Bosch zahajuje nový rok silným růstem prodeje ve všech obchodních oblastech

5 mája 2014, 17:02

Bosch Group zahájila dobře nový rok nárůstem tržeb. V prvním čtvrtletí se zvýšily tržby o zhruba 7 procent. Po zohlednění vlivu směnného kurzu dosáhl nárůst zhruba 10 procent. Mezinárodní dodavatel technologií a služeb v tomto fiskálním roce očekává růst tržeb v rozmezí 3-5 procent.

„Posilujeme náš tradiční byznys a zároveň otevíráme nové obchodní oblasti. K tomu nám pomáhají naše rozsáhlé technologické a průmyslové znalosti,” řekl Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva Robert Bosch GmbH na Výroční tiskové konferenci. Obchodní oblast Automobilová technika navázala na silné výkony z předchozího roku a zaznamenává působivý růst také v prvním čtvrtletí roku 2014. „Vnímáme jasný růst i v našich dalších obchodních oblastech. Co se týče regionů, tak obzvláště region Asie-Pacifik se vyvíjí výjimečně dobře,” konstatoval Dr. Stefan Asenkerschbaumer, finanční ředitel společnosti Bosch. Cílem roku 2014 je tyto výsledky dále zlepšovat.

Technologie senzorů – vedoucí tržní pozice pro technologii budoucnosti
Výrobky využívající internet a služby na internetu jsou jedním ze zásadních směrů budoucího růstu tržeb společnosti. Podle Dennera je Bosch pro to dobře vybaven díky cennému know-how s ohledem na hardware a rozsáhlé technologické kompetenci . „Tradiční síla společnosti Bosch – potenciál inovovat, vysoká úroveň kvality, mezinárodní působnost a vzájemná integrovanost díky naší firemní kultuře – jsou v propojeném světě také velmi cenné,” řekl Denner. Navíc je firma ve vedoucím postavení na globálním trhu v oblasti mikromechanických senzorů (MEMS), což je klíčová technologie pro vzájemné propojování věcí s internetem. Jednou ze strategických priorit Bosch je vytvářet řešení pro propojenou mobilitu, průmysl, budovy či energetické systémy.

Inteligentní senzory – základ pro internet věcí
Senzory přinášejí nové technické možnosti asistence do každodenního života. Když Denner vysvětloval strategickou důležitost technologie senzorů, řekl: „Ať je řeč o automatizovaném řízení nebo chytrém domě, vyvíjí se nová kvalita komfortu, bezpečnosti a efektivity. A Bosch vytváří technologické podmínky pro tyto změny.“ V roce 2013 vyrobil Bosch, vedoucí firma na trhu, miliardu senzorů. Tento rok se plánuje nárůst o dalších 30 procent. Inteligentní senzory představují další úroveň technologického pokroku. Jsou vybaveny radiovým rozhraním a mikroovladačem. Díky tomu jsou schopné vysílat důležitá data prostřednictvím internetu, například do mobilních koncových zařízení. „Chytré telefony rozhodně nezůstanou jedinými přístroji, které jsou vybaveny senzory. Jakýkoli „chytrý“ přístroj bude využívat technologii senzorů napojenou na internet,“ dodal Denner.

Automatizované řízení – také ve vyšších rychlostech od roku 2020
Technologie senzorů je také stěžejním technologickým předpokladem pro budoucnost řízení aut. Moderní asistenční systémy řízení vyžadují ultrazvuk, radarové i video senzory. V letošním roce vyrobí Bosch téměř 50 milionů ultrazvukových senzorů, což je o 25 procent více než v předchozím roce. Počet vyrobených radarových a video senzorů se zdvojnásobí na více než dva miliony jednotek. Již do roku 2016 přesáhnou tržby z asistenčních systémů řízení jednu miliardu eur. Do roku 2020 chce Bosch umožnit automatizované řízení ve vyšší rychlosti na dálnicích. Plné automatizované řízení pomocí funkce autopilota by mělo být možné v následující dekádě. „Automatizované řízení je technologie, která zachraňuje životy. Zároveň ale nabízí podporu při mnohdy únavných řidičských úkonech a tím může řidiče nadchnout,“ vyjádřil Denner.

