Bosch na Slovensku zaznamenáva dvojciferný nárast

2 júna 2016, 16:22

Bosch, popredný svetový dodávateľ technológií a služieb, ukončil fiškálny rok 2015 v Slovenskej republike s konsolidovanými tržbami v hodnote 469 miliónov eur – čo predstavuje dvojciferný nárast o 20 percent.

„V rámci Slovenskej republiky je Bosch dobre etablovaný. Dôkazom toho je v roku 2015 nárast vo všetkých jeho kľúčových obchodných oblastiach,“ uviedol Klaus Peter Fouquet, reprezentant Bosch Group v Slovenskej republike. Počet zamestnancov na Slovensku vzrástol v roku 2015 o 3 percentá na celkových približne 1.000. Viac než 800 z nich pracuje vo výrobnom závode BSH Drives and Pumps v Michalovciach.

Mobility Solutions zostáva dôležitým ťahúňom
Obchodná oblasť Mobility Solutions pokračovala vo svojich silných obchodných výsledkoch predchádzajúcich rokov. „Náš obchod s inovatívnymi produktami mobility solutions zostáva hlavným ťahúňom Bosch Group v Slovenskej republike“, komentoval Fouquet. Tak ako prvovýbava, rovnako aj predaj v oblasti automotive aftermarket prispeli k pozitívnemu vývoju. Divízia Automotive Aftermarket ponúka náhradné automobilové diely a služby a pod značkou Bosch Car Service taktiež prevádzkuje sieť servisov, ktorá v súčasnosti zahŕňa 36 autorizovaných pobočiek.

Výrobný závod Holger Christiansen v Bernolákove, ktorý patrí takisto do portfólia Bosch, je jedným z dvoch miest v rámci spoločnosti, kde dochádza k renovácii alternátorov v Európe. Aj tu je možné pozorovať priaznivý trend. V roku 2015 došlo v rámci tohto výrobného závodu k renovácii 200.000 alternátorov pre osobné automobily a úžitkové vozidlá určených pre európsky, americký a kanadský trh. Navyše sa v Bernolákove venujú aj prešetrovaniu záruk štartérov a alternátorov pre zákazníkov z celého sveta.

Excelentný nárast naprieč všetkými obchodnými oblasťami Bosch
Ostatné obchodné oblasti v roku 2015 ale tiež zaznamenali pozitívny vývoj. Čo sa týka Priemyselnej techniky, divízia Baliaca technika nepochybne v roku 2015 prispela na Slovensku k nárastu tržieb. Hlavným prispením bol Valicare s.r.o. v Trenčíne – joint venture spoločností Bosch a Heitec AG, v ktorej Bosch vlastní 51 percent. Valicare predstavil v roku 2015 výrazné zvýšenie tržieb – až 27 percent. Spoločnosť je certifikovaná podľa ISO 9001 a pôsobí v oblasti kvalifikácie a validácie technických zariadení a procesov pre farmaceutický priemysel, life science a zdravotnícke pomôcky. Valicare ponúka široké spektrum expertných činností a vedomostí takmer vo všetkých oblastiach „Regulatory a GMP Compliance“, ako aj podporu pre certifikáciu a riadenie kvality výroby zdravotníckych pomôcok.

V obchodnej oblasti Spotrebný tovar zaznamenali elektrické náradie a domáce spotrebiče v roku 2015 pozitívny vývoj. Divízia Elektrické náradie dosiahla na Slovensku dvojciferný nárast, predovšetkým vďaka úspešnému predaju napr. akumulátorového náradia a meracích prístrojov profesionálnym užívateľom. Zároveň došlo k nárastu jej tržného podielu.

V obchodnej oblasti Energetika a technika budov dosiahla divízia Termotechnika na Slovensku taktiež kladné výsledky. Bosch Termotechnika si dokázala udržať dobré tržby z predchádzajúceho roka a aj napriek náročným podmienkam na slovenskom stavebnom trhu zväčšila svoj tržný podiel“, uviedol Fouquet.

Obchodný výhľad Bosch Group pre rok 2016
Cieľom Bosch Group je nadviazať na rekordný rok 2015 a pokračovať v raste i v tomto roku. Ako svetový dodávateľ technológií a služieb očakáva Bosch Group v roku 2016 nárast tržieb o 3 až 5 percent. Vo svojom prejave na výročnej tlačovej konferencii spoločnosti v Nemecku v apríli uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Bosch Volkmar Denner nasledovné: „Plánujeme rast nielen v oblasti inovatívnych produktov, ale taktiež inovatívnych služieb.“ V oblasti konektivity hrajú dôležitú úlohu „3 S“: senzor, softvér a služby. Služby sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou produktového podnikania. Po predaji hardvéru by mal nasledovať predaj doplnkových služieb.

Bosch ťaží nielen z technologickej rôznorodosti, ale taktiež zo skúseností naprieč rôznymi priemyslami a zo svojej odbornosti. Novo vzniknuté divízie Bosch Global Service Solutions, Bosch IoT Cloud i Bosch Smart Home System – uvedený na trh na začiatku roka 2016, pomáhajú túto stratégiu napĺňať.

Tlačová správa Robert Bosch odbytová

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!