Bosch: Informace z výročné tlačové konferencie 2016

, 28 apríla 2016, 9:51

V nadväznosti na rekordný rok 2015 chce spoločnosť Bosch i v tomto roku pokračovať v rastovom trende.

Napriek vyhliadkam na utlmenie ekonomiky a geopolitickej neistote očakáva svetový dodávateľ technológií a služieb v roku 2016 nárast svojich tržieb o 3 až 5 percent. Bosch chce pokračovať v raste rýchlejšie, než budú rásť jeho kľúčové trhy. Pokiaľ bude v prvom štvrťroku pokračovať spomalenie v určitých regiónoch a na niektorých trhoch, nárast obratu sa bude nachádzať na spodnej hranici uvedenej škály. V prostredí utlmenej ekonomickej aktivity prvého štvrťroku 2016 zaznamenal Bosch nárast ročného obratu približne 3 percent; po očistení o vplyv výmenných kurzov približne 4 percentá. Firma tento rast dosiahla napriek minuloročnému silnému nominálnemu rastu v prvom štvrťroku 2015. „Plánujeme nárast nielen v oblasti inovatívnych produktov, ale taktiež inovatívnych služieb,“ uviedol Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch na výročnej tlačovej konferencii vo výskumnom centre Bosch v Renningene. Ďalej doplnil: „Stále viac používame prepojené služby vybudované na pevných základoch podnikania s hardvérom.“ Spoločnosť Bosch pri tom nevyužíva iba výhody technologickej všestrannosti, ale taktiež svoje znalosti širokej škály priemyslu a odbornosť. Ako Denner vysvetlil: „V budúcnosti Bosch nebude so svojimi zákazníkmi v kontakte iba prostredníctvom áut a kuchýň. Prepojené služby im budú stálym spoločníkom v mnohých aspektoch ich každodenných životov.“

Obchodný rok 2015: rekordné obchodné výsledky a tržby
V roku 2015 dosiahla spoločnosť Bosch historicky najvyššie tržby, a to vo výške 70,6 miliárd eur. Plne dokončená akvizícia dvoch bývalých päťdesiatpercentných spoločných podnikov BSH Hausgeräte GmbH a Robert Bosch Automotive Steering GmbH priniesla nárast tržieb o 22 miliárd eur; respektíve 44 percent. Bosch v minulom roku zaznamenal preukázateľný rast. Porovnaním údajov vychádzajúcich z porovnateľného základu vzrástli tržby o 10 percent. Po očistení dát o vplyv výmenných kurzov vzrástli tržby o 3,8 percent. Okrem oblasti Priemyselných technológií zaznamenali všetky sektory dvojciferný rast a v roku 2015 zlepšili svoje hospodárske výsledky.
Obdobne zaznamenali nárast výsledky spoločnosti Bosch ako celku. Ako dodávateľ technológií a služieb dosiahla spoločnosť zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 4,6 miliárd eur, čo zodpovedá EBIT marži 6,5 percent. To znamená, že medziročne vzrástol zisk pred úrokmi a zdanením o 0,9 miliárd eur, čo zodpovedá približne 24 percentnému medziročnému rastu.

Na EBIT v roku 2015 mali pozitívny dopad mimoriadne udalosti. Tie však priniesli taktiež zodpovedajúce množstvo negatívnych účinkov. Neočakávané vplyvy súviseli s prvou kompletnou konsolidáciou firiem Automotive Steering a BSH Hausgeräte a opatreniami, ktoré ošetrujú právne riziká. „Naším cieľom je vyvíjať inovácie, ktoré pomôžu aktívne vytvárať naše trhy,“ dopĺňa predseda predstavenstva Robert Bosch GmbH. „Naše obchodné výsledky v roku 2015 ukazujú, že táto stratégia sa vypláca. V roku 2016 budeme pokračovať v jej rozvoji.“ I napriek záťaži spojenej s reštrukturalizáciou a vyššími investíciami, ktoré zaisťujú budúcnosť firmy, si Bosch v roku 2016 kladie za cieľ udržať stabilitu príjmov.

Mobility Solutions: jediná aplikácia pro bicykle, automobily, autobusy a vlaky
Portfólio Bosch v oblasti Mobility Solutions presahuje hranice automobilov. Firma napríklad spolupracuje s niekoľkými partnermi na riešení mobility na báze softvéru pre dopravu viac než jedným dopravným prostriedkom. Užívateľom z oblasti Stuttgartu umožňuje plánovať, rezervovať a platiť za lístky na rôzne formy dopravy, vrátane automobilov, motocyklov, vlakov a autobusov, a to všetko prostredníctvom jedinej aplikácie.
Podobne má potom prepojené parkovanie veľký servisný potenciál. V súčasnosti trvá hľadanie parkovacieho miesta v nemeckých mestách v priemere desať minút a predstavuje 30 percent vnútorného dopravného ruchu mesta. Riešenie, ktoré ponúka Bosch bude znamenať prielom v tejto oblasti. Automobily samotné budú v rámci riešení „komunitného parkovania“ fungovať ako senzory. Vozidlá budú pri prejazde rozpoznávať prázdne parkovacie miesta na ulici a následne podajú hlásenie prostredníctvom internetu do spoločnosti Bosch.
Firma tieto informácie využije pre vygenerovanie mapy v reálnom čase, ktorá bude zobrazovať dostupné parkovacie miesta. Vďaka zberu týchto dat a parkovacím mapám sa zobrazia reálne voľné miesta. Parkovacie mapy môžu byť generované pomocou dát zo senzorov z iba 6 percent všetkých vozidiel v prevádzke.

Mobility Solutions: prevyšuje rast trhu
Sektor Mobility Solutions dosiahol v roku 2015 výrazné zvýšenie rastu obratu a zisku. Pri porovnateľnej základni dát vzrástli tržby o 12 percent na 41,7 miliárd eur (4,6 percent po očistení o vplyv výmenných kurzov). Vo výsledku to znamená, že obchodná oblasť výrazne predstihla globálny automobilový priemysel, ktorý rástol len o 2 percentá na 92 miliónov kusov. Marža vzrástla na 8,4 percent.

Celú správu si môžete prečítať TU.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!