BOSCH: Posilovač brzd je významným pomocníkem

22 júna 2015, 15:11

Posilovač brzd podporuje sílu nohy při sešlápnutí brzdy a snižuje tím potřebné vynaložení síly. V kombinaci s hlavním brzdovým válcem je součástí brzdové soustavy osobních vozidel. Obě běžná provedení posilovačů brzd jsou podtlakový nebo hydraulický posilovač brzd.

Konstrukce
Brzdové systémy osobních vozidel jsou většinou vybaveny podtlakovými posilovači brzd. Ty využívají pro posílení síly nohy řidiče podtlak (0,5 … 0,9 baru) vytvořený u zážehových motorů v taktu sání v sacím traktu motoru, u vznětových motorů a u elektromotorů nebo u vozidel s hybridním pohonem se využívá podtlakové čerpadlo. Membrána odděluje podtlakovou komoru s přípojkou podtlaku od pracovní komory. Pístnice přenáší ovládanou sílu nohy na pracovní píst, zesílená brzdná síla působí přes tlačnou tyčku na hlavní brzdový válec.

Princip činnosti 
Při nesešlápnutí brzdy jsou podtlaková a pracovní komora spojeny přes kanálky v tělese ventilu. Na přípojce podtlaku je tedy podtlak pro obě komory. V momentě brzdění se pístnice pohybuje směrem k podtlakové komoře a tlačí manžetu dvojitého ventilu proti sedlu ventilu. Tím se vzájemně oddělí podtlaková komora a pracovní komora. Protože se při dalším pohybu píst-nice zvedne snímací píst z manžety dvojitého ventilu, začne proudit vzduch s atmosférickým tlakem do pracovní komory. Nyní bude v pracovní komoře panovat vyšší tlak než v podtlakové komoře. Atmosférický tlak působí přes membránu na talíř membrány, na který dosedá membrána. Protože se těleso ventilu talířem membrány vedlo ve směru k podtlakové komoře, vede to k podpoře síly nohy. Nyní tlačí síla nohy a podpůrná síla talíř membrány proti síle tlačné pružiny. V důsledku toho se pohybuje tlačná tyčka a přenáší výstupní sílu na hlavní brzdový válec. Po ukončení procesu brzdění se opět vzájemně propojí podtlaková a pracovní komora a obě komory budou mít podtlak.

Přezkoušení 
Poškozený posilovač brzd vede k tomu, že se musí brzdový pedál daleko silněji sešlapávat, čímž bude značně snížena bezpečnost při brzdění. Proto je nutné při poklesu brzdného účinku přezkoušet funkceschopnost v odborném autoservisu a posilovač brzd v případě potřeby vyměnit.

Přezkoušení se provede v následujících krocích:
1. Vypněte motor. V systému je stále ještě podtlak.
2. Několikrát sešlápněte brzdový pedál, až budete cítit silný odpor. Tím se zruší podtlak.
3. Přidržte brzdový pedál sešlápnutý.
4. Nyní nastartujte motor. Pokud nyní brzdový pedál poklesne, je posilovač v pořádku.

Pokud brzdový pedál zůstane pevný, je posilovač poškozen. Vedle poškození posilovače brzd se ale může také jednat o poruchu hadiček podtlaku. Proto je nutné vždy nejprve přezkoušet, zda nějaká hadička není poškozena nebo se neuvolnila. Teprve, když se nezjistí žádná z těchto chyb, lze vycházet z poškození posilovače brzd. Při výměně posilovače brzd je nutné postupovat opatrně, aby nedošlo k žádnému poškození nebo opomenutí připojení hadic.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!