Dobrý štart do nového roku – spoločnosť Bosch zvýšila tržby vo všetkých obchodných oblastiach

29 apríla 2015, 12:28

Bosch Group vstúpila úspešne do roku 2015. V prvom štvrťroku sa zvýšili tržby zhruba o 13 percent.

Po zohľadnení vplyvu výmenného kurzu dosiahol nárast 5,4 percenta. Medzinárodný dodávateľ technológií a služieb v tomto fiškálnom roku očakáva rast tržieb v rozmedzí 3-5 percent po očistení o vplyv výmenného kurzu. Vzhľadom na to, že vplyv výmenného kurzu je značný, spoločnosť Bosch očakáva, že nominálny rast tržieb bude vyšší než zmienený rozsah. Na výročnej tlačovej konferencii v nemeckom Gerlingene povedal Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch: „Naša technologická a ekonomická sila v našich zavedených oblastiach podnikania nám dovoľuje otvoriť nové segmenty trhu.“ Výrobky s prístupom na internet a služby založené na internete sú jedným z ústredných predpokladov budúceho rastu tržieb spoločnosti. „Vo všetkých svojich obchodných oblastiach posúvame konektivitu vpred a aktívne ju formujeme,“ dodal Denner. V roku 2014 spoločnosť Bosch uviedla na trh mnoho nových výrobkov a riešení konektivity. Medzi ne patria rúry pripojené na internet a softvérové riešenia pre pripojené vykurovacie systémy a budovy vrátane prepojeného priemyslu a oblasti mobility.

Obchodný rok 2014: Významný pokrok
Inovácia výrobkov opäť pomohla spoločnosti Bosch v roku 2014 v mnohých oblastiach zlepšiť pozíciu na trhu. V uplynulom finančnom roku spoločnosť zvýšila nominálne svoje tržby o 6,3 percenta na 49 miliárd eur (po očistení o vplyv výmenného kurzu vzrástli tržby o 7,4 percenta). Výšku tržieb negatívne ovplyvnil výmenný kurz dočasne silného eura a to takmer vo výške 500 miliónov eur. Silný vývoj tržieb prispel k zlepšeniu hospodárskeho výsledku. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) dosiahol vlani takmer 3 miliardy eur, čo zodpovedá približne 10-percentnému medziročnému rastu. Hrubý zisk (EBIT margin) za rok 2014 je teda 6,2 percent. Zhruba o jeden percentný bod vyšší než za rok 2013 po očistení od jednorazových a mimoriadnych javov. „Výraznému zlepšeniu tiež pomohlo naše starostlivé stráženie nákladov. Rok 2014 bol pre nás úspešný aj napriek len miernemu globálnemu ekonomickému rastu,“ povedal Dr. Stefan Asenkerschbaumer, finančný riaditeľ a podpredseda predstavenstva spoločnosti Bosch. Úplným prevzatím spoločnosti BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (teraz BSH Hausgeräte GmbH), posilnila spoločnosť Bosch, dodávateľ technológií a služieb, svoju pozíciu v oblasti inteligentných domov („smart homes“). S prevzatím spoločnosti ZF Lenksysteme GmbH (teraz Robert Bosch Automotive Steering GmbH) spoločnosť Bosch pridala do svojich činností rastúcu oblasť automatizovaného riadenia.

Riešenie mobility pre dopravu zajtrajška
Pre Bosch je automatizovaná jazda významnou oblasťou pre ďalší rast. Spoločnosť postupne uvádza na trh nové asistenčné systémy. Napríklad v roku 2015 bude zahájená sériová produkcia diaľkovo riadeného parkovania, asistenta do dopravnej zápchy a asistenčné funkcie pre náhle vyhýbanie a odbočovanie pred protiidúcim vozidlom. V obchodnej oblasti Mobility Solutions sa vyše 2000 inžinierov a technikov snaží autopilota vodiča zmeniť na realitu. Pokiaľ ide o budúcnosť mobility, Bosch sa nezaujíma len o automatizáciu, ale aj o konektivitu a elektrifikáciu. Dodnes spoločnosť prijala 30 objednávok na elektrické pohonné jednotky. Každý rok investuje takmer 400 miliónov eur do elektromobility, zvlášť do ďalšieho vývoja technológie akumulátorov. „Dopomohli sme k úspechu vznetovému motoru. A chceme pomôcť uspieť aj elektrickému pohonu,“ povedal Denner. Jedným z kľúčov k úspechu elektrických pohonných jednotiek na trhu je ich jednoduché každodenné použitie. Napríklad spoločnosťou Bosch vyvinutá aplikáciaumožňuje vodičom v Nemecku prístup k sieti pokrývajúcej 80 percent všetkých na internet pripojených dobíjacích miest v Nemecku. Pre používateľov to znamená jednoduché dobíjanie svojich vozidiel.

