Identifikácia dielov je stále veľký problém

12 februára 2018, 0:01

Dnešné autá sú stále „komplikovanejšie“, pre ich konštrukciu je potrebné viac dielov, ktoré sa v niektorých detailoch líši, a to nielen v závislosti od modelu vozidla, ale aj na jeho verzii. V servise majú byť ľahko identifikovateľné, aby bola uľahčená rýchla oprava a schopnosť dodať danú súčasť od vybraného výrobcu.

Identifikácia dielov je stále veľký problém. To potvrdzuje nezávislý výskum, ktorý ukazuje, že distribútori a spoločnosti pôsobiace na nezávislom automobilovom trhu nie sú schopné účinne identifikovať náhradné diely. Problém je bohužiaľ v právnych predpisoch, ktoré v súčasnej podobe obmedzujú konkurenciu na automobilovom trhu.

Nezávislý výskum potvrdzuje problémy, ktorým čelia Aftermarket
Štúdia vypracovaná firmou Ricardo pre Európsku komisiu a správa komisie vychádzajúca s tejto štúdie ukázali, že ustanovenia o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (RMI – ang. – repair and maintenance information), obsahujú početné nedostatky a nezrovnalosti, ktoré poškodzujú aktivity a konkurencieschopnosť spoločností na aftermarkete (IAM).

So zreteľom na návrh Európskej komisie na zmenu právneho rámca pre RMI (projekt COM 2016/31), Európská asociácia automobilových dielov (CLEPA) a Medzinárodná federácia nezávislých distribútorov náhradných dielov (FIGIEFA) na konci roku 2017 rokov zadala firme Ricardo vypracovať a vykonať prieskum, ktorého cieľom bolo získať aktuálne informácie o fungovaní systému prístupu k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, najmä pokiaľ ide o identifikáciu dielov.

Do štúdie bolo zapojených 167 respondentov – účastníci trhu aftermarkete – produkujúce a podieľajúce sa na dodávkach náhradných dielov (výrobcovia a distribútori), nezávislých katalógov náhradných dielov, opráv a diagnostiky a podporných programov. Obraz, ktorý vyplynul z analýzy Ricarda, je znepokojujúci.

Je to zlé a bude ešte horšie
Podľa výsledkov prieskumu je neschopnosť účinne identifikovať náhradné diely stále problémom pre distribútorov na trhu nezávislých automobilových dielov. Respondenti odhadovali, že približne 10 % všetkých objednávok obdržaných za posledných 12 mesiacov nebolo identifikovateľných, najmä kvôli nedostatku prístupu k identifikačným informáciám o dielach. Presná identifikácia súčasťou / vozidiel je zjavne najdôležitejším faktorom pre zákazníkov servisov pri objednávaní náhradných dielov – táto odpoveď bola naznačená až 93 percentami respondentov.

75 % respondentov sa domnieva, že percento dielov, ktoré nemôžu byť jednoznačne identifikované v katalógoch, sa v najbližších 5 rokoch bude zvyšovať, a najväčší podiel respondentov (48 %) očakáva výrazný nárast.

Podľa respondentov to je spôsobené dvoma hlavnými dôvodmi. Po prvé, rastúca zložitosť technológií vozidiel vyplývajúce z digitalizácie a zvýšenie počtu modelov vozidiel a rozmanitosti ich vybavenia. Po druhé, výrobcovia vozidiel nechcú zdieľať informácie o vozidlách, aby si udržali konkurenčnú výhodu.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!