Schaeffler: Produktové pirátství a padělání značek

4 februára 2013, 13:54

V posledních 20 letech se na celém světě značně zvýšil počet případů produktového pirátství. Zatímco se o padělání produktů v hudební a filmové branži nebo v oblasti spotřební elektroniky a značkové módy referuje velmi často, jsou plagiáty průmyslových výrobků v centru veřejného zájmu výrazně méně často. Přitom z nich může plynout nesrovnatelně větší riziko. Právě u produktů, které jsou důležité pro bezpečnost, jako jsou pneumatiky, těsnění nebo valivá ložiska, se plagiáty mohou stát nebezpečnými pro zdraví a život.

Co znamená produktové pirátství a padělání značek?
Jedná se o obchod s napodobeninami, které svým vzhledem imitují originální výrobky, za něž jsou zaměňovány. Tyto produkty se zpravidla jednoduše označují jako „padělky“.

Proč představují padělaná valivá ložiska problém?
Valivá ložiska jsou díly, které jsou důležité pro bezpečnost zařízení. Padělané ložisko může způsobit nejen vysokou finanční škodu, ale také ohrozit lidské zdraví, nebo i život. Padělek zpravidla neodpovídá požadavkům na kvalitu, které se uplatňují u valivých ložisek INA a FAG.

Padělek nelze vždy rozpoznat ani podle nižší ceny. Projde-li na své cestě přes mnoho obchodníků, může se jeho cena zcela vyrovnat ceně originálního výrobku. Za cenu originálu pak zákazník získá výrobek pochybné kvality – a to zrovna není obchod, o který by někdo stál. Další informace jsou dostupné v rámci informační kampaně Světové asociace výrobců ložisek (World Bearing Association, WBA) na adrese www.stopfakebearings.com

Co mohou udělat distributoři?
Distributoři ručí svým dobrým jménem za to, že svým zákazníkům dodávají prvotřídní originální zboží. Proto jsou také distributoři zodpovědní za to, aby brali téma produktového a značkového pirátství vážně. To konkrétně znamená …
• Postupovat opatrně při výběru dodavatelů, aby bylo možné vymoci případné nároky vyplývající ze záruky.
• Prověřovat přesný původ importovaného zboží. K tomu (už) podle dosavadních zkušeností nestačí chtít vidět certifikáty nebo dodací listy – tyto dokumenty se totiž bez rozpaků padělají také.
• Kontaktovat nás v případě pochybností o originalitě dodaných valivých ložisek (viz „První pomoc“ při podezření na padělaná valivá ložiska INA nebo FAG).

Jak se může účinně chránit koncový zákazník?
Nakupujte u důvěryhodných zdrojů, například u autorizovaných distributorů. Originální valivá ložiska značek INA a FAG mohou přímo od společnosti Schaeffler odebírat jen autorizovaní distributoři. Prověřujte si důkladně příslušné nabídky!

Obchody s obzvláště nízkou cenou často prodávají nanejvýš pochybné zboží. Spektrum nabízených výrobků sahá od prastarých ložisek přes neodborně zhotovené výrobky až po padělaná ložiska. Tyto „produkty“ mají jedno společné – nemohou vyhovět kvalitativním požadavkům kladeným na moderní ložiska.

Důkladně kontrolujte, co vám obchodník dodává. Pokud se vzhled nebo vlastnosti dodaného výrobku liší od toho, co znáte, kontaktujte firmu na adrese padelky@schaeffler.com.

Prvním vodítkem může být to, že by se valivé ložisko mělo otáčet …

Při prořezávání červené smršťovací fólie vznikly zářezy na vnějším kroužku ložiska. Vnější kroužek je příliš měkký, vnitřní kroužek zase naopak příliš tvrdý a konstrukce klece je riskantní – ložisko je tak předurčeno k selhání.

Co podniká společnost Schaeffler Group proti padělkům?
Vedení společnosti zřídilo již v roce 2004 centrální oddělení pro koordinaci veškerých opatření k potírání produktového pirátství a padělání značek. Podniknuté právní kroky sahají od razií proti výrobcům padělků (zvláště v Asii) přes pátrání po distribučních kanálech (např. na Středním východě) a řízení proti nim až po předběžná opatření přijatá v Evropě. Pro případy produktového pirátství a padělání značek platí v Schaeffler Group zásadně strategie nulové tolerance. Nejvyšším cílem je a stále zůstává ochrana zákazníků.

Schaeffler Group proto již řadu let zkoumá podezřelé díly – a to nezávisle na tom, kdo o to požádá. Pokud se jedná o padělky, očekává v reakci na toto zjištění, že zákazník poskytne údaje o původu příslušných dílů a dostupné zákulisní informace. Šíření padělaných valivých ložisek je možné účinně potlačit jen společným úsilím.

Kromě těchto právních kroků a organizačních opatření se angažuje ve sdruženích, jejichž cílem je (mimo jiné) i potírání produktového a značkového pirátství – jako například nedávno v informační kampani asociace WBA. Mimo to navštěvuje veletrhy, prohledává internet a podniká řadu dalších kroků. Stále lépe tak rozumí tomu, jak obchod s padělanými valivými ložisky funguje a jak se efektivně postarat o to, aby se tyto padělky vůbec nedostávaly na trh.

Razie jsou úspěšné jen tehdy, pokud se padělané zboží skutečně zničí. Zde se spalují padělané obaly, zatímco ložiska se současně s tím likvidují roztavením v ocelárně.

„První pomoc“ při podezření na padělaná valivá ložiska INA nebo FAG
1. Kontaktujte firmu Schaeffler. Nejjednodušší je odeslat krátký e-mail na adresu padelky@schaeffler.com.
2. Zašlete snímky obalu i samotného ložiska. Důležitá je dobrá čitelnost drobných detailů na etiketě a popisu ložiska. Je potřeba i přehledný snímek pro lepší představu o konstrukci daného výrobku. Dbejte prosím na přiměřenou velikost souboru.
3. Vaše podezření se co nejrychleji prošetří a v případě pochybností si od vás příslušné ložisko firma vyžádá.
4. Pokud se podezření na padělání potvrdí, bude vás firma o tom informovat a domluví se s vámi na dalších krocích.
5. Bude zachovávat důvěrnost veškerých vámi poskytnutých informací.
6. V případě, že budete chtít vůči svému dodavateli uplatnit nároky vyplývající ze záruky, poskytne vám potřebný znalecký posudek.

Horní obrázek: Prasklé duté valivé těleso ložiska způsobilo kvůli následným prostojům značnou škodu.


Dolní obrázek: Čínské úřady zabavily několik set kusů padělaných velkorozměrových ložisek.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!