Bosch oficiálne otvára nové výskumné centrum v Renningene

16 októbra 2015, 8:29

Úplne nové pracovné prostredie pre kreatívne mozgy: spoločnosť Bosch chce svojim novým výskumným areálom v Renningene podporovať medziodborovú spoluprácu, a tým posilňovať svoju inovačnú silu. V novom centre pre výskum a pokročilé inžinierstvo na štuttgartskom predmestí, sa 1700 tvorivých ľudí zaoberá aplikovaným priemyselným výskumom. Areál bol oficiálne otvorený slávnostným ceremoniálom, ktorého sa zúčastnila spolková kancelárka Dr. Angela Merkelová, predseda vlády Badensko-Wüttemberska- Winfried Kretschmann, ako aj ďalší hostia z politického, obchodného a akademického sveta.

„Týmto centrom spoločnosť Bosch udáva nové štandardy“, povedala spolková kancelárka Dr. Angela Merkelová. Zdôraznila význam aplikovaného priemyselného výskumu: „Výskum a inovácie sú zdrojom našej prosperity“. Taktiež poukázala na to, že samotná spoločnosť Bosch si stanovila za cieľ realizovať nápady, ktoré ešte nikoho nenapadli. „Bosch chce zostať o krok vpred novým vývojárom“, dodala kancelárka. Ministerský predseda Winfried Kretschmenn označil nové centrum v Renningenu za „pôsobivú ukážku dôvery v Badensko-Wüttembersko, teda ako jedno z miest pre inovácie“.

„Rovnako ako univerzita, aj naše centrum spája dohromady mnoho oblastí. Chceme, aby naši výskumníci nepremýšľali len o tom, čo môže priniesť budúcnosť, ale taktiež, aby sa z nich stali úspešní podnikatelia. Renningen je pre Bosch vlastný Standford. Vytvorenie centra je zároveň vyjadrením dôvery v Nemecko – ako miesto, ktoré je stvorené pre technológie,“ povedal Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch. Spoločnosť do nového centra investovala približne 310 miliónov eur. Výskumné centrum, ktorého mottom je „Spojenie miliónov nápadov“, je centrálnym bodom celosvetovej siete vývoja a výskumu spoločnosti Bosch. Dodávateľ technológií a služieb má tak v úmysle posilniť podnikateľského ducha. Práve v tejto oblasti má podľa Dennera Nemecko konkurenčnú nevýhodu. „V Nemecku nie je príležitosť a ani túžba po zakladaní nových firiem. Potrebujeme viac startup nadšencov z radu absolventov vysokých škôl. V tomto prípade musia univerzity urobiť viac, než len pripraviť študentov na skúšky z úzko špecializovaných oblastí.“

Inovácie vedúce k zlepšeniu kvality života
Od Renningenu sa očakáva vznik ďalších inovácií, ktoré zlepšia kvalitu bežného života. Centrum v sebe spája mnoho rôznych oblastí vedy a techniky. Či už sa jedná o elektrotechniku, strojárstvo, informačné technológie, analytiku, chémiu, fyziku, biológiu či mikrosystémovú techniku – v Renningene je vo firemnom výskume a pokročilom inžinierstve celkovo zamestnaných 1200 ľudí, plus 500 doktorandov a stážistov, ktorí sa zaoberajú technickými výzvami budúcnosti. Až do dnešného dňa boli títo výskumníci rozdelení do troch lokalít štuttgartskej aglomerácie. Kancelárka Merkelová bola inovačným centrom ohromená: „Podarilo sa vám spojiť nielen miesto pre výskum, ale aj pre vedecké disciplíny.“ Ministerský predseda Kretschmenn poprial novému areálu úspešnú budúcnosť: „S nádejou očakávame, že nové centrum bude stimulom pre vývoj automatizovaného riadenia a bude prinášať prelomové prvky pre rozvoj elektro-mobility či rozvíjať nápady pre prepojený priemysel. A pre tieto ciele sa snaží výskumné centrum vytvoriť správne podmienky. Podmienky, ktoré podporujú kreativitu a produktivitu. Prajeme si, aby v novom výskumnom centre vznikli počiatky budúcich inovácií. Inovácií, ktoré sú nielen technicky dokonalé a ekonomicky úspešné, ale ďalej pokračujú v duchu sociálnej a ekologickej zodpovednosti spoločnosti.“

Široké technologické znalosti v oblasti výskumu a pokročilého inžinierstva
V jedinečnej atmosfére centra budú priekopníci zo spoločnosti Bosch zároveň pracovať na nových produktoch a inovatívnych výrobných procesoch. Zamerajú sa na oblasti, ako je softvérové inžinierstvo, senzorové technológie, automatizácia, asistenčné systémy pre šoférov a akumulátorové technológie, a taktiež dôjde k zlepšeniu automobilových pohonných systémov. Softvérová kvalifikácia je jednou z oblastí, ktorá naberá na význame, a to najmä vďaka konektivite v rámci internetu vecí. „Aby Nemecko v konektivite zostalo na technologickom vrchole, musí si zachovať a rozšíriť svoje kľúčové kompetencie v mikroelektrike a softvére. Pokiaľ sa tak nestane, zostane priemysel Nemecka pozadu. Nemáme dôvod sa obávať konkurencie v podobe IT spoločností. Pre naše priemyselné podniky však nebude táto súťaž žiadnou prechádzkou v ružovom sade,“ povedal Denner. 

