BRISK: Zapalovací svíčky řady PREMIUM EVO

27 novembra 2015, 11:59

Společnost Brisk Tábor a.s. představuje novinku – novou řadu zapalovacích svíček české výroby BRISK Premium EVO.


Výhody zapalovacích svíček řady PREMIUM EVO

 • Jedinečná patentovaná laserová technologie nánosu vodivého kroužku na izolátor
 • Dokonalé zapálení směsi ve válci motoru ve všech režimech
 • Šíření čela plamene spalovacím prostorem bez překážek
 • Sériové jiskřiště po celém obvodu 2×360°
 • Nižší měrná spotřeba paliva
 • Snížení škodlivých emisí
 • Odolnost proti zvyšování požadavku na napětí po dlouhou dobu provozu
 • Lepší studené i teplé starty
 • Jedinečná technologie nánosu vodivého kroužku na keramický isolator

Sériové jiskřiště

 • Možnost přeskoku jiskry  2x 360°
 • Zvýšení potenciálu spalování a účinnosti motoru
 • Dvě jiskry současně a na různých místech (rychlé a úplné vyhoření směsi)
 • Není třeba indexování svíčky – vnější elektrody rozmístěny symetricky

Šíření čela plamene spalovacím prostorem

Snížení škodlivých emisí
Konstrukce jiskřiště zaručuje rychlejší a lepší zapálení každého cyklu
->Eliminace nedokonale zapálených cyklů
->Zlepšení účinnosti motoru (rychlejší šíření čela plamene)
= Snížení emisí vzniklých z nedokonale spáleného paliva

Odolnost proti zvyšování požadavků na napětí po dlouhou dobu provozu

Snížení měrné spotřeby paliva

Měrná spotřeba paliva motoru je veličina, která udává kolik hmotnostního množství paliva je potřebného k vyprodukování jednotky mechanické práce. Označuje se mp a udává se v jednotkách g.kW-1.h-1 nebo kg.kW-1.h-1. Čím je měrná spotřeba nižší, tím se palivo lépe využije. Měrná spotřeba paliva je tedy nepřímo úměrná účinnosti motoru. Všechny faktory, které zvyšují účinnost motoru, zároveň snižují měrnou spotřebu. Při stejném chemickém složení paliva a podmínkách spalování je měrná spotřeba přímo úměrná produkci CO2.

Měrná spotřeba paliva závisí na zvolené koncepci spalovacího motoru, jeho technické realizaci a provozních podmínkách. Stejný spalovací motor nemá jednu hodnotu měrné spotřeby paliva, ale rozsah hodnot v závislosti na otáčkách a zatížení, při kterých se měrná spotřeba měří.

Lepší studené i teplé starty
Povrchová jiskra napomáhá čištění zanášející se části špičky izolátoru

Sortiment

Systém značení

Balení

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!