Osram: Významný míľnik na ceste k inteligentným svetlometom

16 decembra 2014, 9:23

Iba rok a pol trvalo spoločnosti Osram Opto Semiconductors a jej partnerom k dosiahnutí dôležitého míľnika v projekte μAFS – vyvinuli nový LED čip s doteraz bezkonkurenčným poľom 256 svetelných bodov (pixelov). Až doteraz boli pixelové systémy založené na veľkom počte jednotlivých LED diód. Cieľom projektu μAFS, ktorý finančne podporuje spolková vláda, je nová platforma pre energeticky úsporné adaptívne svetlomety. Tieto systémy majú zlepšiť osvetlenie vozovky pred automobilom, pretože aktívne upravujú distribúciu svetla podľa momentálnych jazdných podmienok a dopravnej situácie, bez toho, aby oslňovali ostatných účastníkov cestnej premávky.

Na spoločnom vývoji prototypu sa podieľali odborníci zo spoločností Osram Opto Semiconductors, koordinátora projektu, Osram Specialty Lighting, Infineon Technologies a z Fraunhoferovho ústavu pre spoľahlivosť a mikrointegráciu IZM. U predchádzajúcich adaptívnych svetlometov (AFS) zodpovedal jeden pixel jednej LED komponente alebo jednému čipu, zatiaľ čo u tohto prototypu jeden čip obsahuje 256 pixelov, ktoré je možno riadiť jednotlivo. Ide tak o prvý krok k svetelným zdrojom s viac ako 1000 pixelmi. Nový pixelový čip s definovanou štruktúrou plôch vyvinula spoločnosť Osram Opto Semiconductors. Zvlášť náročné bolo definovať svetelné body počas samotnej výroby čipu a umožniť ich priame prepojenie s riadiacim systémom.

Previazaný technický vývoj u všetkých partnerov projektu
Spoločnosť Infineon Technologies vyvinula elektronický riadiaci čip pre priame individuálne riadenie veľkého množstva svetelných bodov. Fraunhoferov ústav IZM, ako špecialista na montážnej technológie, zabezpečil prepojenie medzi čipom so svetelnými bodmi a riadiacim čipom. Spoločnosť Osram Opto Semiconductors potom prototyp dokončila navrhnutím povrchu čipu a pripojením konverzie pre vytváranie bieleho svetla. Pôvodný cieľ projektu sa už v tejto fáze ukázal ako dosiahnuteľný, keďže nový čip vykazuje mimoriadne vysoké rozlíšenie, ktoré je potrebné pre dynamické zmeny osvetlených plôch s vysokým stupňom presnosti. Na rozdiel od súčasných riešení adaptívnych predných svetlometov na báze LED diód prinesie tento nový koncept ďalšie možnosti osvetlenia automobilov, ako sú napríklad mestská svetla a svetla do zlého počasia.

Ďalšie ciele projektu: svetlomety a testovanie
Jedným z ďalších krokov bude prenesenie prototypu do podoby svetelného modulu s elektrickým, mechanickým a tepelným rozhraním. Osobitná pozornosť musí byť venovaná vývoju inteligentného riadenia a vhodnému pripojeniu na riadiacu jednotku vozidla. Potom prídu ku slovu ďalší partneri projektu μAFS, spoločnosti Hella, špecialista na osvetlenie a výrobca automobilov Daimler. Hella zodpovedá za vývoj optického systému a systému odvodu tepla, vrátane konštrukcie celého svetlometu. Spoločnosť Daimler už do projektu prispela špecifikáciami a požiadavkami o pripojenie na zbernicu a optiky a zodpovedá za dôkladné testovanie svetlometu, a preto aj za finálny proces.

Prototyp ukazuje, že technické novinky vyvinuté partnerskými spoločnosťami nielen fungujú samy o sebe, ale tiež sa ideálne dopĺňajú, a tým vytvárajú úplne nové riešenie.

Tlačová správa OSRAM Česká republika

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!