, CEC F-06-A-96, ISO 12156)

Opotřebení u běžné nafty EN590: 386 μm
Opotřebení u běžné nafty EN590 + Wynn’s Supremium: 283 μm
Opotřebení u “prémiové” nafty: 321 μm

Ochrana proti korozi:

Korozivní úrovně:
A ≅ 100% bez rzi
B++ ≅ 0,1% nebo méně povrchu je pokryto korozí
B+ ≅ 0,1 až 5% povrchu je pokryto korozí
B ≅ 5 až 25% povrchu je pokryto korozí
C ≅ 25 až 50% povrchu je pokryto korozí
D ≅ 50 až 75% povrchu je pokryto korozí
E ≅ 75 až 100% povrchu je pokryto korozí

b) Benzín:

Čistící schopnost:
Usazeniny na sacích ventilech jsou důsledkem řady faktorů:
– Uhlovodíky z výfukových plynů znovu přicházejí do sání vzduchu kvůli systému EGR, který omezuje utváření NOx (oxidů dusíku).
– Plyny obsahují částečky oleje pocházející z PCV (Positive Crankcase Ventilation)
– U klasických vstřikovacích systémů i u systémů s karburátorem, zoxidované molekuly polymerizují do tuhých pórovitých usazenin.
– Olej proniká přes těsnění až k ventilům.
– Uhlovodíky ze spalovacích plynů (převážně postranní ventil).

Funkce čistících aditiv:
– detergenty rozpouštějí usazeniny, jestliže je jejich koncentrace dostatečně vysoká (čistí)
– dispersanty odvádějí odstraněné usazeniny
– díky polaritě detergenty vytvářejí ochrannou vrstvu na povrchu ventilu a brání vytváření nových usazenin na ventilu (udržují v čistotě)

Test na motorech Mercedes Benz M111 & M102E s benzínem Natural 95 – EN 228

 Modifikátor tření:
• Některé organické látky omezují koeficient tření mezi pohybujícími se díly. U benzínových motorů mají význam především na hlavách pístů.
• Snížení tření mezi hlavou válce a pístem vede k omezení energie potřebné pro pohyb pístu.
• Omezení potřebné energie vede ke snížení spotřeby paliva.

Úspora paliva:

Úspory paliva lze dosáhnout především:
• Vyčištěním palivového systému a jeho udržováním v čistotě:
o lepší činnost vstřikovacích trysek
o lepší míšení paliva a vzduchu
o lepší spalování
• Snížením tření mezi pohyblivými částmi:
o snížení spotřeby energie na vnitřní chod motoru
Test sledující úsporu paliva (12 vozidel / palivo EN 228 / > 16 000 km)
>>> Test prokázal úsporu paliva až 7 %.

Ochrana proti korozi:

Materiál dodala firma Top Oil Services k.s.


 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!