Bosch přináší internet do automobilů (+video)

21 marca 2014, 14:22

Před 20 lety způsobil internet v počítačovém světě revoluci. Během několika příštích let způsobí revoluci v automobilovém světě. Společnost Bosch dělá z aut aktivní část internetu – a přináší řidičům řadu výhod.

„Připojený automobil bude vždy lepší automobil,“ říká Wolf-Henning Scheider, člen představenstva společnosti Robert Bosch GmbH s odpovědností za Automobilovou techniku. Propojením vozidel Bosch zlepšuje pohodlí, bezpečnost a účinnost mobility zítřka. Zároveň Bosch vnáší kouzlo digitálního světa do prostor fyzického světa. V tomto ohledu se společnost snaží o tři zásadní věci. Za prvé Bosch přenáší internet do vozidla tak, aby byl intuitivně použitelný. Za druhé Bosch k internetu připojuje vozidla a vytváří asistenční funkce s přidanou hodnotou. A za třetí Bosch propojuje vozidla s dopravní infrastrukturou. „V možnosti připojit se jde o víc než jen o surfování po internetu při cestě,“ říká Scheider. Bosch tvrdě pracuje na všech potřebných technologií a do sériové výroby zavedl již řadu řešení. V budoucnu se dočkáme zcela nových funkcí. Například ve vozidle vytvořená realita spojí virtuální svět s fyzickým. Čelní sklo se stane hlavní obrazovkou a všechny informace o vozidle a okolí zobrazí do zorného pole řidiče".

Cíl č. 1: Internet součástí vozidla
Jak digitalizace postupně mění život stále větší skupině lidí, je konektivita na cestě se stát megatrendem v automobilovém průmyslu. A samotná vozidla budou faktorem ve způsobu, jakým se digitalizace rozšíří. Proto technici a inženýři ze společnosti Bosch pracují na řešení, které je propracované a intuitivní. Jedním z nich je systém MySpin, který plně integruje chytré telefony se systémy iOS či Android do vozidla a zobrazuje displej telefonu na hlavním displeji vozidla. Díky tomu je používání aplikací ve vozidle mnohem snadnější, bezpečnější a pohodlnější.

Společnost Bosch internet do automobilů zavádí i bez pomoci mobilních telefonů. Dnešní navigační systémy například dokážou nalézt francouzskou nebo italskou restauraci. Budoucí služby od společnosti Bosch ušetří řidičům elektrických vozidel starosti s hledáním nabíjecích stanic tím, že je nejen přímo navedou k té nejbližší, ale také jim zarezervují parkovací místo, ke kterému ho taktéž navedou.

Bosch k internetu dokonce připojuje i pohonnou jednotku. Systém od Bosch, eHorizon, stojí na desítky let trvajícím spojování systémové kompetence v pohonné jednotce s inovativním softwarem. „Spojujeme dohromady mechatronický svět s digitálním,“ říká Scheider. Společnost Bosch nabízí eHorizon pro užitková vozidla od roku 2012. Jeho použitím se sníží počet zbytečného zrychlování a zpomalování a cesta je plynulá. Například když navigační software zjistí, že stávající dvoukilometrový úsek z kopce vede k zastavěné oblasti, dokáže vozidlu říct, aby přešlo do svého nejúspornějšího režimu nebo nabilo akumulátor. Díky tomu řidič ušetří až 15 procent paliva. V budoucnosti budou navigační údaje doplněny z internetu nejčerstvějšími údaji o provozu, takže vozidla mohou k dopravní zácpě dojet setrvačností. Tento druh propojení navigace, kdy vozidlo využije data z internetu, je budoucností nejen pro kamiony, ale i pro osobní automobily.

Cíl č. 2: Vozidlo součástí internetu
Ale data nemusí plynout jen jedním směrem. Vozidla nejen že využijí informace z internetu, ale budou je taky samy poskytovat. Proto Bosch dělá z vozidel část internetu. „Pro připojením vozidel ke cloudu považujeme ochranu dat za základní požadavek. Výhody musejí výrazně převážit možná rizika,“ říká Scheider. Za tímto účelem vyvíjí dceřinná společnost Bosch “escrypt“, bezpečnostní řešení šité na míru vozidlům jako například na internetu nezávislý systém šifrování.

"Vozidla se v budoucnu samy stanou senzory shromažďující informace o svém okolí. Nabyté informace budou sdílet mezi sebou nebo se serverem. Takzvaná Floating Car Data (FCD) jsou potřebná jak pro vysoce dynamické mapy, tak i pro zvýšení bezpečnosti vozidel. Zatímco řidič vidí jen před nejbližší zatáčku, navigační systém už ví, že přímo za ní je zledovatělá vozovka nebo stojící vozidla v zácpě a vyšle varování řidiči nebo automaticky zahájit brzdění, aby nedošlo k nehodě. „Konektivita je základním kamenem v automatizaci a naopak,“ říká Scheider.