Propojený provoz na silnici – nové služby
Proto, aby bylo možné zautomatizovat řízení, je třeba vzájemně propojit provoz a zajistit komunikaci auta s jeho okolím (Car-to-X Communication). Do roku 2025 bude téměř každé druhé nově vyrobené auto vybaveno bezdrátovou technologii datové komunikace. Dokonce již dnes nabízí propojené vozidlo mnoho služeb. V roce 2013 přišla společnost Bosch s nabídkou nouzového systému volání eCall. Ve chvíli, kdy senzory zaznamenají, že došlo k nehodě vozidla, uskuteční se automaticky nouzovému volání. V loňském roce monitorovací centrum Bosch zpracovalo zhruba 30 000 nouzových volání. V oblasti telematiky nabízí Bosch služby pro management vozových parků pro leasingové a pojišťovací společnosti. „Konektivita na silnici pro nás znamená nejen efektivitu a pohodlí, ale také bezpečnější řízení,“ konstatoval Denner.

Dvojnásobné tržby v Asii a Severní a Jižní Americe do roku 2020
S ohledem na regionální růst zůstává pro Bosch i nadále na prvním místě Asie. Do roku 2020 plánuje firma zdvojnásobit své tržby v tomto regionu. Právě proto zůstanou investiční výdaje v této oblasti vysoké. Během let 2010 – 2014 Bosch zainvestuje do tohoto regionu celkem 3,3 miliardy eur. Firma také usiluje o zdvojnásobení prodejů v Severní a Jižní Americe do konce tohoto desetiletí. Kromě rozšiřování výrobní kapacity posiluje Bosch také místního vývojové aktivity. V mexickém městě Guadalajara v současné době otevírá nové vývojové a softwarové centrum. V Africe také během následujících let plánuje Bosch výrazně zvýšit tržby. V roce 2014 firma rozšíří svoji přítomnost na tomto kontinent. Přestože bude v Evropě přetrvávat slabá ekonomická situace, plánuje firma rychlejší růst než poroste místní trh. Mezinárodní pole působení se stále zvětšuje a Bosch zároveň vyvíjí více výrobků a služeb, které jsou přesně uzpůsobené na lokální potřeby zákazníků.

Obchodní rok 2013 – zlepšení v tržbách a výnosech
Ve fiskálním roce 2013 Bosch zvýšil tržby o 3,1 procent na 46,1 miliard eur (*odvozeno a přizpůsobeno výsledku z předešlého roku v hodnotě 44,7 miliard eur). Zveřejněné výsledky již zohledňují loňské ukončení aktivit v segmentu krystalické fotovoltaiky, akvizice a efekt konsolidace související se změnou účtování. Tržby očištěné od vlivu směnného kurzu rostly o 6,3 procent. Silné euro mělo negativní vliv na výsledné tržby. Důsledek negativního efektu směnného kurzu se projevil rozdílem v hodnotě zhruba 1,5 miliard eur. Při vyjmutí zátěže z fotovoltaiky Bosch vykázal hrubý zisk v hodnotě 6 procent (EBIT margin), což odpovídá finanční hodnotě 2,8 miliard eur zisku před úroky a zdaněním(EBIT). Pozitivní vývoj obchodní oblasti Automobilová technika velmi výrazně přispěl ke zlepšení výsledků. „Rovněž díky naší velké snaze omezovat náklady se nám podařilo dobře vykročit směrem k našemu cíli – 8procentnímu zisku před zdaněním,“ řekl Asenkerschbaumer. Dokonce i po započtení mimořádných nákladů ve fotovoltaice v hodnotě 1,3 miliard eur je zisk před úroky a zdaněním 3,2 procent. Bosch ukončil činnost divize Solární Energetika. Firma již prodala většinu aktivit v oblasti krystalické fotovoltaiky. Zbývající část firma plánuje prodat během první poloviny roku 2014.

