Spoločnosti Continental a SHARE NOW Dánsko zvládajú monitorovanie hĺbky dezénu pneumatík v reálnom čase

14 januára 2021, 10:52

V pilotnom projekte s elektrickými vozidlami od poskytovateľa zdieľaných automobilov SHARE NOW Dánsko spoločnosť Continental úspešne predstavila sledovanie hĺbky dezénu pneumatík v reálnom čase. V spolupráci s partnerom projektu a špecialistom na telemetriu – spoločnosťou Traffilog – prepojil výrobca prémiových pneumatík informácie zo senzorov pneumatík a telemetrické údaje z automobilov vo vozovom parku so špeciálnym algoritmom v cloude.

Continental monitorovanie hĺbky dezénu pneumatík

V dôsledku toho môže spoločnosť Continental predpovedať hĺbku dezénu pneumatiky v reálnom čase s presnosťou menšou ako jeden milimeter. V budúcnosti budú takéto inteligentné digitálne riešenia v oblasti pneumatík dôležitým faktorom, ktorý umožní preventívnu údržbu pneumatík namiesto pravidelnej plánovanej.

„S týmto novým projektom sme prvou spoločnosťou na trhu, ktorá ponúka veľmi presné sledovanie hĺbky dezénu pomocou algoritmu. Vďaka presnosti menšej ako jeden milimeter vytvára náš pilotný program prakticky odvetvové štandardy pre inteligentné digitálne riešenia v oblasti pneumatík,“ hovorí Tansu Isik, vedúci oddelenia obchodného rozvoja a globálneho marketingu prevádzky Continental Tires. Ďalej dodáva: „Na dosiahnutí tohto úspechu sme veľmi úzko spolupracovali s našimi kolegami z oddelenia Continental Automotive Technologies, ako aj s naším partnerom Traffilog.“

Pre poskytovateľov vozových parkov sú prínosom neustále a čo najpresnejšie informácie o stave ich pneumatík. Dôležitým nákladovým faktorom je pre nich opotrebovanie a poškodenie pneumatík. Neporušené a udržiavané pneumatiky majú navyše významný pozitívny vplyv na ďalšie dôležité nákladové položky, ako je spotreba paliva a opotrebovanie ostatných dielov vozidla.

„Telematické monitorovanie pneumatík v reálnom čase je pre nás obrovskou výhodou. Naše pneumatiky môžeme kedykoľvek monitorovať a servisovať, ako aj prijímať proaktívne opatrenia,“ hovorí Steen Herløv Andersen, vedúci prevádzky spoločnosti SHARE NOW Dánsko.

Poskytovatelia tiež profitujú z efektívnejšej prevádzky vozového parku, minimalizovaných prestojov spôsobených opravami, zvýšenej bezpečnosti a nižších celkových nákladov v dôsledku vyššej energetickej účinnosti.

Pilotný projekt merania hĺbky dezénu v reálnom čase je súčasťou väčšieho projektu, v rámci ktorého spoločnosť Continental spolu s partnerskou spoločnosťou Traffilog vykonáva aj diaľkové monitorovanie tlaku a teploty pneumatík celého vozového parku spoločnosti SHARE NOW Dánsko, ktorá v súčasnosti prevádzkuje približne 600 vozidiel. Spoločnosť Continental dokázala integrovať svoje riešenie monitorovania pneumatík v reálnom čase do existujúceho telematického systému. Aby bolo možné údaje zbierať  aj prenášať, spoločnosť Traffilog upravila svoju telematickú jednotku v súlade s požiadavkami spoločnosti Continental tak, aby poskytovala príslušné údaje pre špeciálny algoritmus.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!