Diagnostika porúch – prekĺzavanie spojky

, 22 októbra 2018, 11:07

Prekĺzavanie spojky je jeden z problémov prenosu plného výkonu motora na kolesá. V nižšie uvedenom článku experti ZF Aftermarket vypracovali zoznam, ktorý Vám pomôže diagnostikovať poruchy súvisiace s týmto problémom.

Prekĺzavanie spojky, ktoré sa okrem iného objavuje netypickým klopaním v oblasti komory motora a spojky, zabraňuje prenosu celého výkonu motora na kolesá. Príčiny prekĺzavania môžu byť rôzne – okrem porúch prítlačného kotúča a lamely spojky, často sa vyskytujú poruchy vypínania spojky, nesprávne nastavený alebo nevymeněný zotrvačník alebo nesprávne namontovaná spojka vo vozidle.

Spojková sada Sachs

Prvá skupina porúch, ktorých výsledkom je prekĺzavanie spojky, je spojená s jej trecou lamelou. Opotrebované spojkové obloženie až na hlavičky nitovAk je úplne opotrebená, až k hlavičkám nitov, výsledkom toho je nedostatočný tlak na prítlačný kotúč spojky. Táto porucha môže vzniknúť aj v dôsledku normálnej prevádzky vozidla, ale aj vo výsledku častého rozjazdu do kopca alebo nesprávne nastaveného riadiaceho systému ovládania. V takomto prípade odporúčame spojku vymeniť.

Ak sa na trecej lamele nachádza príliš veľké množstvo oleja alebo maziva (čoho výsledkom je obmedzenie jeho koeficientu trenia), môže to Silne znečistená lamela olejom alebo mazivomznamenať, že poškodené je tesnenie prevodovky alebo kľukovej hriadele alebo hydraulický systém je netesný. Zatiaľ čo príliš veľké množstvo maziva na hriadeli spojky alebo na pilotnom ložisku môže byť hodené na lamelu odstredivou silou, vo výsledku čoho klesne koeficient trenia lamely. V takejto situácii, po odstránení všetkých závad, mali by ste spojku vymeniť.

Príliš časté vypínanie spojky (jazda v zápche), olej alebo mazivo na lamele, poruchy systému vypínania spojky, veľké opotrebenie povrchu zotrvačníka, ako aj časté rozbiehanie vozidla na príliš vysokom prevodovom stupni, môžu viesť k veľkému opotrebeniu trecej lamele alebo k jej spáleniu. Štyri prvé situácie môžu viesť aj k prehriatiu prítlačného kotúča spojky. V takýchto prípadoch odporúča sa výmenu prítlačného kotúča a kontrola zotrvačníka vzhľadom na termické poškodenia, prípadne aj jeho výmena.

Spálené obloženie na lamele Prehriatie prítlačného kotúča spojky

Ak lamela neprilieha na celom povrchu a jej trecie obloženie má hlboké škrabance, Lamela neprilieha na celom povrchunajčastejšie to znamená, že zotrvačník nebol počas montáže správne nastavený, čo tiež vedie k obmedzeniu koeficientu trenia lamely. Zároveň je treba mať na pamäti, že v novom kotúči obloženie na začiatku prilieha iba zvonku (väčší polomer trenia spôsobený mierne konkávnym povrchom trecieho prítlačného kotúča). Vďaka tomu nové diely ešte pred dosiahnutím úplnej efektívnosti, majú plnú účinnosť prenosu krútiaceho momentu. Je to ich normálna vlastnosť a v žiadnom prípade nesmiete to považovať za výrobnú chybu.

Príčinou prekĺzavania spojky môže byť aj výrazne opotrebenie koncoviek membránovej pružiny, ktoré je výsledkom opotrebenia riadiaceho systému spojky, opotrebená vodiaca objímka alebo príliš vysoké vstupné napätie pracovného valca spojky. Ak prítlačná sila je príliš veľká alebo ak bol príliš prekročený skok valca, pružina môže potom prasknúť, a tým jej prítlačná sila nebude dostatočne veľká.

Opotrebenie koncoviek membránovej pružiny Prasknutá membránová pružina

Ďalšou príčinou problémov s nesprávnym fungovaním spojky môže byť zlyhanie vypínania spojky – poškodená alebo nesprávne namontovaná vidlica. Toto dáva nielen efekt Opotrebované konce a uloženie vypínacej vidlicepredčasného opotrebenia šikmých povrchov kotúča, ale vedie aj k príliš rýchlemu opotrebeniu trecích obložení, a vo výsledku toho práve k prekĺzavaniu spojky. Okrem toho toto môže viesť k problémom pri preraďovaní.

V starších vozidlách je treba aj obrátiť pozornosť na stav lanka riadiaceho spojkou. V prípade laniek s automatickým nastavovaním vôle (pred ich demontážou) mechanizmus je treba správne zabezpečiť alebo, ak je to potrebné, použiť nové lanko. U áut s hydraulickou spojkou je treba obrátiť pozornosť zvlášť k vypínaciemu a ovládaciemu valci spojky. Vo výsledku znečistenia hydraulického systému, môže dôjsť k problémom s prevádzkou systému ako napríklad príliš pomalý návrat tlaku alebo blokovanie tyče valca.

Nové druhy ložísk majú vnútornú vodiacu objímku vyrobenú z umelej hmoty, a táto objímka má „samomaznú“ konštrukciu. V žiadnom prípade ju nesmiete mazať akýmikoľvek prostriedkami. Vo výsledku použitia maziva dochádza k jeho zmiešaniu s trecím prachom z kotúča spojky a následne k zvýšeniu teploty a „tvrdnutia“ maziva a vytrhávania sklených vlákien z umelej hmoty. Toto vedie k ťažkostiam pri presúvaní objímky a nakoniec sa blokuje pracovný valec spojky, nesprávnemu fungovaniu ložísk, prekĺzavania spojky ako aj dodatočných vibrácií v systéme prenosu spojky.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!