Spoločnosť Iveco získala ocenenie Industry Award za svoje úsilie pri vývoji vozidiel s pohonom na zemný plyn

7 apríla 2017, 15:58

V rámci konferencie NGV GLOBAL 2017 sa 22. marca konalo medzinárodné stretnutie Združenia pre vozidlá s pohonom na zemný plyn, na ktorom boli odovzdané viaceré ceny spoločnostiam pôsobiacim v tomto odvetví. Spoločnosť Iveco získala ocenenie NGV Global Industry Champion ako uznanie za 20-ročné priekopnícke práce na vývoji celej ponuky vozidiel s pohonom na zemný plyn – od ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých nákladných vozidiel až po autobusy.

NGV Global, Medzinárodné združenie pre vozidlá s pohonom na zemný plyn, udelilo výrobcovi úžitkových vozidiel Iveco, značke skupiny CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), na konferencii NGV GLOBAL 2017, ktorá sa konala tento týždeň v holandskom Rotterdame, ocenenie NGV Global Industry Champion. NGV Global zastupuje celosvetové odvetvie výroby vozidiel s pohonom na zemný plyn a prispieva k podpore používania zemného plynu a biometánu v oblasti dopravy s cieľom zvýšiť účinnosť a bezpečnosť vozidiel vo všetkých oblastiach.

Ocenenie sa udeľuje raz za dva roky a je uznaním za iniciatívy a programy, ktoré firmy realizujú s cieľom rozvíjať a zlepšovať odvetvie zemného plynu na celom svete. Panel združenia NGV Global vybral spoločnosť Iveco na základe kritérií, ktoré zahŕňali pokrok dosiahnutý v oblasti používania zemného plynu ako alternatívneho paliva, a za jej prínos k rozvoju celosvetového trhu vozidiel s pohonom na zemný plyn. Porota pri hodnotení prihliadala na vplyv činností značky na národnej, regionálnej a globálnej úrovni. NGV Global zastupuje záujmy takmer 350 členov z celého sveta. Od svojho založenia v roku 1986 počet vozidiel s pohonom na zemný plyn (NGV) na celom svete narástol z takmer nuly na viac ako 23 miliónov. NGV Global predpovedá v najbližších rokoch rovnaký trend a do roku 2013 odhaduje až 65 miliónov NGV na cestách celého sveta.

NGV Global vôbec prvýkrát udeľuje cenu Industry Award na svojej konferencii a výstave ako oslavu svojho 30. výročia. Pri predchádzajúcich príležitostiach bolo ocenenie NGV Global Industry Champion udeľované osobám a firmám, ktoré sa vo významnej miere zaslúžili o rozvoj priemyslu vo svojom regióne. V tomto roku o ocenení rozhodoval výbor tvorený priamo vedením združenia NGV Global a jeho cieľom bolo oceniť vedúce podniky s celosvetovou pôsobnosťou v odvetví zemného plynu pre dopravu.

Diego Goldin, výkonný riaditeľ združenia NGV Global, pri odovzdávaní ocenenia povedal: „Zameranie spoločnosti Iveco na pohon na zemný plyn a ponuka alternatívnych pohonov na metán vrátane biometánu v rámci celej ponuky úžitkových vozidiel značky vo významnej miere prispievajú k znižovaniu emisií súvisiacich s dopravou. Verím, že toto symbolické ocenenie prijmete nielen ako uznanie za všetko, čo ste dosiahli, ale aj ako začiatok novej éry väčšieho rozširovania, rozvoja a rozkvetu technológie pohonu na zemný plyn v budúcnosti.“

Pierre Lahutte, prezident spoločnosti Iveco, pri preberaní ocenenia povedal: „Sme hrdí na uznanie nášho úsilia v oblasti rozvoja zemného plynu ako paliva pre trvalo udržateľnú dopravu. V čase, kedy mnohí hľadajú riešenia s alternatívnymi palivami a spôsoby, ako z pohonu na elektrickú energiu alebo dokonca na vodík urobiť technologicky a ekonomicky životaschopné riešenie, sa zemný plyn jednoducho osvedčuje ako zrelé, rozumné a dostupné riešenie s dôležitými výsledkami v oblasti životného cyklu z hľadiska znižovania emisií CO2, ktoré by mohlo byť ešte výraznejšie s biometánom. Spoločnosť Iveco pracuje na rozvoji tohto ekologického paliva už viac ako 20 rokov a v súčasnosti jazdí v Európe približne 16 000 vozidiel na zemný plyn alebo bioplyn.“

Spoločnosť Iveco je svetovou jednotkou v oblasti úžitkových vozidiel s pohonom na zemný plyn a prvým výrobcom, ktorý ponúka kompletný rad modelov s pohonom na zemný plyn – od ťažkých nákladných vozidiel až po autobusy. Hlavným cieľom produktovej stratégie značky je dodávať zákazníkom vozidlá, ktoré im umožnia pracovať udržateľne z hľadiska ochrany životného prostredia a takisto dosahovania zisku. Značke sa vďaka tomu podarilo zrýchliť tempo zavádzania zemného plynu v Európe i mimo jej hraníc, a to u nových aj existujúcich zákazníkov.

