Instruktoři v autoškolách tvrdí, že mladí řidiči projdou testy, aniž by věděli, jak udržovat vozidlo v bezpečném stavu

, 27 júna 2015, 12:39

Společnost Goodyear EMEA a Evropská asociace autoškol (EFA) oslovili 2334 instruktorů evropských autoškol, aby zhodnotili, jaké povědomí o údržbě vozidla podle nich mají mladí řidiči, když získají řidičský průkaz. Výsledky ukázaly, že se instruktoři domnívají, že mladí lidé absolvují zkoušky s velmi omezenou znalostí toho, jak správně kontrolovat a udržovat vozidlo v bezpečném a provozuschopném stavu.

Instruktoři se shodují, že pouze jeden ze čtyř (24%) mladých řidičů dokáže po složení zkoušky zkontrolovat a vyměnit světla nebo stěrače a jen 21% dovede správně použít systém na monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS). Správná hodnota tlaku v pneumatice a funkční blinkry a světla jsou přitom pro bezpečí na silnici klíčové.

Z výsledků průzkumu provedeného společností Goodyear v roce 2012 vyplynulo, že si začínající řidiči dostatečně neuvědomují význam správné údržby pneumatik. Jen 45% začínajících řidičů navíc uvedlo, že se v rámci výcviku v autoškole dozvěděli něco o kontrole tlaku v pneumatikách. Instruktoři o schopnostech mladých lidí provádět údržbu vozidla notně pochybují, nicméně mladí lidé si myslí, že se o svá vozidla postarat umějí. Například pouhých 16% instruktorů se domnívá, že začínající řidiči umí vyměnit pneumatiku – ve srovnání se 44% nováčků, kteří uvedli, že to dovedou.

Podle instruktorů skládají řidičské zkoušky s nejmenšími znalostmi správné údržby vozidla mladí Belgičané, Nizozemci a Švýcaři, zatímco nováčci v České republice, Francii a Polsku si s kontrolou a údržbou provozuschopného vozidla dovedou poradit nejlépe.

Procento začínajících řidičů po absolvování zkoušek v autoškole zdatných v jednotlivých oblastech údržby a nastavení vozidla spojených s bezpečností

Tabulka 1  – Položená otázka: Domníváte se, že jsou začínající řidiči po absolvování zkoušek v autoškole dobře informovaní v jednotlivých oblastech údržby a nastavení vozidla spojených s bezpečností?

Michel Rzonzef, viceprezident společnosti Goodyear EMEA pro divizi osobních pneumatik, okomentoval závěry výzkumu těmito slovy: „Průběžná kontrola stavu pneumatik je pro bezpečnou jízdu velmi důležitá. Zejména nízký tlak má vliv na spotřebu pohonných hmot, kilometrový proběh, jízdní vlastnosti vozidla a brzdění. Výsledky průzkumu odhalují, že jako průmyslové odvětví musíme vyvinout větší úsilí, aby mladí řidiči chápali, proč na údržbě pneumatik tolik záleží, a co je potřeba udělat pro to, aby jejich pneumatiky byly bezpečné.“

Instruktoři se věnují výuce základní údržby vozidla
Instruktoři se sice shodují, že jejich hlavní povinností je poskytnout praktickou výuku řízení, ale zároveň také chápou, jak je důležité mladým řidičům poskytnout klíčové informace o údržbě provozuschopného vozidla.

Tabulka 2 – Položená otázka: Instruktoři v autoškolách mají mnoho úloh a zodpovědností. Prosím, seřaďte následující zodpovědnosti od 1 (nejdůležitější) do 6 (nejméně důležité)

Instruktoři v celé Evropě věří, že nejdůležitějšími oblastmi údržby a nastavení vozidla, o kterých by mladí řidiči měli vědět, jsou udržování pneumatik v řádném stavu, správné nastavení zrcátek i sedadel a kontrola hladiny nejdůležitějších kapalin, jako je olej a nemrznoucí směs. Hlavními prioritami pro instruktory autoškol jsou při výuce kontrola a správné nastavení zrcátek a sedadel a informování o nutnosti udržovat pneumatiky v dokonalém stavu.

Oblasti údržby a nastavení vozidla, které vyučují instruktoři autoškol

Tabulka 3 – Položená otázka: Které oblasti údržby a nastavení vozidla učíte své žáky?

John Lepine, předseda Evropské asociace autoškol, dodává: „Jsme rádi, že si instruktoři po celé Evropě uvědomují, jak důležité je žáky poučit o významu role dobře udržovaného vozidla pro bezpečnost v silničním provozu. Z vlastní zkušenosti vím, že ti nejlepší instruktoři berou zodpovědnost vyučovat klíčové procesy údržby na sebe, protože věří, že pokud jim nebudou věnovat dostatečnou pozornost, stanou se taková vozidla na silnici nebezpečnými.“

Michel Rzonzef uzavírá: „Instruktoři v autoškolách skutečně vyvíjejí obrovské úsilí, aby pomohli svým žákům pochopit, jak významnou roli v celkové výkonnosti vozidla hrají pneumatiky. Společnost Goodyear si tohoto úsilí velmi váží a hledá způsoby, jak může instruktory v jejich snaze dále podporovat moderními vzdělávacími materiály a informacemi o údržbě pneumatik a jejich roli v bezpečnosti silničního provozu, které svým žákům mohou poskytnout.“

Firemním závazkem společnosti Goodyear je osvěta v oblasti bezpečné jízdy. Společnost Goodyear je předním výrobcem inovativních pneumatik s pokrokovými technologiemi, které mohou motoristům pomoci jezdit bezpečně, bez ohledu na podmínky, jimž mohou být vystaveni.

Tisková zpráva Goodyear Dunlop Tires Czech s. r. o.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!