Dr. Jochen Schröder bude riadiť novú podnikovú oblasť E-mobilita skupiny Schaeffler

5 februára 2018, 16:31

Dr. Jochen Schröder prevezme k 1. aprílu 2018 vedenie novo zriadenej podnikovej oblasti E-mobilita v skupine Schaeffler. V tejto funkcii bude podávať správu Matthiasovi Zinkovi, riaditeľovi Automotive OEM.

Dr. Jochen SchröderDr. Schröder prechádza zo spoločnosti Valeo Siemens eAutomotive GmbH, kde bol ako CTO zodpovedný za globálne aktivity výskumu a vývoja, do skupiny Schaeffler.

Po svojom štúdiu elektrotechniky na Technickej Univerzite v Hamburgu-Harburg promoval v obore regulačná technika. Po viac než 15-ročnej úspešnej kariére v BMW na rozličných vedúcich funkciách, medziiným pre oblasti Systémový dizajn a Predbežný vývoj elektrických pohonov ako aj Energetický manažment celého automobilu, Dr. Jochen Schröder prevzal koncom roku 2016 rolu vedúceho vývoja v spoločnosti Valeo Siemens eAutomotive GmbH.

Skupina Schaeffler v polovici roku 2017 rozhodla o tom, že v rámci divízie Automotive zriadi k 1. januáru 2018 samostatnú podnikovú oblasť E-mobilita, v ktorej budú spojené všetky produkty a systémové riešenia pre hybridné vozidlá poháňané čisto batériami. Nová podniková oblasť má sídlo v podniku Bühl – v novej centrále Automotive skupiny Schaeffler.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!