Krátké shrnutí roku 2020 v autoservisech – výsledky ankety

22 januára 2021, 15:21

Jak se autoservisy vypořádaly s loňským rokem? Jak moc utrpěly pandemickou situací? Přinášíme výsledky našeho průzkumu s odpověďmi na tyto, ale i další otázky. Na Slovensku jsme bohužel nenasbírali dostatečný počet dat, tak vám představíme české výsledky s komentářem o situaci ve slovenských servisech. Děkujeme všem, kteří se naší ankety zúčastnili.

Autoservisy v roce 2020 – shrnutí

Minulý rok rozhodně nebyl v automobilovém průmyslu obdobím prosperity. Již v březnu, kdy byla zavedena první pandemická omezení, začaly automobilové podniky počítat ztráty. V naší anketě jsme se však rozhodli zaměřit především na autoservisy. Lockdown je ovlivnil méně než například továrny na autodíly nebo automobilky. Podle názoru některých odborníků lze servisy dokonce považovat za odolné vůči následkům pandemie. Výsledky naší ankety však naznačují, že takový pohled by byl příliš optimistický. Servisům se v této obtížné době vzhledem k situaci dařilo poměrně dobře, avšak mnoho z nich zaznamenalo pokles ve srovnání s rokem 2019.

Na Slovensku jsme získali ještě negativnější výsledky. Většina respondentů uvedla možnost „Nepatrně se snížil“ a u nikoho se počet zákazníků nezvýšil.

Výsledky ankety - graf

  • během lockdownu mnoho lidí přešlo na homeoffice, méně využívají auta, a proto je méně často opravují
  • během lockdownu se snížila důvěra ve veřejnou dopravu, takže mnoho lidí přesedá do aut, častěji je řídí a opravují

Obě výše uvedená tvrzení jsou pravdivá. Jak ukazují naše výsledky, skutečnost je přibližně uprostřed. Více než třetina servisů zaznamenala pokles zákazníků, na druhé straně více než 24 % servisů vykázalo jejich nárůst, což nám umožňuje hledět do budoucnosti (snad již bez covidových omezení) s určitým optimismem.

Co mohly servisy, které zaznamenaly odliv zákazníků, s nastalou situací dělat? Zdá se, že nalézt metodu, která by ji korigovala, nebylo snadné. Některé společnosti se jistě pokusily svou situaci mírně zlepšit např. úpravou cen, což vzhledem ke konkurenci ne vždy přinese požadovaný výsledek. Nakonec více než 36 % servisů, které se zúčastnili naší ankety, mělo v roce 2020 pokles tržeb (ve srovnání s rokem 2019). Je však zajímavé, že zvýšení tržeb zaznamenaly spíše menší servisy z měst do 20.000 obyvatel. Je to pravděpodobně dáno tím, že lidé z menších měst méně využívají home office a za prací musí dojíždět.

Většině slovenských servisů však podle našeho zjištění obrat za rok 2020 klesl, maximálně se ho povedlo udržet na stejné úrovni jako v roce 2019.

Výsledky ankety - graf

Musely některé autoservisy kvůli lockdownu skončit?

Pandemická situace naštěstí u autoservisů nevedla k vlně bankrotů. Výsledky nejsou nijak tragické, když 17 % našich respondentů uvedlo, že se počet servisů v jejich oblasti snížil. Opačný dojem mělo 7 % z nich. Jistý úbytek provozoven je však patrný. V tomto případě je situace na Slovensku podobná té v Česku.

Výsledky ankety - graf

Obecně lze říct, že průměrný počet servisů zůstal téměř stejný. Musíme však brát v úvahu stávající problémy v tomto odvětví, jako je uzavírání podnikání a působení šedé ekonomiky, což s pandemií nemá nic společného. Faktem však je, že v době krize se „práce na černo“ začíná objevovat ve větší míře. Celková aktivita šedé ekonomiky v opravárenském průmyslu v roce 2020 se podle našich respondentů navýšila. Může to také naznačovat rostoucí zájem zákazníků, kteří hledají úspory u nelegálních opravářů.

Slovenští autoopraváři vnímají vliv šedé ekonomiky v roce 2020 také výrazněji. Většina zaznamenala ve svém okolí zvýšenou aktivitu nelegálních autoservisů.

Výsledky ankety - graf

Jaké díly si automechanici vybírají?

U příležitosti našeho průzkumu shrnujícího minulý rok jsme se zástupců autoservisů zeptali na jejich priority při výběru náhradních dílů. Snižuje se, podle názorů některých odborníků, během krize role prémiových značek? Výsledky našeho průzkumu tento trend nepotvrdily. Cena je samozřejmě pro mechaniky důležitá, ale kvalita dílů zůstává prioritou. V případě rychloobrátkových dílů je kvalita nejdůležitější pro více než 91 % respondentů, v případě těch, které vyžadují více času a práce, je to téměř 95 %. Velmi důležitou roli hraje také dostupnost. Pokud produkt, kterému dáváme přednost, není ihned dostupný, obvykle si vybereme jiný, protože nechceme čekat déle, než je nutné (auto visí na zvedáku a blokuje další práci). Pro podstatnou část respondentů je důležitým kritériem image značky nebo způsob posouzení reklamací, což se více projevuje v případě dílů složitějších v montáži.

Výsledky ankety - graf

Jak se dalo očekávat, velikost prodejní marže je pro opraváře důležitější u dílů, jejichž výměna nevyžaduje mnoho času. Rozdíl však není nijak veliký a jak je vidět, marže není pro servisy to hlavní. Je také zajímavé, že země původu zboží je pro firmy důležitější u rychloobrátkových dílů. U výrobků s větší cenou je tento aspekt téměř zanedbatelný. Jistým překvapením je malá role akčního nákupu. I v případě dílů, které nevyžadují mnoho času na výměnu, považuje pouze několik procent respondentů podporu nákupu za účinný stimul. U složitějších dílů tuto možnost nezvolil dokonce nikdo.

Na Slovensku je situace s výběrem náhradních dílů víceméně stejná. I zde je nejdůležitější kvalita zboží a jeho dostupnost.

Výsledky ankety - graf

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!