Zemný plyn pomáha bojovať s emisiami znečisťujúcich látok pri paralelnom znižovaní celkových nákladov na vlastníctvo a znižovaní emisií hluku, čo je ďalší kľúčový faktor pre mestské oblasti. Pri vývoji tohto alternatívneho dopravného riešenia spoločnosť Iveco očakávala niekoľko odporúčaní, ktoré v roku 2016 zaviedla Európska komisia vo svojom oznámení o európskej stratégii pre nízkoemisnú mobilitu.

Vďaka rastúcej dostupnosti palív bioCNG (bio-stlačený zemný plyn) a bioLNG (bio-skvapalnený zemný plyn) v Európe môžu dnes logistické firmy aj podniky verejnej dopravy prevádzkovať flotily s nulovou produkciou emisií CO2, čo prispieva k energetickej nezávislosti a boju s klimatickými zmenami.

Ocenenie NGV Global Industry Champion je najnovším prírastkom do série nedávnych národných a medzinárodných ocenení spoločnosti Iveco za jej technologické prvenstvo a úsilie v oblasti trvalej udržateľnosti. Iveco Stralis NP, prvé vozidlo s pohonom na plyn určené pre diaľkovú dopravu, získalo ocenenia Project of the Year 2017 (Projekt roka 2017) na European Gas Awards of Excellence, Vehículo Industrial Ecologico del Año (Ekologické priemyselné vozidlo roka) za rok 2017 v Španielsku a britské ocenenie Green Fleet Awards (Ocenenie pre ekologické flotily) za rok 2016. Eurocargo CNG navyše získalo ocenenie Sustainable Truck of the Year 2017 (Trvalo udržateľné nákladné vozidlo roka 2017).

Související články

Nemecká firma ATH-Heinl hľadá firmy pre spoluprácu
Nemecká firma ATH-Heinl hľadá firmy pre spoluprácu

Nemecká firma ATH-Heinl disponuje viac ako 28 rokmi skúseností v odvetví vybavenia servisov. V súvislosti s dynamickým rozvojom na českom a slovenskom trhu hľadá firma ATH-Heinl na stálu spoluprácu firmy – technické servisy s oprávneniami.

Nový servisný koncept PSA Groupe pre nezávislé servisy
Nový servisný koncept PSA Groupe pre nezávislé servisy

Spoločnosť P Automobil Import, člen švajčiarskej skupiny Emil Frey, ktorá pre slovenský trh zabezpečuje import vozidiel Peugeot, Citroën, DS a Opel, sa najnovšie stala držiteľom licencie na servisný koncept EUROREPAR CAR SERVICE. Na slovenský autoopravárenský trh, tak prináša celosvetovo rozšírený servisný koncept výrobcu automobilov PSA Groupe, určený pre nezávislých opravárov.

ZF Aftermarket: Častá chyba v diagnostice dvouhmotového setrvačníku
ZF Aftermarket: Častá chyba v diagnostice dvouhmotového setrvačníku

Příznaky jsou (někdy) zavádějící. Charakteristický hluk během startování motoru nutně neznamená opotřebení dvouhmotového setrvačníku. Nesprávná diagnostika způsobí, že se kovový zvuk objevuje i po opravě. Skutečnou příčinou problému přitom mohou být příliš nízké startovací otáčky motoru.

IVECO a Lannutti podpísali jednu z najvýznamnejších európskych zmlúv v kamiónovej prepravy
IVECO a Lannutti podpísali jednu z najvýznamnejších európskych zmlúv v kamiónovej prepravy

Na tlačovej konferencii IVECO, ktorá sa konala minulú stredu v Talianskom Arese, bola podpísaná významná dohoda medzi spoločnosťou IVECO a Lannutti Group, ktorá je talianskym lídrom v oblasti integrovanej logistiky. Túto dohodu podpísali Pierre Lahutte, prezident značky IVECO a Valter Lannutti, prezident skupiny Lannutti Group.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!