Nový Bosch iBooster

13 septembra 2013, 8:58

Brzdové soustavy automobilů získaly v uplynulých letech na výkonnosti. Bezpečnost významně zvýšily zejména systémy ABS a ESP. Dosud rozšířený koncept podtlakového posilovače brzdové soustavy zůstal přitom během výše uvedeného vývoje téměř beze změny.

Podtlakový posilovač ovšem nabízí jen omezené možnosti zpětného získávání kinetické energie (rekuperace) a za všech okolností stejnou, předem definovanou míru zvyšování síly, působící na pedál brzdy. Bosch nyní vyvinul elektromechanický posilovač brzdové soustavy iBooster, který podporuje pokyn řidiče k brzdění v závislosti na situaci. „Systém iBooster ještě více zvyšuje hospodárnost vozidel s hybridním a elektrickým pohonem a podporuje bezpečnost kratšími brzdnými dráhami,“ shrnuje přednosti Gerhard Steiger, vedoucí divize Bosch Chassis Systems Control. Zařízení iBooster doplňuje portfolio modulárních komponentů Bosch, z nichž lze pro každou konfiguraci vozidla sestavit vhodnou brzdovou soustavu. Tato inovace se začne sériově vyrábět ještě v roce 2013 pro tři projekty a ve střednědobém horizontu nahradí v mnoha vozidlech běžný podtlakový posilovač brzdové soustavy.

Dlouhý dojezd díky maximální rekuperaci
Aby vozidla s hybridním a elektrickým pohonem dosáhla požadovaných úspor paliva a dojezdu, musí při brzdění získávat co největší množství energie pro elektrickou jízdu. V ideálním případě by měl tedy vůz brzdit pouze prostřednictvím elektrického stroje, který přeměňuje kinetickou energii na elektrický proud. V brzdové soustavě by se tak neztrácela žádná cenná energie. Bosch iBooster umožňuje téměř kompletní rekuperaci, protože zpomalování až 0,3 g je dosahováno výhradně pomocí elektrického stroje. V normálním silničním provozu to pokrývá všechny běžné situace, v nichž řidiči brzdí. Vznikne-li potřeba brzdit intenzivněji, vytvoří iBooster dodatečně potřebný brzdný tlak klasickým způsobem prostřednictvím hlavního brzdového válce. Probíhající harmonická spolupráce mezi generátorem a brzdovou soustavou je pro řidiče nepostřehnutelná a obvyklý odpor při ovládání pedálu plynu zůstává kompletně zachován.

Za účelem zvýšení brzdné síly integroval Bosch do iBoosteru elektromotor, který ovlivňuje míru zesílení brzdné síly prostřednictvím dvoustupňové převodovky v závislosti na konkrétní situaci. Díky tomu je zbytečný podtlak, který je v dosavadních systémech náročně a trvale vytvářen buď přímo spalovacím motorem, nebo prostřednictvím podtlakového čerpadla. Již to přináší úsporu paliva a kromě toho lze ještě intenzivněji používat funkce pro další snižování spotřeby paliva, jako je start/stop nebo setrvačná jízda, při nichž je motor přechodně vypnutý.

Více bezpečnosti a komfortu
Elektromechanická koncepce nabízí ovšem ještě další výhody. Pokud předvídavý systém pro nouzové brzdění rozpozná nebezpečnou situaci, dokáže iBooster vytvořit maximální brzdný tlak zcela autonomně během 120 milisekund. To znamená, že je téměř třikrát rychlejší než dosavadní systémy. Z toho plyne, že v nouzových situacích zpomalí iBooster vozidlo rychleji než běžný posilovač brzdové soustavy. Systém iBooster obstará i mírné přibrzďování požadované systémem ACC až do úplného zastavení – a to komfortně a nehlučně. Posledně uvedená vlastnost je velkou předností zejména u tichých elektromobilů, u nichž jsou rušivé zvuky v interiéru vnímány mnohem intenzivněji.

Vývojáři mohou libovolně definovat charakteristiku ovládání brzdové soustavy včetně citlivosti pedálu brzdy a přizpůsobit ji požadavkům zákazníka s ohledem na tradice značky. Pokud automobil nabízí sportovní, komfortní a hospodárný režim jízdy, může brzdová soustava v závislosti na zvoleném módu reagovat a zpomalovat odpovídajícím způsobem pozvolna nebo agresivně. Možná je i podpora v závislosti na situaci, například při nouzovém brzdění.

Modulární konstrukce umožňuje sestavit vždy nejvhodnější brzdovou soustavu
Systém iBooster je součástí konceptu modulárních komponentů, z nichž je Bosch schopen sestavit nejvhodnější brzdovou soustavu pro jakýkoli automobil podle požadavků zákazníka – s ohledem na velikost vozidla, techniku poháněcího ústrojí a stupeň výbavy asistenčními funkcemi. Modulární systém Bosch obsazuje do role posilovače brzdové soustavy buď nový iBooster, nebo konvenční podtlakové řešení. Mezi systémy elektronického řízení brzdové soustavy jsou na výběr stabilizační systémy ESP nebo ESP hev. Druhý jmenovaný systém byl přizpůsoben pro aplikaci ve vozidlech s elektrickým a hybridním pohonem. Modulární koncepce Bosch představuje dosud jedinečný soubor řešení zejména pro modelové řady, nabízené s různými hnacími řetězci.

Vysoká míra flexibility pro výrobce automobilů
S rostoucí nabídkou modelů a systémů pohonu vzrůstá také složitost používané techniky. Díky možnosti libovolného naprogramování charakteristiky brzdové soustavy může být stejný systém Bosch iBooster s patřičně přizpůsobenou charakteristikou používán v různých variantách příslušné modelové řady. Naprogramování řídicí jednotky probíhá a rychle a jednoduše na konci výroby. Díky tomu lze snadno a flexibilně realizovat i montáž systému iBooster do modelů s pravostranným, resp. levostranným řízením. Samotný posilovač pracuje čistě elektromechanicky, tedy bez brzdové kapaliny, takže může být libovolně natáčen kolem podélné osy. Tento systém pamatuje také na budoucnost automobilu, protože ve spolupráci se stabilizačním systémem Bosch ESP nabízí pro vozidla s automatizovaným řízením z bezpečnostních důvodů nezbytnou redundanci brzdové soustavy.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!