Bosch: Chytré parkovanie

21 septembra 2015, 14:19

Parkovanie môže byť ťažká práca. Navyše sú automobily s každým rokom v priemere stále dlhšie a širšie, čo však spravidla neplatí pre parkovacie miesta a garáže. Niet divu, že pri parkovaní a manévrovaní dochádza veľmi často k nehodám. Bosch ponúka podporu vďaka elektronickým pomocníkom. Napríklad parkovacie senzory pomáhajú vodičovi akusticky pri parkovaní na tesné parkovacie miesta. Parkovací asistent pritom preberá tiež riadenie. „Ak ide pri parkovaní o centimetre, je vidieť spravidla lepšie ako počuť,“ hovorí Dr. Dirk Hoheisel, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH. Bosch preto na IAA vystavuje nový multikamerový systém, ktorý aktuálne oslavuje sériovú premiéru v novom modeli jedného európskeho prémiového výrobcu. Vodiči tak môžu pri manévrovaní sledovať všetko, čo potrebujú vidieť. Inžinieri Bosch pri realizácii využili 3D vizuálnu techniku, ktorú je možné obdivovať tiež vo filmoch premietaných v kinách.

Kamera lieta okolo vozidla
Multikamerový systém je zostavený zo štyroch miniatúrnych kamier, ktoré snímajú blízke okolie vozidla. Jedna hľadí dopredu, jedna dozadu, dve bočné kamery sú integrálne do vonkajších spätných zrkadiel. S uhlom snímania 190 stupňov zaznamenávajú kompletné okolie vozidla. Pozoruhodné je pritom zobrazovanie, pretože na displeji splýva virtuálny svet s reálnym. Vodič vidí svoje vozidlo ako do detailu verný 3D model so štylistickými prvkami, akou sú prelisy a hrany. Animovane je zobrazované tiež natočenia a otáčanie kolies. Okolie vozidla sa pritom objavuje na displeji ako skutočný obraz v reálnom čase. Vodič môže voliť takmer všetky mysliteľné perspektívy, napríklad prostredníctvom dotykového displeja. Môže sa pozrieť pred kapotu motora alebo za batožinový priestor, sledovať priestor po bokoch vozidla alebo zvoliť pohľad z vtáčej perspektívy. Pri zmene perspektívy sa kamera na zobrazenie vizuálne premiestni letom okolo vozidla do požadovanej novej polohy. Vďaka vysokému výpočtovému výkonu je okolie vozidla zobrazované vždy v reálnom čase.

Najväčšou výzvou je pritom maximálne realistické zobrazenie. Vývojári museli použiť dômyselné triky, aby vzájomne prepojili obrazy z jednotlivých kamier, pokiaľ možno bez skreslenia. Bosch ako prvý poskytovateľ na trhu dynamicky prispôsobuje okraj záberov jednotlivých kamier zvolenej perspektíve. Vďaka tomu sú kedykoľvek dobre viditeľné aj objekty v týchto oblastiach. Riadiaca jednotka okrem toho doplňuje obrazy z kamier informáciami o vzdialenostiach z ultrazvukových senzorov – v tejto súvislosti sa hovorí o fúzii dát z rôznych senzorov. Bosch vytvára na základe takto získaných dát virtuálny model vozidla okolo dynamickej trojrozmernej drôtenej mrežovej štruktúry, ktorej tvar je prispôsobovaný príslušnému okoliu v závislosti na situácii. Bosch na túto drôtenú mrežovou štruktúru premieta obraz z kamier v reálnom čase. "Rovnaká technika sa používa aj pre špeciálne efekty na filmovom plátne," vysvetľuje Hoheisel. Na rozdiel od dvojrozmerných systémov sú tak vyčnievajúce objekty realistickejšie a nevyzerajú ako pri pohľade z vtáčej perspektívy. Pre vodiča to má dve výhody: Za prvé vidí na displeji horizont, takže sa môže lepšie orientovať. Za druhé je možné ľahšie rozpoznať dokonca aj malé prekážky.

Zaparkovanie vozidla do garáže bez vodiča
Informácie z kamier a ultrazvukových senzorov sú využívané aj pre autonómnu jazdu – napríklad do garáže a z garáže. Vodič celý proces kontroluje a riadi tlačidlom na kľúčiku mimo vozidla. Zostáva tak ušetrený namáhavým pohybom pri nastupovaní a vystupovaní v stiesnených podmienkach. Centrálna riadiaca jednotka Bosch rozpozná prostredníctvom kamerového systému vjazd do garáže vo vzdialenosti až štyri metre. Pritom je nepodstatné, či vozidlo stojí na rovine alebo v miernom svahu. V prípade potreby možno uhol vchádzania upraviť v rozsahu plus / mínus 20 stupňov. Multikamerový systém následne stanoví cieľ jazdy vo vzťahu k aktuálnej polohe vozidla. Na základe dát z rôznych senzorov, riadiaca jednotka trvalo sleduje okolie vozidla, aby sa zabránilo prípadným kolíziám na ceste do garáže. 

Automatizované parkovanie začína pre spoločnosť Bosch vo vozidle a zároveň ďaleko presahuje jeho hranice. Bosch napríklad uľahčuje svojim aktívnym systémom vyhľadanie parkovacieho miesta. Senzory uložené v povrchu vozovky rozpoznávajú, či je parkovacie miesto obsadené alebo nie. Senzory Bosch odovzdávajú tieto informácie serveru, ktorý ich môže vkladať do mapy obsadenosti parkovacích miest v reálnom čase. Táto mapa je pre vodiča dostupná napríklad na internete. Voľné parkovacie miesta je možné vďaka tomu cielene vyhľadávať. Bosch ide ešte o krok ďalej v spolupráci so spoločnosťou Daimler. Cieľom nie je nič menšieho než revolúcia parkovacieho procesu: Zákazník už nebude parkovať a hľadať svoje vozidlo, ale naopak vozidlo samo dôjde na voľné parkovacie miesto, a akonáhle je opäť potrebné, automaticky sa vráti na stanovené miesto k majiteľovi, aby mohol pohodlne nastúpiť. Bosch vyvíja na tento účel potrebnú infraštruktúru pre parkovacie budovy, ktorá zahrňuje okrem iného senzory obsadenia, kamery a komunikačnú techniku. Bosch tiež zodpovedá za komunikačnú jednotku vo vnútri vozidla, ktorá riadi parkovací proces, a spoločne so spoločnosťou Daimler definuje rozhranie s existujúcimi komponentmi vozidla.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!