Automobilový průmysl přemýšlí jak z koronakrize

20 apríla 2020, 9:43

Automobilový průmysl je jedním z průmyslových odvětví, který byl zvláště těžce zasažen pandemickou konavírovou krizí. Proto je nyní důležité přemýšlet o koordinovaných opatřeních, která umožní společnostem z celého dodavatelského řetězce překonat stávající obtíže.

Pandemie koronaviru je globální zdravotní, sociální a ekonomická výzva, která může mít vážné potenciální dopady na lidi, podniky a země.

Sdružení CLEPA (Evropská asociace výrobců autodílů) a ACEA, zastupující výrobce automobilů, společně přijaly Kodex obchodního chování na podporu rychlého restartu automobilového průmyslu.

„Zatímco bezpečnost a prosperita společnosti zůstává prioritou, pro zmírnění dopadů krize COVID-19 na společnost má zásadní význam dobře koordinované a včasné restartování sektoru. Společný kodex tento proces opravdu změní,“ uvedl Sigrid de Vries, generální tajemník CLEPA.

V důsledku krize značný počet společností v dodavatelském řetězci pozastavil výrobu a jejich zaměstnanci zůstávají doma, což způsobuje dominový efekt pro ostatní účastníky trhu a spolupracující průmyslová odvětví. Odhaduje se, že ztráta příjmů dosáhne dvojciferných procent. Existuje velká nejistota jak brzy se odvětví zotaví.

Složité odvětví

Ekosystém automobilového průmyslu připomíná složitý mechanický stroj a dnešní bezprecedentní provozní stagnace může vážně poškodit prosperující a konkurenceschopný průmysl.

Přestože informace, že automobilový průmysl v Evropě v úzké spolupráci s orgány veřejné správy pomalu obnovuje výrobu a stále více států ruší omezení ovlivňující ekonomiku, úspěšné zotavení z krize bude vyžadovat společné úsilí států, společností a občanů.

V automobilovém průmyslu bude klíčové včasné sdílení kritických informací, aby bylo zajištěno, že všichni účastníci dodavatelského řetězce mohou plánovat a jednat co nejefektivněji. Stačí, když jedna část řetězce chybí a montážní závod musí zastavit celou výrobní linku. Dodavatelský řetězec je považován za tak silný jako je jeho nejslabší článek. Delší přerušení dodávek jsou proto problémem nejen pro výrobce vozidel, ale také pro dodavatele dílů, kteří najednou nemají žádný odbyt.

Kodex poskytuje společnostem nezbytné pokyny k přístupu nezbytnému k překonání krize COVID-19, včetně částí týkajících se zdraví a bezpečnosti na pracovišti, včasné komunikace, smluvních požadavků a koordinace opětovného spuštění.

Kodex naleznete ZDE

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!