Novinky v oblasti emisných prístrojov v roku 2018 na Slovensku

21 júna 2018, 10:49

Pre zavedenie aktualizovaných technických požiadaviek do praxe boli Ministerstvom dopravy platnosti existujúcich certifikátov, oprávňujúcich používať aktuálne prístroje na pracoviskách emisných kontrol, predĺžené iba do 30.6.2018.

Novinky v oblasti emisných prístrojov v roku 2018 na SlovenskuTo sa týka ako prístrojov Bosch BEA 150/250/350, tak i prístrojov konkurenčných výrobcov. Po uvedenom dátume bude možné prevádzkovať iba zariadenia plniace nové požiadavky s novo vydanými schvaľovacími certifikátmi.

Legislativa aktuálně

Slovensko, rovnako ako ostatné členské štáty EÚ, sú povinné harmonizovať svoju legislatívu s predpismi Európskej únie, mimo iné i v oblasti schvaľovania vozidiel a pravidelných technických kontrol, vrátane merania emisií.

TOPTEST

Tak, ako tomu bolo v minulosti, (pre pamätníkov pripomíname roky 2008 a 2013, kedy došlo k zmenám metodík merania emisií a súčasne i požiadaviek na prístroje) spojila spoločnosť Bosch i teraz svoje sily so slovenskou firmou TOPTEST s.r.o..

Firma TOPTEST s.r.o., nadväzuje na minulé projekty v zaistení kompatibility hardwaru z produkcie spoločnosti Bosch s požiadavkami slovenskej legislatívy a podieľa sa, teraz v rozšírenom rozsahu, na vývoji nového softwarového vybavenia.

BEA 750/950/550

So zmenou legislatívy pre úradné meranie emisií prichádza i spoločnosť Bosch s novou radou emisných prístrojov.

BEA 750

Jednoduché kompaktné riešenie pre meranie emisií. V ergonomickom vozíku s moderným designom nájdete zabudovaný ovládací počítač vrátane 10“ dotykovej obrazovky a termo-tlačiarne (externú tlačiareň možno pripojiť cez Wi-Fi), ďalej potom benzinový emisný analyzátor BEA 065 (meracia technika na báze BEA 055) v kombinácii s modulom pre meranie otáčok a teploty BEA 030, ktorý je zabudovaný priamo v tele prístroja. Pre meranie dymivosti je použitý samostatný modul opacimetra BEA 070, ktorý je usadený v priehradke v spodnej časti zariadenia. Horná časť obsahuje praktickú odkladaciu priehradku napr. na diaľkové ovládanie alebo KTS modul. V rozsahu dodávky sú samozrejme i potrebné odberové sondy a snímače. BEA 750 sa bude dodávať v kombi-prevedení a tiež ako prístroj pre meranie emisií benzinových, alebo dieselových vozidiel.

Všetky prístroje budú ovládané novým softwarom BEA SK vyvinutým
podľa požiadaviek najnovšej slovenskej legislatívy.

Pre OBD komunikáciu s vozidlom je možné použiť komunikačné moduly Bosch KTS 560/590/570/540/530/525 alebo samostatný OBD skener KTS 515.

BEA 950

Jedná sa o najvyšší model novej rady, ktorý je pripravený plniť najnáročnejšie požiadavky zákazníkov na prevádzku merania emisií v servise. Skladá sa z robustného dielenského vozíka osadeného benzinovým emisným analyzátorom BEA 055, modulom opacimetra (dymomeru) BEA 070, modulom pre meranie otáčok a teploty BEA 030, a ďalej počítačom, 19“ monitorom s myšou, klávesnicou a tlačiarňou a sadou potrebných snímačov.

Súčasťou rozsahu dodávky niektorých modelov je vibračne akustický snímač otáčok BEA 040. Prístroj BEA 950 sa bude dodávať iba v prevedení kombi pre meranie benzinových a dieselových emisií.

Viac informácií na prečítanie v magazíne Formule Bosch 05/2018.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!