Bosch sa dnes vidí ako dodávateľ riešení z oblasti mobility, do ktorej nespadá len automobil. V roku 2014 boli opäť veľmi úspešné systémy, medzi ktoré sa radí priame vstrekovanie benzínu či nafty. Postupne sa k nim pridávajú softvérové riešenia a služby pre dopravu. „Konektivita umožňuje vytvárať úplne nové riešenia pre intermodálnu mobilitu budúcnosti. Významný prínos bude mať konektivita pre zákazníka a ochranu prírodných zdrojov aj v etablovaných oblastiach,“ povedal Denner. Vo vlaňajšom roku spoločnosť Bosch napríklad uviedla online pripojený elektronický systém riadenia motoru pre jednostopové vozidlá. Jazdci môžu vďaka svojmu smartfónu odčítať a vyhodnocovať údaje o svojom vozidle.

Rastúci význam znalostí a schopností v oblasti softvéru
V oblasti konektivity hrajú rolu „3 S“: senzor, softvér a služby. Spoločnosť Bosch je popredným výrobcom mikromechanických senzorov alebo MEMS senzorov. V tomto roku vyrobí týchto „zmyslových orgánov“ asi 1,6 miliárd, čo je o 25 percent viac než v predchádzajúcom roku. Okrem toho už niekoľko rokov spoločnosť rozvíja svoje znalosti a schopnosti v oblasti softvéru. Dnes je zo 45 700 pracovníkov vo výskume a vývoji softvérovým inžinierom každý tretí. Len v oblasti internetu pracuje tritisíc inžinierov. „Pre spoločnosť Bosch sú znalosti a schopnosti v oblasti softvéru kľúčovým prvkom pre budúcnosť,“ povedal Denner. „Vstavané systémy („embedded software“) sú už jednou z našich silných stránok a postupne k nim pridávame ďalšie softvérové know-how.“ Ešte len nedávno spoločnosť Bosch oznámila, že prevezme špecialistu na konektivitu – spoločnosť ProSyst, dodávateľa špecializovaného softvéru typu gateway a middleware. Interpretačný softvér od spoločnosti ProSyst je používaný v inteligentných domácnostiach pre komunikáciu medzi zariadeniami rôznych výrobcov.

Softvérový balíček IoT od spoločnosti Bosch: Platforma pre internet
Bosch IoT suite je ústredná softvérová platforma pre internet. Sprostredkováva komunikáciu a výmenu údajov medzi objektmi pripojených na internet ako sú napríklad výrobné stroje, vykurovacie systémy a bezpečnostné kamery. „Bosch IoT suite“ tiež dokáže analyzovať a spracovať takzvané big data získané napríklad v prepojenej výrobe. Niektoré časti IoT suite Bosch sprístupnil vývojárom opensource. „Náš IoT suite má vyzývať k spolupráci. Pri formovaní prepojeného sveta veríme otvoreným riešeniam, pretože sa domnievame, že umožnia postrčiť vpred na výrobkoch nezávislé prepojenie zariadení a strojov,“ povedal Denner, do ktorého pôsobnosti v rámci predstavenstva spoločnosti Bosch spadá výskum a pokročilé inžinierstvo.

Rozmanité služby internetu
Podľa Dennerových slov leží obchodný potenciál internetu predovšetkým v službách založených na konektivite. Bosch je rovnakou mierou dodávateľom technológií a služieb a oboje je pre naše podnikanie v oblasti konektivity výhodou.“ Aj dnes ponúka spoločnosť Bosch širokú škálu riešení služieb v mnohých odvetviach a pre početných zákazníkov. Napríklad divízia Zabezpečovacie systémy ponúka telematické služby, akou je aj eCall pre 500.000 vozidiel v 16 jazykoch. Do konca roku 2015 pomôže Bosch poisťovniam a leasingovým spoločnostiam so správou až 100.000 áut ich pripojením na internet. Na veľtrhu v Hannoveri zase predstavila spoločnosť Bosch Rexroth svojho vzdialeného servisného správcu (Remote Service Manager). Vzdialená údržba prístrojov je možná vďaka prepojenej výrobe.

Bezpečnosť a ochrana dát v prepojenom svete
So vzrastajúcim prepojením sveta stúpa aj požiadavka na bezpečnosť a ochranu dát. „Rozhodujúcim faktorom pre všeobecné prijatie s internetom spojených riešení bude ochrana dát, teda dôvera ľudí,“ povedal Denner. Preto v tejto súvislosti vyzval Európsku úniu k zrýchlenému prijatiu všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. „Z hľadiska práva a technológie je v Európe ešte veľa práce, aby bola na toto riešenie naozaj pripravená.“ V oblasti zabezpečenia dát si spoločnosť stojí dobre. Bosch zamestnáva vyše 100 ľudí, ktorí sa zaoberajú bezpečným prenosom dát. Prevádzkuje aj „kompetenčné centrum“, ktoré slúži ako studnica príslušných know-how v oblastiach, medzi ktoré napríklad patria kryptografické metódy a správa bezpečnostných certifikátov.