Denner sa domnieva, že pokiaľ ide o samotnú spoločnosť Bosch, tá je pre tento trend dostatočne pripravená. Ako príklad možno uviesť, že spoločnosť zastáva vedúcu pozíciu na trhu mikromechanických senzorov a zároveň rozširuje svoje softvérové kompetencie už niekoľko rokov. Bosch Group v súčasnosti zamestnáva viac ako 15.000 softvérových inžinierov. Len v oblasti internetu vecí pracuje viac ako 3.000 expertov. Najväčší potenciál vidí spoločnosť Bosch v službách, ktoré vznikli z rozšírenia konektivity. „Pokiaľ nechceme, aby sa týchto príležitostí chopili ostatní, musíme byť rýchli a nesmieme sa báť riskovať,“ poznamenal Denner. „Aj naši inžinieri musia už v prvých fázach výskumu premýšľať ako podnikatelia. Veci, ktoré sú technicky možné, musia nadchnúť nielen našich výskumníkov, ale aj budúcich zákazníkov.“

Nemecko musí byť odvážnejšie
Denner ešte dodal, že veľké firmy akou je aj Bosch, musia vytvárať prostredie, v ktorom vzrastá nielen podnikateľský duch firmy, ale aj firma samotná. A spoločnosť Bosch sa nebojí ísť príkladom. Spoločnosť vytvorila svoju vlastnú platformu pre startupy v nových obchodných oblastiach. Denner zdôraznil, že ak je Silicon Valley vzorom pre pokrok Európy, „musíme sa naučiť riskovať“. Bosch Start-up GmbH pomáha výskumníkom zo spoločnosti Bosch, aby sa stali úspešnými podnikateľmi. Pomáha im s priestormi, financovaním či administratívnymi úlohami. Vďaka tomu sa môžu nové firmy už od začiatku priamo sústrediť na produkt a jeho uvedenie na trh. Bonirob, poľnohospodársky robot, je jedným z produktov, ktoré vznikli vďaka tejto platforme. Robota o veľkosti kompaktného vozidla vyvinul Deepfield Robotics, startup spoločnosti Bosch. Robot pomáha s vyšľachťovaním rastlín a s rastlinnou výrobou.

Najlepšie pracovné podmienky pre kreatívne nápady 
Na testovanie poľnohospodárskeho robota je v rozsiahlom areáli dostatok miesta. Okrem hlavnej budovy, jedenástich laboratórií, dielní a budov údržby, je v areáli aj moderný testovací priestor na testovanie asistenčných systémov šoféra. Obsadenie jednotlivých budov bolo vykonané na základe sieťovej matice, ktorá vychádza z intenzity výmeny informácií medzi jednotlivými odbormi: čím viac dva odbory medzi sebou spolupracujú, tým je ich fyzická vzdialenosť v areáli kratšia.

Tiché zákutia a miesto pre kolektív
Pracovným podmienkam venovala spoločnosť Bosch obzvlášť veľkú pozornosť. Či už sa budú zamestnanci pohybovať vo vnútri či vonku, vždy sa budú nachádzať v modernom prostredí. Cely areál je v podstate jedným veľkým pracoviskom. „Premýšľanie na čerstvom vzduchu, vznik technológií pri odpočinku pri vode- to všetko je v Renningene možné“, hovorí Denner. Pripojenie k internetu je dostupné v každej budove a po celom areáli. Notebooky, tablety a moderné komunikácie – prácu s nimi je možné vykonávať z každého kúta areálu. Ako hovorí Denner: „V Renningene ponúkame našim inovačným tímom nielen tiché kúty, ale aj miesta pre kolektívnu prácu.“ Dispozície kancelárií boli navrhnuté na základe komplexnej analýzy inovačného procesu. Pri premýšľaní potrebujú pracovníci dostatočný kľud, no neskôr je zase nutná spolupráca s ostatnými. A práve tieto požiadavky zamestnancov, ako aj jednotlivé fázy, hrali hlavnú úlohu pri plánovaní celého komplexu. „Zamestnanci chcú vo výskume a vývoji viac slobody vo využití svojej kreativity a menej administratívnej práce a povinností. A to je niečo, čo zástupcovia zamestnancov aktívne podporujú“, hovorí Alfred Löckle, predseda ústrednej a zamestnaneckej podnikovej rady. „Doby, kedy bolo pracovisko navrhnuté zhora, sú preč. Naši zamestnanci trávia na svojom mieste väčšinu času, a preto je správne, že majú rozhodovať o tom, aké by malo byť.“

Zo spoločnej konzultácie so všetkými zúčastnenými vyšiel úplne nový koncept kancelárií. Okrem individuálnych pracovísk je význačnou charakteristikou areálu 270 zasadacích miestností rôznych veľkostí, a tak je možné poskytnúť dostatočný priestor pre individuálnu či tímovú prácu. Každý zamestnanec je v priemere 10 metrov od najbližšej zasadacej miestnosti, a tak možno aj od najbližšieho technického prielomu. 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!