Menu

Zoznam článkov Tagy - emisné prístroje

Novinky v oblasti emisných prístrojov v roku 2018 na Slovensku

Pre zavedenie aktualizovaných technických požiadaviek do praxe boli Ministerstvom dopravy platnosti existujúcich certifikátov, oprávňujúcich používať aktuálne prístroje na pracoviskách emisných kontrol, predĺžené iba do 30.6.2018.

Nový rad emisných prístrojov Bosch BEA 750/950/550

So zmenou legislatívy pre úradné meranie emisií prichádza i spoločnosť Bosch s novým radom emisných prístrojov.