Těžká recese zřejmě končí

16 septembra 2009, 0:00

„Ještě nikdy se výstava IAA nekonala v tak těžkém roce. Největší propady trhu máme sice za sebou, ale o to důrazněji se před nás staví strukturální výzvy v automobilovém odvětví.“ Těmito slovy zahájil Franz Fehrenbach, předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH, tiskovou konferenci u příležitosti mezinárodní automobilové výstavy IAA 2009.

Foto: BoschZa hlavní trendy označil přesun automobilového růstu do rozvíjejících se zemí, vývoj nových koncepcí pohonu a po celém světě stále přísnější předpisy v oblastech ochrany životního prostředí a bezpečnosti. „Letošní ročník výstavy IAA se koná v době, kdy jsou změny automobilové techniky doprovázeny proměnou celého automobilového odvětví,“ řekl Fehrenbach. Zatímco se automobilový průmysl musí podle jeho slov vyrovnávat s následky největší recese posledních desetiletí, čeká ho současně velká vlna inovací. Právě pro společnost Bosch, která je po ekonomické i technické stránce vedoucím dodavatelem automobilového průmyslu, to je dvojnásobná výzva.

V bilanci Bosch Group zanechal konjunkturální propad výrazné stopy. Obrat klesne v roce 2009 pravděpodobně o 15 procent a bude se pohybovat v oblasti kolem 38 miliard eur. Obrat divize Automobilová technika se možná sníží dokonce o 20 procent, což se neobejde bez výrazně negativního hospodářského výsledku. Koncem roku 2009 bude Bosch Group zaměstnávat pravděpodobně 270 000 pracovníků. To je asi o 10 000 zaměstnanců méně než na počátku letošního roku. Počet zaměstnanců v divizi Automobilová technika poklesne ze 168 000 na cca 160 000. Tento pokles je procentuálně výrazně nižší, než činí pokles obratu.

Pružná reakce na pokles ekonomiky
Společnost Bosch reagovala na ekonomický pokles všemi dostupnými prostředky, aby zabránila odpovídajícímu snižování počtu pracovních míst. V současnosti má přibližně 100 000 jejích zaměstnanců po celém světě zkrácenou pracovní dobu. „Na tom trváme – zároveň však sázíme na zlepšení ekonomické situace ještě v tomto roce,“ zdůraznil Fehrenbach.

První příznaky oživení světové ekonomiky jsou již patrné. Podle Fehrenbacha ukazují poslední měsíce mírný růst, byť je základem velmi nízká výchozí úroveň. Fehrenbach očekává, že už ve čtvrtém čtvrtletí zaznamená Bosch rostoucí obrat v porovnání se slabými výsledky stejného období loňského roku. Tento výsledek by mohl podpořit růst i v příštím roce. „Současně však musíme mít na paměti celková čísla. Úrovně roku 2007, tedy před vypuknutím recese, znovu dosáhneme zřejmě až v roce 2012,“ očekává Fehrenbach. Bosch počítá i pro následující roky s nedostatečným využitím svých výrobních kapacit.

Společnost Bosch přijímá nyní ve všech oblastech své činnosti taková opatření, která udržují rovnováhu mezi dosahováním nezbytných úspor a zajištěním budoucnosti. To platí zejména pro výzkum a vývoj. Divize Automobilová technika investuje v roce 2009 do této činnosti přibližně tři miliardy eur. Podle Fehrenbacha je to jasný důkaz dlouhodobé orientace společnosti Bosch, která tím posiluje své postavení v rámci budoucích inovačních projektů.

Na prvním místě je ochrana životního prostředí a šetrné zacházení s přírodními zdroji
Společnost Bosch klade na první místo opatření na ochranu životního prostředí a šetrné zacházení s přírodními zdroji. Polovinu svých celkových nákladů na výzkum a vývoj vynakládá právě za tímto účelem. Cílem je snížení spotřeby paliva spalovacích motorů o 25 až 30 procent doprovázené odpovídajícím snížením emisí CO2. V kombinaci s dalším vývojem techniky automobilových výrobců bude možné v relativně blízké budoucnosti vyrábět vozy střední třídy se spotřebou tři litry na 100 kilometrů, jíž odpovídají emise CO2 výrazně pod hranicí 99 g/km.

Souběžně Bosch intenzivně pracuje na vývoji alternativních pohonů pro hybridní vozidla a elektromobily včetně lithium-iontových akumulátorů pro ukládání energie potřebné pro pohon těchto vozidel. V současnosti se vývojem konceptů pro hybridní vozidla a elektromobily zabývá 400 inženýrů a techniků. Do konce roku vzroste jejich počet přibližně na 500. Kromě toho pracuje více než 400 zaměstnanců společného podniku SB LiMotive na zahájení sériové výroby akumulátorů pro elektrické pohony – nedávno byl již položen základní kámen pro stavbu nové továrny v Jižní Koreji.

Neméně důležitá je pro společnost Bosch vize silničního provozu bez nehod. Začátkem roku 2010 uvede tento dodavatel ve vozech značky Audi do sériové výroby novinku, která podle studií dokáže zabránit třem ze čtyř nárazů do vpředu jedoucího vozidla. Jedná se o systém automatického nouzového brzdění, který využívá pro svou mimořádně přínosnou činnost na poli bezpečnosti propojení elektronického stabilizačního systému ESP® nejen s radarovým, ale i kamerovým senzorem. Dodatečné informace z optické kamery umožňují poprvé využít funkci automatického maximálního brzdění v kritických situacích. Tato a další funkce dodávané a vyvíjené společností Bosch představují značný přínos pro bezpečnost silničního provozu.

Bosch také průběžně optimalizuje již zavedené systémy, aby se i náročná technika stala dostupnou pro každého. Například stabilizační systém ESP® stojí v současnosti už jen čtvrtinu původní ceny systému první generace. Bosch rovněž zavádí do výroby první radarový senzor na světě s technologií založenou na křemíku a germaniu, čímž otvírá radarovým asistenčním systémům dveře i do nižších automobilových segmentů. Dokonce i pro rozvíjející se trhy, jako je Indie, vytváří Bosch nekonvenční řešení. Pro levný automobil Tata Nano vyvinuli inženýři společnosti Bosch, pracující z velké části právě v rozvíjejících se zemích, systémy a technické komponenty s extrémně nízkou úrovní nákladů.

Podle Fehrenbacha krize dynamiku vývoje automobilového průmyslu nenarušila. Touha po individuální mobilitě bude nadále vzrůstat, a to zejména v rozvíjejících se zemích. Bezpečnost a ochrana životního prostředí hrají přitom podle jeho slov důležitou roli. V nutnosti cenové dostupnosti potřebné techniky vidí Bosch výzvu a zároveň šanci.

Zdroj a foto: Bosch

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!