Již nyní existují aplikace, pomocí kterých vozidla komunikují s okolním světem. Jedním z příkladů je aplikace eCall, která bude v Evropské unii povinná od roku 2015. Když dojde k nehodě, vozidlo automaticky zavolá tísňovou linku – hovor aktivuje stejný senzor, který spouští airbag. Díky tomu lze snížit čas dojezdu posádek složek integrovaného záchranného systému (IZS) o 50 procent ve venkovských oblastech a o 40 procent v městských oblastech. A role společnosti Bosch přesahuje samotnou technologii. Společnost slouží jako prostředník mezi nehodou a IZS. Zaměstnanci Bosch vyhodnocují tísňová volání v operačním středisku, aby se k složkám IZS dostaly rychlé a přesné informace.

Nehledě na zlepšení bezpečnosti ušetří sběr dat o vozidle i peníze – zvláště pro společnosti a provozovatele vozového parku. Se společností LeasePlan vytváří Bosch zcela nové formy analýz vozového parku. Společnost taktéž žene vpřed řešení pro preventivní údržbu. Například data z motorů bagrů nebo nakladačů lze sbírat do databáze, analyzovat a srovnávat s neustále rostoucím archivem dat z podobných vozidel používaných v podobných podmínkách. Díky tomu může Bosch předvídat, jestli a především kdy dosáhne důležitá součástka své životnosti, tudíž se vymění včas. Například v případě bagru se vyhneme prostojům a ušetřím peníze: Každá hodina, kterou je stroj odstavený, stojí jeho provozovatele až 2.000 €. V budoucnu by šla funkce použít i v osobních automobilech. Jedna aplikace by mohla být indikátorem opotřebení pro části motoru. Řidiči by pak mohli vyměnit poškozenou součástku ještě předtím, než by zůstali trčet na kraji silnice.

Cíl č. 3: Vozidlo součástí internetu věcí
Spojení vozidla s internetem zachází ještě dál za zmiňované aplikace. „Automobilová konektivita je začátkem nové éry – až doposud byly automobily od svého okolí izolovány, ale v budoucnu budou mezi sebou komunikovat,“ říká Wolf-Henning Scheider. Za účelem optimální mobility lze propojit celou metropoli včetně infrastruktury. Každý, kdo bude chtít cestovat z centra na předměstí, může použít z centra použít vlak a pak přesednou do auta v rámci spolujízdy. Platformy zprostředkovatelských služeb od Bosch umožňují dopravním společnostem, půjčovnám elektrických vozidel a půjčovnám elektrických kol spolupracovat a nabízet komplexní služby mobility.

Softwarové platformy od Bosch již spravují infrastrukturu zásadních pokusů o elektromobilitu. Jednou z nich je Hubject, roamingový systém nabíjecích stanic, který umožňuje zákazníkům nabít si své elektrické auto u nabíjecích stanic různých společností a zároveň pohodlně zaplatit přes účet za elektřinu. Bosch je aktivní i mimo elektromobilitu. Příkladem je online rezervační služba Truck Secure Parking, pomocí které si řidič nákladního vozidla rezervuje parkovací místo podél dálnic. Bezpečnost řidiče i nákladu je zajištěna dohledem kamer spojených s call centrem Bosch.

Bosch dokonce pracuje na tom, aby se k internetu věcí připojilo celé město. Od poloviny listopadu 2013 je v Monackém knížectví v provozu digitální síťová technologie od Bosch – první krok uvedený do praxe v rámci dohody o spolupráci podepsanou mezi společností Bosch a Monackým knížectvím v červenci 2012. Projekt nabízí náhled do budoucnosti, ve které je mobilita propojeného města hlavním cílem. Nedostatek využití této aplikace nehrozí; potřebu nasměrovat řidiče k nejbližší nabíjecí stanici, rezervovat parkovací místo a zaplatit za něj, podle stavu dopravy využít elektrická kola lze vypozorovat ve všech světových velkoměstech.

Proto Bosch považuje automobilovou konektivitu za globální trh. Zákazníci a automobiloví výrobci po celém světě se snaží proniknout do toho, jak vozidla propojit. Automatizovaná, propojená vozidla mohou zlepšit plynulost dopravy o 80 procent, nebo zaručit bezpečnou a pohodlnou pohyblivost pro starší lidi. Navíc studie ukazují, že počet dopravních nehod na silnicích lze postupným automatizováním vozidel snížit až o 90 procent. Bosch ve svém úsilí připojit vozidla k internetu úzce spolupracuje nejen se světovými výrobci automobilů, ale také s inovativními společnostmi v ostatních odvětví – v Evropě, Severní Americe a Asii.

Tlačová správa Robert Bosch odbytová, foto: Bosch

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!