Bosch využíva Industry 4.0 na zvyšovanie svojej

, 27 marca 2016, 12:33

Bosch prepája svoju výrobu viac než stovkou projektov, ktoré už úspešne bežia na celom svete. Okrem iných výhod sa zvyšuje dostupnosť strojov – a teda aj produktivita a konkurencieschopnosť. Tu su vybrané príklady …

Jedna výrobná linka, 200 rôznych hydraulických modulov
Na svojej multi-výrobnej montážnej linke v Homburgu v Nemecku dokáže Bosch vyrábať 200 rôznych hydraulických modulov z viac než 2 000 rôznych súčiastok. Vďaka konektivite sú tieto súčiastky automaticky včas objednávané. Tieto moduly riadia prácu a hnaciu hydrauliku v nákladných automobiloch a traktoroch, čo pomáha napríklad pri nakláňaní nakladacej plochy alebo zdvíhaní pluhu. Deväť staníc výrobnej linky je prepojených prostredníctvom inteligentnej siete. Vďaka RFID (radio frequency identification – rádiofrekvenčná identifikácia) čipu pripojenému k obrobku stanice rozpoznajú, akým spôsobom má byť dokončený výrobok skompletovaný a ktoré kroky sú potrebné. To umožňuje efektívnu výrobu, a to aj v prípade malých sériových množstiev. Flexibilita je dôležitá, pretože niektoré moduly sú žiadané častejšie než ostatné. A čo viac – spoločnosť Bosch môže na multi-výrobnej linke vyrábať rôzne typy modulov súčasne. Tým sa skracuje doba prenastavenia strojných zariadení, čím sa zvyšuje produktivita. Pracovné plány potrebné na montáž hydraulických súčiastok sú automaticky vyvolávané a zobrazované na monitoroch ako fotografie alebo video. Zobrazenie je prispôsobené úrovni školenia každého jednotlivého zamestnanca a je zobrazované v jeho rodnom jazyku. Cieľom je ponúknuť zamestnancom najlepšiu možnú podporu pri ich práci. Toto je príklad toho, ako Bosch úspešne zavádza do praxe rôzne kľúčové prvky Industry 4.0 (Priemysel 4.0): distribuovaná inteligencia, rýchla konektivita, kontextualizácia v reálnom čase a autonómne správanie. Podrobnosti:http://bit.ly/1TOCbsh

Industry 4.0 zvyšuje produktivitu pri výrobe ABS/ESP brzdných systémov
Úspech ocenený víťazstvom: za necelý rok zlepšila spoločnosť Bosch svoju produktivitu pri výrobe ABS/ESP brzdných systémov takmer o jednu štvrtinu vďaka zavedeniu riešení Industry 4.0 v rámci celej svojej medzinárodnej výrobnej siete. Ako uznanie tohto úspechu dostal závod v Blaichachu – ktorý stojí v čele iniciatívy – v roku 2015 prestížne ocenenie „Industry 4.0“. Jedným z dôvodov tohto nárastu produktivity je to, že spoločnosť Bosch zhromažďuje dáta z tisícok senzorov, ktoré sú nainštalované pozdĺž výrobných liniek závodu. Senzory zaznamenávajú pohyb valcov, doby cyklu uchopovacích ramien a teplotu a tlak pri výrobnom procese. Toto množstvo informácií je zadávané do masívnej databázy s jasnou štruktúrou. A vďaka technológii RFID môže Blaichach taktiež digitálne mapovať svoje interné toky tovaru. Výsledkom je počítačovo generované virtuálne znázornenie, alebo inak „digitálne dvojča“ skutočného závodu. Toto digitálne znázornenie uľahčuje transparentnosť naprieč celým hodnotovým reťazcom. A táto transparentnosť následne umožňuje mnoho ďalších I4.0 riešení.

Jedno z týchto riešení je aplikované v oblasti údržby strojov: softvér analyzuje výkon stroja za účelom odhalenia odchýlok od cieľového stavu a v dostatočnom časovom predstihu upozorní na nutnosť údržby. Tento systém pomáha zamestnancom pri detekcii a riešení porúch tým, že im ponúkne návod, ako také opravy vykonávať. Zamestnanci si napríklad na svojich tabletoch môžu pozrieť videá o výmene dielov. V prípade, že narazia na problém, ktorý nemôžu riešiť ihneď, môžu využiť bezdrôtové prepojenie na video a hovoriť s odborníkmi, ktorí potom pomáhajú s riešením problému na diaľku. To všetko znižuje množstvo neplánovaných prestojov a zároveň sa zvyšuje produktivita a tým aj konkurencieschopnosť.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!