Doporučení pro montáž/demontáž rozvodové sady KD457.26

18 októbra 2019, 16:04

Doporučení pro montáž/demontáž rozvodové sady NTN-SNR KD457.26.

Doporučení pro montáž/demontáž rozvodové sady KD457.26

MONTÁŽNÍ SCHÉMA ROZVODOVÉ SADY KD457.26

Doporučení pro montáž/demontáž rozvodové sady KD457.26

CHARAKTERISTIKA SADY KD457.26

Tato sada rozvodového řemene vyžaduje pro správnou instalaci specializované nástroje (viz strana 3). Oba řemeny v této sadě mají teflonový povlak, který zvyšuje jejich odolnost proti opotřebení.

ČASTÉ PROBLÉMY

Nesprávná funkce napínáku GT357.26

MOŽNÁ PŘÍČINA

Doporučení pro montáž/demontáž rozvodové sady KD457.26Špatně nastavené napnutí

Pokud se napínák nastaví nesprávným směrem, řemen se nenapne dostatečně, v důsledku čehož napínák bude narážet na zarážku, což povede k odtržení zubů na řemenu.

DOPORUČENÍ: Vždy se snažte najít na napínáku šipku, která ukazuje směr nastavení.

Nedostatečně napnutý řemen

Vždy dodržujte pokyny výrobce pro montáž (viz strany 4 a 5).

Zkontrolujte směr nastavení napínací kladky, jinak by se zuby na řemenu mohly poškodit.

Poškozený nebo prokluzující řemen může způsobit vážnou poruchu motoru.

Prasknutí upevňovacího šroubu kladky

Pokud upevňovací šroub kladky není správně utažený nebo má špatnou délku, bude působení smykové síly vést k jeho zničení.

NÁSLEDKY: SELHÁNÍ MOTORU

Výše uvedené případy obvykle vedou k závažné poruše motoru.

Sada KD457.26 obsahuje 2 napínáky: GT357.25 (pro hlavní řemen – 130 zubů) napíná se doprava, GT357.26 (pomocný řemen – 58 zubů) napíná se doleva.

VÝMĚNA

Doporučení pro montáž/demontáž rozvodové sady KD457.26

Utahovací momenty:

Zajišťovací šroub napínáku GT357.26 a GT357.25: 20 Nm (pro všechna vozidla).

Šroub klikového hřídele: 90 Nm + 900 (v případě opětovné montáže rozvodů se musí použít nový šroub)

Utahovací momenty se liší v závislosti na modelu automobilu, a proto se ujistěte, že používáte utahovací momenty doporučené výrobcem.

Před začátkem montáže se ujistěte, že:
Motor je studený.
První válec je v pozici horní úvrati.
Referenční značky se překrývají.
Vačkový hřídel je zaaretován.
Baterie je odpojená.

DEMONTÁŽ ŘEMENŮ A NAPÍNÁKŮ – KROK PO KROKU

Doporučení pro montáž/demontáž rozvodové sady KD457.26Ozubený řemen – 130 zubů (hlavní)

Povolte upevňovací šroub napínáku GT357.25 a potom pomocí imbusového klíče otočte napínákem proti směru hodinových ručiček (v opačném směru, než ukazuje šipka na napínáku).Demontujte ozubený řemen (130 zubů), poté napínák, a nakonec obě vodicí kladky GE357.24 a GE357.23

Ozubený řemen – 58 zubů (vedlejší)

Povolte upevňovací šroub napínáku GT357.26 a potom pomocí imbusového klíče otáčejte napínákem doprava (jak ukazuje šipka na obrázku 1), abyste povolili řemen. Demontujte ozubený řemen (58 zubů) a poté napínák.

MONTÁŽ ŘEMENE A KLADKY – KROK PO KROKU

Doporučení pro montáž/demontáž rozvodové sady KD457.26Nastavte první válec do horní úvrati a ujistěte se, že se referenční body překrývají.

Pokud tomu tak není, otáčejte klikovým hřídelem motoru, dokud píst prvního válce není v horní úvrati.

Neotáčejte klikovým nebo vačkovým hřídelem, pokud je demontovaný rozvodový řemen.

MONTÁŽ ŘEMENE A NAPÍNÁKU – KROK PO KROKU

Doporučení pro montáž/demontáž rozvodové sady KD457.26Ozubený řemen – 58 zubů (vedlejší)

Namontujte nový napínák GT357.26, a pak nový řemen (CD41009)

Volně přichyťte napínák GT357.26 k bloku motoru (ručně) a pozorujte umístění ukazatele (3).

Ujistěte se, že je ve správné poloze. Pokud je poloha napínáku správná (jako na obrázku 1), můžete pokračovat v montáži řemene.

Doporučení pro montáž/demontáž rozvodové sady KD457.26Po namontování řemene otáčejte pomocí imbusového klíče nastavovací destičkou napínáku proti směru hodinových ručiček, dokud se ukazatelé (2 a 3) nesrovnají (viz obrázek 2).

Potom utáhněte upínací šroub tak, aby napínák zůstal ve správné poloze.

Poznámka:
Doporučený utahovací moment pro upevňovací šroub je 20Nm.

 

MONTÁŽ ŘEMENE A NAPÍNÁKU – KROK PO KROKU

Ozubený řemen – 130 zubů (hlavní)

Doporučení pro montáž/demontáž rozvodové sady KD457.26Namontujte dvě vodicí kladky. Utahovací momenty doporučené výrobcem jsou: 25 Nm pro kladku GE357.24 a 50 Nm pro kladku GE357.23.

Nastavte napínák GT357.25 do správné polohy a ujistěte se, že se v drážce (4) základny napínáku nachází hlava šestihranného šroubu, přišroubovaného do bloku motoru (5) (obrázek 3). Ručně utáhněte střední upevňovací šroub (1).

Namontujte nový 130 zubový řemen CD41053.

Pomocí imbusového klíče (3) otáčejte regulační excentrem napínáku ve směru hodinových ručiček, dokud se ukazatel (6) umístěný na základně napínáku nesrovná se zářezem.

Když dosáhnete správného napnutí, použijte imbusový klíč k udržení ukazatele ve správné poloze a poté utáhněte upínací šroub doporučeným utahovacím momentem 20 Nm.

Demontujte aretační kolík vačkového hřídele.

Klíčem otočte klikovým hřídelem o 2 otáčky (ujistěte se, že otáčíte klikovou hřídelí ve správném směru). Umístěte první válec do horní úvrati a ujistěte se, že se referenční značky překrývají. Namontujte ostatní komponenty v opačném pořadí, než jste je demontovali.

Namontujte řemen příslušenství.

Sada KD457.24 se liší od sady KD457.25 – ačkoli obě sady vypadají podobně, řemeny mají jinou délku. Tyto dvě sady nejsou zaměnitelné!

DOPORUČENÍ

Každých 15.000 kilometrů nebo každých 12 měsíců zkontrolujte šířku řemene.

Při výměně řemene se doporučuje vyměnit všechny součásti systému.

Neskladujte řemen na přímém slunci. Během montáže řemen nikdy neohýbejte ani nepřetáčejte a ani ho na kladky nenasazujte násilím.

Dodržujte montážní postupy stanovené výrobcem vozidla a používejte doporučené utahovací momenty.

Více informací na téma použití ve vozidlech v našem on-line katalogu: http://lc.cx/catalog-ra

Technická informace ve formátu PDF.

Doporučení pro montáž/demontáž rozvodové sady KD457.26

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!