Novinky Bosch v oblasti emisných prístrojov pre stanice emisných kontrol

19 februára 2018, 9:12

Skúsenosti s prístrojmi a kvalita výrobkov, o ktorej ste mali možnosť sa presvedčiť, sú jedným z rozhodujúcich kritérií pri nadchádzajúcej „generačnej obmene“ emisných prístrojov.

bosch emisie

Trocha histórie
Prístroje BEA 150/250/350 začali písať svoju históriu už v roku 1999. Po získaní prvého slovenského certifikátu v júli roku 2001, potom čo bol vyvinutý „univerzálny software“ pre viacero európskych zemí, nasledovali prvé dodávky na slovenský trh.

V roku 2009 došlo predovšetkým k zavedeniu povinného prenosu meraných údajov do databázy centrálneho informačného systému AIS EK a ďalej k povinnému rozšíreniu prístrojov o komunikačné rozhranie OBD. Zákonné požiadavky si vynútili realizáciu prvej samostatnej slovenskej verzie softwaru Bosch BEA 1.10-SK. V roku 2014 bola uvedená aktualizovaná verzia software 1.20-SK, ktorá upravovala čiastkové zmeny metodických požiadaviek.

Výroba tejto prístrojovej rady bola ukončená v roku 2015 z dôvodu nedostupnosti pôvodných výrobných komponentov, ďalej si ukončenie výroby vyžiadala nutnosť plniť nové legislatívne predpisy na základe smerníc Európskeho parlamentu z hľadiska požiadaviek na elektromagnetickú kompatibilitu, požiadaviek na prístroje nízkeho napätia a predpisov týkajúcich sa uvádzania meradiel na trh. Definitívny koniec výroby týchto prístrojov znamenalo nadobudnutie účinnosti vyššie uvedených predpisov ku dňu 20. apríla 2016.

Prečo generačná obmena zariadení
Zásadným dôvodom generačnej obmeny sú aktualizované technické požiadavky na meradlá používané pri emisných kontrolách motorových vozidiel.

V oblasti emisného programu sa rozširuje komunikácia s automatizovaným informačným systémom emisných kontrol (AIS EK), čo vyžaduje nový rozšírený emisný SW. Komunikácia s vozidlami cez rozhranie OBD je vyžadovaná i pomocou ďalších, novších komunikačných protokolov (WWH-OBD), čo si vynútilo nový komunikačný prístroj OBD, ktorý je tejto funkcie schopný.

Pre opacimetre sa novo vyžaduje funkcia sledovania prietoku spalín, čo vyžaduje prístroj schopný tento parameter vyhodnocovať.

Novinky v oblasti emisných prístrojov pre stanice emisných kontrol na Slovensku
Pre zavedenie aktualizovaných technických požiadaviek do praxe boli Ministerstvom dopravy platnosti existujúcich certifikátov, oprávňujúcich používať aktuálne prístroje na pracoviskách emisných kontrol, predĺžené iba do 30.6.2018. To sa týka ako prístrojov Bosch BEA 150/250/350, tak i prístrojov konkurenčných výrobcov. Po uvedenom dátume bude možné prevádzkovať iba zariadenia plniace nové požiadavky s novo vydanými schvaľovacími certifikátmi.

Legislatíva aktuálne
Slovensko, rovnako ako ostatné členské štáty EÚ, sú povinné harmonizovať svoju legislatívu s predpismi Európskej únie, mimo iné i v oblasti schvaľovania vozidiel a pravidelných technických kontrol, vrátane merania emisií. Do slovenského právneho poriadku sa to premietne novelizáciou zákona, ktorý nahradzuje pôvodný Zákon 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ďalej potom nadväzujúcimi vyhláškami a metodickými pokynmi.

Spomenutá novela zákona a vyhláška vytvorí právny rámec i pre metodický pokyn č.56/2016, vydaný Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorý stanovuje technické požiadavky na prístroje pre meranie emisií na pracoviskách emisných kontrol.

TOPTEST
Tak, ako tomu bolo v minulosti, (pre pamätníkov pripomíname roky 2008 a 2013, kedy došlo k zmenám metodík merania emisií a súčasne i požiadaviek na prístroje) spojila spoločnosť Bosch i teraz svoje sily so slovenskou firmou TOPTEST s.r.o.

Firma TOPTEST s.r.o., nadväzuje na minulé projekty v zaistení kompatibility hardwaru z produkcie spoločnosti Bosch s požiadavkami slovenskej legislatívy a podieľa sa, teraz v rozšírenom rozsahu, na vývoji nového softwarového vybavenia.

Na záver
O ďalšom vývoji situácie v oblasti schválenia prístrojov a softwaru Bosch Vás budeme obdobnou formou priebežne informovať, rovnako tak ako Vám predložíme konkretizované ponuky.

Veríme, že tu uvedené informácie Vám pomôžu orientovať sa v nadchádzajúcich zmenách v oblasti emisných kontrol a uľahčia Vám rozhodovanie vo výbere nového technologického vybavenia pre Vaše pracovisko.

Související články

Nemecká firma ATH-Heinl hľadá firmy pre spoluprácu
Nemecká firma ATH-Heinl hľadá firmy pre spoluprácu

Nemecká firma ATH-Heinl disponuje viac ako 28 rokmi skúseností v odvetví vybavenia servisov. V súvislosti s dynamickým rozvojom na českom a slovenskom trhu hľadá firma ATH-Heinl na stálu spoluprácu firmy – technické servisy s oprávneniami.

Nový servisný koncept PSA Groupe pre nezávislé servisy
Nový servisný koncept PSA Groupe pre nezávislé servisy

Spoločnosť P Automobil Import, člen švajčiarskej skupiny Emil Frey, ktorá pre slovenský trh zabezpečuje import vozidiel Peugeot, Citroën, DS a Opel, sa najnovšie stala držiteľom licencie na servisný koncept EUROREPAR CAR SERVICE. Na slovenský autoopravárenský trh, tak prináša celosvetovo rozšírený servisný koncept výrobcu automobilov PSA Groupe, určený pre nezávislých opravárov.

ZF Aftermarket: Častá chyba v diagnostice dvouhmotového setrvačníku
ZF Aftermarket: Častá chyba v diagnostice dvouhmotového setrvačníku

Příznaky jsou (někdy) zavádějící. Charakteristický hluk během startování motoru nutně neznamená opotřebení dvouhmotového setrvačníku. Nesprávná diagnostika způsobí, že se kovový zvuk objevuje i po opravě. Skutečnou příčinou problému přitom mohou být příliš nízké startovací otáčky motoru.

Formule Bosch – Špeciálne vydanie
Formule Bosch – Špeciálne vydanie

Špeciálne vydanie Formule Bosch – Novinky v oblasti merania emisií 2018.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!