Po dobrém prvním pololetí zvyšuje Continental výhled na očištěnou marži EBIT na zhruba 11 procent

24 septembra 2014, 11:43

Koncern Continental po dobrém prvním pololetí opět zvyšuje svoji prognózu hospodářského výsledku za obchodní rok 2014.

„Pokud jde o zisk před zdaněním a úroky (očištěný EBIT), chceme teď dosáhnout místo dosavadní 10,5% marže zhruba 11% marže. U Free Cashflow před akvizicemi počítáme teď na základě dobrého vývoje v prvním pololetí s více než 1,5 miliardou eur, zatímco až dosud jsme předpokládali asi 1,2 miliardy eur,“ uvedl předseda představenstva Continental Dr. Elmar Degenhart ve čtvrtek při prezentaci obchodních výsledků po prvním pololetí.

„Vedle trvalého zlepšování efektivity přispěl k pozitivnímu hodnocení příznivý vývoj surovinových nákladů. Jak bylo naznačeno již ve zprávě po prvním čtvrtletí, obrat za rok 2014 silně negativně ovlivní změny převodních kurzů. Místo původních 700 milionů eur nyní vycházíme z negativního efektu ve výši okolo jedné miliardy eur. Proto počítáme pro tento rok se zpomaleným růstem obratu koncernu, a to na zhruba 34,5 miliardy eur,“ vysvětlil Degenhart.

Obrat koncernu očištěný o změny konsolidačního rámce a změny převodních kurzů měn se v prvním pololetí ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšil o 5,7 procent. Bez očištění činil přírůstek 2,1 procent, takže obrat koncernu dosáhl 16,9 miliard eur. Jen v prvním pololetí činil negativní vliv změny převodních kurzů kolem 600 milionů eur. Hospodářský výsledek koncernu, který bude připsán podílníkům, se výrazně zvýšil o 14,2 procent na 1,3 miliardy eur. Tím se zvýšila hodnota akcie z 5,71 eur na počátku minulého roku na 6,52 eur.

Provozní zisk (EBIT) k 30. červnu se při porovnání s předchozím rokem rovněž nadproporcionálněně zlepšil, a to o 11 procent na 1,8 miliard eur. To odpovídá marži 10,7 procent oproti 9,8 procentům z minulého roku.

Zisk před zdaněním a úroky (očištěný EBIT) se v prvním pololetí zvýšil oproti předchozímu roku o 10,2 procent na dvě miliardy eur. Očištěná marže EBIT činila 11,6 procent, což je více než 10,8 procent po prvních šesti měsících roku 2013.

Koncern Continental snížil své čisté finanční zadlužení k 30. červnu na 4,3 miliardy eur. To je o 1,7 miliardy méně než o rok dříve. Částka čistého finančního zadlužení je těsně pod stavem k 31. prosinci 2013. Stupeň zadlužení (gearing ratio) se na konci prvního pololetí zlepšil na 42,4 procent.

„Negativní úrokový výsledek se nám podařilo v prvním pololetí snížit o 220 milionů eur na 141 milionů eur, tedy na méně než polovinu,“ vysvětlil finanční ředitel Wolfgang Schäfer. „Přispělo k tomu jak splacení našeho syndikovaného úvěru novým syndikovaným úvěrem s lepšími podmínkami v dubnu 2014, tak také snížení průměrného nominálního úroku námi vydaných dluhopisů ze zhruba 7,5 procent na téměř 2,9 procent, dosažené již v roce 2013,“ doplnil Wolfgang Schäfer.

V prvním pololetí roku 2014 vykazuje Continental ve výkazu zisků a ztrát celkem zhruba 324 milionů eur daní z příjmů a výnosů. To odpovídá daňové kvótě 19,4 procenta po 6,6 procentech ve stejném období předchozího roku. „Pro nízkou daňovou kvótu je rozhodující aktivizace latentních daňových položek, které dosud nebyly uplatněny a nyní by byly užitečné na základě dobrého vývoje výsledků,“ vysvětlil Wolfgang Schäfer. „Srovnatelný efekt zaznamenal Continental již v roce 2013 ve vztahu k využití převodu ztráty z předchozích účetních období v USA. V roce 2014 celkově očekáváme daňovou kvótu nižší než 25 procent.“

K 30. červnu 2014 měl Continental k dispozici rezervu likvidity přesně 6 miliard eur, z toho zhruba 2 miliardy eur tvořily použitelné platební prostředky a přislíbené, nevyužité úvěrové linky ve výši přesně 4 miliardy eur. Continental vylepšil svůj free cash flow po prvních dvou čtvrtletích o 663 milionů eur na 575 milionů eur. „K tomuto velmi potěšitelnému vývoji našeho free cash flow přispívá vedle příznivého vývoje hospodářského výsledku také naše systematická snaha o snížení provozního kapitálu,“ doplnil Wolfgang Schäfer.

V prvních šesti měsících investoval Continental 794 milionů eur do věcných investic a softwaru. Tím činí investiční kvóta 4,7 procent po 5,2 procentech v minulém roce v témže období. Continental zvýšil výdaje na výzkum a vývoj v porovnání s prvním pololetím roku 2013 o 8,8 procent na zhruba 1,1 miliardy eur. To odpovídá kvótě 6,3 procent obratu, v minulém roce to bylo 6,0 procent.

Ke konci druhého čtvrtletí zaměstnával koncern Continental 186 278 pracovníků. To představuje zhruba o 8 500 zaměstnanců více než na konci roku 2013. Umožnily to především náběhy výroby, rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve skupině Automotive (automobilový průmysl), ale také nové výrobní kapacity, prodejní kanály a akvizice ve skupině Rubber (gumárenský průmysl).

Skupina Automotive (automobilový průmysl) dosáhla v prvních šesti měsících tohoto roku obratu 10,3 miliard eur. Obrat před započtením vlivu měnových kurzů vzrostl v prvním pololetí o 6,7 procent. Očištěná marže EBIT měla 8,4 procent po 7,8 procentech v minulém roce.

Skupina Rubber (gumárenský průmysl) dosáhla v prvním pololetí mírně vyššího obratu 6,6 miliardy eur a se 17,5 procenty očištěné marže EBIT dosáhla hodnoty, která byla rovněž vyšší než v minulém roce (16,0 procent).

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!