Počet zaměstnanců v roce 2013 vzrostl – nárůst plánován i v roce 2014
Bosch očekává, že rok 2014 přinese další zvýšení počtu zaměstnanců, zvláště v růstovém regionu Asie-Pacifik. Celkem bude po celém světě přijato 9.000 absolventů vysokých škol. V Německu společnost plánuje přijmout asi 800 absolventů. Nových učňů přijme zhruba stejně jako minulý rok – kolem 1.400. Celkový počet zaměstnanců společnosti Bosch vzrostl v roce 2013 o 8.500 na 281.000 (*upravená hodnota z předešlého roku: 273 000).

Automobilová technika – silný růst po celém světě ve všech divizích
V roce 2013 zvýšila oblast Automobilová technika své tržby o 6,7 procent (10,3 procent po očištění o vliv směnného kurzu) na 30,6 miliard eur. Její zisk před úroky a zdaněním 2,4 miliard eur(EBIT) a 7,7 procent ( EBIT margin) byly podstatně vyšší než v předchozím roce.

Průmyslová technika – jednomiliardové tržby obalových strojů
Tržby oblasti Průmyslová technika v roce 2013 činily 6,8 miliard eur, 9,2 procenta pod úrovní předchozího roku (pokles o 6,5 procenta po očištění o vliv směnného kurzu). Obzvláště těžce zasáhla obtížná ekonomická situace divizi Technologie řídících a ovládacích systémů (Drive and Control Technology). Naproti tomu se pozitivně vyvíjela situace v divizi Obalová technika. Celkově zaznamenala oblast Průmyslová technika negativní hrubý zisk 1,2 procent (EBIT margin) a vykázala ztrátu 83 milionů eur před úroky a zdaněním (EBIT).

Energetika a technika budov – propojené produkty pro inteligentní vytápění
Oblast Energetika a technika budov zvýšila své tržby o 3,9 procent (5,9 procent po očištění o vliv směnného kurzu) na 4,6 miliard eur. Oblast zlepšila svůj hospodářský výsledek na zhruba 106 milionů eur. Její hrubý zisk činil 2,3 procenta (EBIT margin). Zejména divize Termotechnikasi vedla dobře.

Spotřební zboží – vedoucí pozice na trhu inovativního elektrického nářadí
V roce 2013 dosáhly tržby oblasti Spotřební zboží 4,1 miliard eur (pozn.: v důsledku změny účtování zahrnuje toto číslo pouze tržby divize Elektrické nářadí v kombinaci s dalšími různorodými tržbami). Po očištění o vliv směnného kurzu, vzrostly tržby oproti předchozímu roku o 2,9 procent. V nominálních hodnotách tržby mírně poklesly. Oblast Spotřební zboží dosáhla hodnoty 10,4 procent hrubého zisku(EBIT margin). Její zisk před zdaněním a úroky ve výši 415 milionů eur (EBIT) zahrnuje i poměrnou část čistého zisku po zdanění od společnosti BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (joint venture). Ale i bez zahrnutí tohoto výsledků je hrubý zisk (EBIT margin) této oblasti povzbudivý.

Evropa – růst v obtížné ekonomické situaci
I přes obtížnou ekonomickou situaci zaznamenala společnost Bosch v Evropě růst. Tržby v tomto regionu vzrostly o 2,2 procenta (2,9 procent po očištění o vliv směnného kurzu) na 25,5 miliard euro. I tržby v Německu lehce vzrostly. Bosch v Evropě investoval 1,6 miliard eur; zejména ve východní Evropě, kde rozšiřuje výrobní kapacity. V Německu Bosch v loňském roce investoval více než 900 milionů eur.

