Automobilové technice Bosch se daří: Pětiprocentní růst, rendita šest procent

13 septembra 2013, 7:05

Výnosy Automobilové techniky Bosch z provozních činností vzrostou v roce 2013 pravděpodobně o pět procent. Tato divize Bosch roste tedy rychleji než celosvětová výroba automobilů. Tato čísla uvedl Dr. Volkmar Denner, vedoucí společnosti Robert Bosch GmbH se zodpovědností za výzkum a vývoj, na 65. mezinárodním autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Na straně výnosů očekává Bosch u divize Automobilová technika v letošním roce renditu před zdaněním ve výši přibližně šesti procent z obratu. Také celé skupině Bosch se daří: Růst společnosti se bude v aktuálním roce pohybovat podle prognózy v rozpětí od dvou do čtyř procent. „Zisk zlepšujeme rovněž podle plánu, i když je nutné vynaložit ještě velké úsilí a stále nás silně zatěžuje fotovoltaická divize,“ řekl Denner.

Růst v Číně a Severní Americe, pozvolné oživení v Evropě
Podle odhadů společnosti Bosch poroste výroba automobilů na celém světě v následujících letech v průměru o tři procenta. To je o jeden až dva procentní body méně než v období před finanční krizí. „Severní Amerika a Čína budou i nadále motorem růstu globálního automobilového trhu, zatímco oživení v Evropě bude postupovat jen pozvolna,“ vysvětlil Denner. V této souvislosti zmínil průměrné stáří osobních vozů v Evropě, které dosáhlo rekordní výše téměř devíti let. To povede ve střednědobém horizontu k tomu, že řidiči budou nahrazovat svá ojetá vozidla novými vozy. V Severní Americe má aktuálně registrovaný vozový park stáří přibližně jedenáct let, z čehož již pramení zvýšená poptávka. „V zemi, jako je Čína, jde naproti tomu o dohánění vyspělého světa ve velkém měřítku,“ doplnil Denner. Čína totiž celkově dosáhla teprve desetiny západoevropské hustoty vozidel.

Bosch proto posiluje své aktivity v rozvíjejících se zemích a v letech 2011 až 2013 investoval v asijsko-pacifickém regionu přibližně 2,8 miliardy eur. Bosch tak souzní s trendem v automobilovém průmyslu, kdy japonští a němečtí výrobci automobilů zvyšují podíly své zahraniční výroby z poloviny v roce 2005 na dvě třetiny v roce 2015.Bosch kráčí jako globalizovaný dodavatel po mezinárodní cestě svých zákazníků,“ zdůraznil Denner. Bosch udržuje již dnes blízké kontakty se svými zákazníky na celém světě díky síti 95 výrobních závodů a 50 vývojových pracovišť. Jen ve výzkumu a vývoji pro Automobilovou techniku bude koncem roku pracovat 36 000 zaměstnanců. Koncern kromě toho investuje 300 milionů eur do výstavby nového výzkumného střediska ve švábském Renningenu.

Od spalovacího motoru až po kompletní elektrický pohon
Intenzivní výzkumná činnost má zásadní podíl na tom, že je Bosch vedoucí tržní a inovační silou v oblasti elektronických systémů pro pohon a bezpečnost. I u vznětových a zážehových motorů lze po technické stránce dále snižovat spotřebu paliva. Pokračováním downsizingu a vylepšováním procesu spalování lze v porovnání se stavem k roku 2012 ušetřit dalších 20 procent paliva. S touto optimalizovanou technikou lze dalekosáhle splnit dokonce i přísní limity emisí CO2, které Evropská unie stanovila pro rok 2020. V závislosti na kategorii vozidel může být kromě toho nezbytná elektrifikace hnacího řetězce. Bosch nabízí v této oblasti široké portfolio produktů. Rekuperační systém Bosch BRS (Boost Recuperation System) s podporou akcelerace je například cenově dostupným základním hybridním systémem s 48V generátorem a kompaktním lithium-iontovým akumulátorem. Bosch završuje dvou nabídku plně hybridními systémy a hybridními systémy s možností vnějšího dobíjení (tzv. plug-in hybrid). Bosch bude mít na svém kontě do roku 2014 třicet realizovaných sériových projektů v oblasti elektrické mobility – od plně elektrického pohonu pro malý vůz až po elektrifikovaný sportovní vůz.

Bosch soustředí své síly na plně automatizovanou jízdu“
Na celém světě se neustále zpřísňují cíle a požadavky v oblastech ochrany životního prostředí a bezpečnosti silničního provozu. Z toho pramení další impulzy pro růst v oblastech elektrifikace pohonu a automatizace jízdy. Objem trhu s asistenčními systémy poroste v letech 2013 až 2017 ročně o třetinu. Bosch z toho profituje a již dnes roste rychleji než trh. Bosch realizuje s asistenčními a bezpečnostními systémy obrat pět miliard eur ročně. Celkově pracuje v tomto oboru ve službách společnosti Bosch 5.000 vývojářů.

Kromě dalšího zlepšování asistenčních systémů a senzorů je zásadní technickou výzvou na cestě k automatizované jízdě především síťové propojení automobilu. V budoucnosti budou přes mobilní telefonní rozhraní přenášena velká množství dat do cloudu, dále vyhodnocována a vzájemně propojována s dalšími zdroji dat. Tímto způsobem vozidlo „sroste“ se svým okolím a systémy budou moci rychleji rozpoznávat nebezpečí a reagovat na ně. Příkladem je konec dopravní kolony za zatáčkou. Začnou-li vozidla zpomalovat, je okamžitě identifikováno rizikové místo a tato informace putuje k ostatním účastníkům silničního provozu, kteří se ke koloně vozidel blíží.

V této oblasti síťového propojení vozidel Bosch úzce spolupracuje s mnoha externími partnery, aby byly vytvořeny předpoklady pro plně automatizovanou jízdu. Bosch je například zakladatelem Střediska pro automobilový výzkum CARS (Center for Automotive Research), mezioborového výzkumného programu Stanfordovy univerzity.

Bosch však využívá především výhody diverzifikovaného světového koncernu s více než 300.000 zaměstnanci. Propojování je realizováno napříč různými obory činnosti. Paralely existují například mezi systémy pro ochranu chodců a rozpoznáváním osob kamerami monitorovacích systémů. Ve společnosti Bosch proto úzce spolupracují různé divize, k čemuž přispívá i společný základní software.Bosch soustředí své síly na plně automatizovanou jízdu. Navazujeme interní aliance s krátkými služebními cestami,“ zdůraznil Denner.

Důležitou roli přitom hraje divize Bosch Software Innovations, která vyvíjí řešení pro realizaci internetu věcí a služeb a s ním souvisejícího síťového propojení automobilu. Tyto aplikace nalézají využití ve všech oborech činnosti společnosti Bosch. Automobil na silnici se stane právě tak součástí internetu jako chladnička v kuchyni nebo balicí stroj ve výrobní hale.

Tisková zpráva Robert Bosch odbytová

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!