Emisní systém Denoxtronic – Bosch snižuje emise oxidů dusík

13 septembra 2013, 9:29

Evropská unie požaduje od poloviny roku 2014 drastické snížení emisí oxidů dusíku (NOx) u nových osobních a lehkých užitkových vozů. Zvýšená množství oxidů dusíku v centrech některých evropských měst jsou navíc předmětem častých diskuzí. Systémy Bosch snižují emise oxidů dusíku již dnes.

Bosch nabízí jako dodavatel automobilového průmyslu technická řešení pro plnění přísných norem, jako je například Euro 6, a mezi nimi vyniká systém čištění výfukových plynů Denoxtronic. „Čím víc vozidel bude vybaveno systémem Denoxtronic, tím dřív se zlepší situace s oxidy dusíku,“ říká Dr. Markus Heyn, vedoucí divize Bosch Diesel Systems. „První krok máme už za sebou, protože již dnes jsou na trhu nabízena vozidla, která splňují normu Euro 6.“ Bosch nabízí svůj systém jak pro osobní, tak i pro užitková vozidla. Obě verze systému Denoxtronic snižují emise oxidů dusíku až o 95 procent. Za tím účelem je do proudu výfukových plynů vstřikována kapalina AdBlue, neškodný roztok močoviny, který reaguje s výfukovými plyny a přeměňuje oxidy dusíku na neškodnou vodní páru a dusík.

Inženýři společnosti Bosch se již desetiletí intenzivně zabývají průzkumem chemického procesu spalování a vyvíjejí řešení pro snižování emisí NOx, což ilustruje vývoj vznětového motoru. Moderní turbodiesel má dnes přibližně o 96 procent nižší obsah oxidů dusíku ve výfukových plynech, které vycházejí z válců, než vznětový motor ze začátku 90. let. Na tomto výsledku se podílí i zdokonalená vstřikovací technika. „Sloučeniny NOx vznikají vždy při chudém spalování – tedy při přebytku vzduchu ve spalovacím prostoru. Je-li ve spalovacím prostoru méně vzduchu, vznikají ve větším množství pevné částice. Spalování musí být optimalizováno mezi oběma uvedenými extrémy,“ vysvětluje Jürgen Gerhardt, vedoucí vývoje „dieselové“ divize Bosch.

Denoxtronic se zaplatí nižší spotřebou
Ke splnění emisního limitu 80 gramů NOx na kilometr, který začne pro osobní vozy v Evropské unii platit v roce 2014, může u kompaktních vozidel postačovat optimalizace spalování. Velké sedany, SUV a těžká užitková vozidla mohou tohoto cíle dosáhnout pouze se systémy dodatečného čištění výfukových plynů, jako je Bosch Denoxtronic. Pro zákazníky to znamená zvýšené náklady na pořízení vozidla, které je však možné získat zpět hospodárnějším provozem, protože Bosch Denoxtronic dokáže snížit spotřebu paliva až o pět procent. Motor, vybavený tímto systémem, může totiž spalovat ještě chudší směs, takže systém pro čištění výfukových plynů se zaplatí prakticky sám.

Bosch nabízí řešení pro snižování emisí oxidů dusíku pro vozidla všech kategorií. V kompaktní třídě mezi ně patří například vstřikovací systémy a zásobníkové katalyzátory. Pro větší osobní vozy nabízí Bosch osvědčený systém Denoxtronic 5 se systémovým tlakem 4,5 až 8,5 baru. I v tomto případě sází Bosch na kompaktní konstrukci. Díky zásobovacímu modulu, který lze integrovat do nádrže na AdBlue, je systém Denoxtronic 5 mimořádně vhodný pro aplikace v kompaktních užitkových vozidlech, SUV nebo velkých sedanech. Pro ostatní užitková vozidla nabízí Bosch systém Denoxtronic 6. V porovnání s předchozími verzemi byl systém zmenšen o 40 procent. Výsledkem je menší prostorová náročnost, nižší hmotnost a levnější výroba.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!