Severní a Jižní Amerika – silný růst v Severní, oživení v Jižní Americe
V Severní a Jižní Americe se tržby z hlediska nominálních hodnot výrazně lišily. V Severní Americe Bosch rostl o 3,5 procenta (6,8 procent po očištění o vliv směnného kurzu) na 7,8 miliard eur. Částečně díky zvýšení produkce vozidel. Naproti tomu tržby na jihoamerickém trhu klesly o 3,6 procent na 1,7 miliard eur. Nicméně po očištění o vliv směnného kurzu tržby vzrostly o 8,9 procent. Bosch v roce 2013 investoval v Severní a Jižní Americe 280 milionů.

Asie-Pacifik – zlepšení v Číně, výrazný vliv měny
V regionu Asie-Pacifik Bosch dosáhl růst tržeb o 5,8 procent (13,8 procent po očištění o vliv směnného kurzu) na zhruba 11,1 miliard eur. Hlavně na čínském trhu během roku významně vzrostla poptávka v oblastech automobilové a průmyslové techniky. Poptávka po automobilové technice byla taktéž vysoká v jihovýchodní Asii. Špatná ekonomická situace v Indii znamenala, že se obchod nevyvíjel tak dobře, jak se předpokládalo. Stejné to platí i pro Japonsko. I v roce 2013 Bosch v regionu Asie-Pacifik výrazně investoval. Se zhruba 620 vynaloženými miliony se Bosch zaměřil zejména na rozšíření výrobní kapacity pro automobilové součástky.

Výdaje na výzkum a vývoj stále vysoké
V loňském roce Bosch vydal na vývoj a výzkum asi 4,5 miliard eur, tedy 10 procent z tržeb. Vědečtí pracovníci ze společnosti Bosch přihlásili během roku 2013 téměř 5 000 patentů, tzn. asi 20 za jeden pracovní den. Společnost plánuje pokračovat v rozšiřování svých kapacit ve výzkumu a vývoji. Do konce roku 2014 bude Bosch zaměstnávat ve výzkumu a vývoji 45 000 lidí. Například v regionu Asie-Pacifik se bude jednat o více jak 2 000 nových zaměstnanců. Společnost rovněž posílí svoji inovační sílu v Německu novým centrem pro výzkum a pokročilé inženýrství v Renningenu nedaleko Stuttgartu.

Udržování špičkového výzkumu – rychlý přenos k průmyslovému užití
Denner, mezi jehož odpovědnost v rámci představenstva společnosti Bosch patří i výzkum a vývoj, vyzval k větší politické angažovanosti v prosazování inovací: „Zákonodárci by měli mířit výše.“ Německo sice vynakládá na výzkum téměř 3 procenta HDP, ale mnohem větší zásluhu na tom má soukromý sektor, spíše než ten veřejný. Denner odsoudil skutečnost, že univerzity trpí chronickým nedostatkem peněz. Podotkl, že v některých případech se nedostávalo prostředků ani na údržbu budov. Pro něj je výsledek jasný: Špičkoví výzkumníci odcházejí z Německa do výzkumných ústavů v jiných zemích. Pokračoval: „Ve výzkumu a vývoji se musejí Německo a ostatní evropské země vyrovnat s předními světovými zeměmi.“ Dodal, že prostředky musejí především plynout jak do základního výzkumu, tak i na rychlý přenos k průmyslové aplikaci. „Špičkové univerzity přidávají regionu, kde sídlí, na atraktivitě. I společnosti z toho nepřímo těží.“ Bosch sám je aktivním členem 250 partnerství s univerzitami a jejich výzkumem.

* Vzhledem ke změně ve způsobu účtování je možné objektivně srovnávat výsledky z let 2013 a 2012 jen v omezené míře. Rozhodnutí odstoupit od užívání poměrné konsolidace se týká především společností BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH a ZF Lenksysteme GmbH s konsolidovaným objemem prodeje v hodnotě zhruba 7,3 miliard eur.

Tlačová správa Robert Bosch odbytová

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!