Obchodný rok 2014 v regiónoch a obchodných oblastiach

Ázia-Pacifik: Najvyšší rast
V regióne Ázia-Pacifik v roku 2014 spoločnosť Bosch dosiahla 17-percentný rast tržieb (19 percent po očistení o vplyv výmenného kurzu) na 13 miliárd eur. Vďaka bezmála 27-percentnému podielu na celkových tržbách dosiahol región nové maximum. Rast tržieb bol obzvlášť výrazný v Číne, kde tržby vzrástli v nominálnych hodnotách o 27 percent teda na 6,4 miliárd eur. 

Severná a Južná Amerika: Výrazný rast na severe, náročné podmienky na juhu
V Severnej Amerike sa náš obchod vyvíjal veľmi dobre a vzrástol o 8,6 percent na 8,5 miliárd eur. Po očistení o vplyv výmenného kurzu ide až o 9,3 miliárd eur. V Južnej Amerikemali na vývoj tržieb negatívny vplyv nízka produkcia automobilového priemyslu a oslabený brazílsky real. S 1,5 miliardou eur ide o pokles tržieb po očistení o vplyv výmenného kurzu o 4,4 percenta oproti minulému roku. V nominálnych hodnotách ide o pokles tržieb o 13 percent.

Európa: Naďalej nepriaznivá ekonomická situácia
Navzdory stále nepriaznivej ekonomickej situácii zvýšila spoločnosť Bosch v Európe svoje tržby o 2,1 percenta na 26 miliárd eur. Po očistení o vplyv výmenného kurzu ide o rast o 2,5 percenta. Región sa na celkových tržbách podieľa 53 percentami. Aj v Nemecku tržby vzrástli, a to o 10,8 miliárd eur.

Mobilty Solutions: Dvakrát rýchlejší rast než trh
Obchodná oblasť Mobility Solutions znovu zrýchlila tempo svojho rastu. Tržby vzrástli o 8,9 percent (9,9 percent po očistení o vplyv výmenného kurzu) na 33,3 miliárd eur. Spoločnosť Bosch tak rástla dvakrát rýchlejšie než automobilový trh. Zisk oblasti pred úrokmi a zdanením (EBIT) bol 2,4 miliardy eur a hrubý zisk dosiahol 7,2 percenta (EBIT margin). Bez vplyvu jednorazových a konsolidačných javov ide zhruba o medziročné zlepšenie o 0,9 percentného bodu.

Priemyselná technika: Späť na vzostupnej trajektórii
V roku 2014 dosiahli tržby obchodnej oblasti Priemyselná technika 6,7 miliárd eur, nominálne klesli o 2 percentá oproti predchádzajúcemu roku (o 1 percento po očistení o vplyv výmenného kurzu). Tento mierny pokles spôsobil slabý trh a odpredaj aktivít v pneumatickej oblasti začiatkom roka 2014. Bez zmieneného konsolidačného vplyvu tržby vzrástli o 2,5 percenta, o 3,6 percenta po očistení o vplyv výmenného kurzu. Celkovo obchodná oblasť Priemyselná technika zvýšila svoj zisk pred úrokmi a zdanením(EBIT) na 67 miliónov eur.

Spotrebný tovar: Vedúce postavenie na trhu s elektrickým náradím
Povzbudivý rast vykázala obchodná oblasť Spotrebný tovar. Jej tržby vzrástli o 5 percent na 4,2 miliardy eur, o 7 percent po očistení o vplyv výmenného kurzu. V minulom roku oblasť vykázala zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 550 miliónov eur a hrubý zisk (EBIT margin) vo výške 13,1 percent. V zisku (EBIT) je zahrnutý pomerný zisk po zdanení zo spoločného podniku BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH.

Energetika a technika budov: Posilnená konkurencieschopnosť
V roku 2013 zvýšila obchodná oblasť Energetika a technika budov svoje tržby o 1,7 percent (2,6 percent po očistení vplyvu výmenného kurzu) na 4,6 miliárd eur. Jej zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) dosiahol zhruba 170 miliónov eur. Hrubý zisk (EBIT margin) bol 3,7 percent.

Počet zamestnancov: Tento rok 12.000 nových zamestnancov
V roku 2015 plánuje Bosch prijať na celom svete 12.000 vysokoškolsky vzdelaných ľudí, z toho 1.200 v samotnom Nemecku. Počet zamestnancov spoločnosti vzrástol v roku 2014 o 9.000 na celkových 290.000. Po začlenení bývalých spoločných podnikov BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH a ZF Lenksysteme GmbH zamestnáva Bosch Group zhruba 360.000 ľudí (k 1. aprílu 2015).

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!