Telematické platformy – aftermarket má svůj vlastní návrh

23 apríla 2021, 16:38

Telematické služby jsou budoucností automobilového průmyslu. Aby na trhu panovala spravedlivá hospodářská soutěž, měl by být přístup k těmto službám otevřený a neměl by se soustředit pouze na výrobce vozidel. Koalice sdružení svázaných s automobilovým trhem představila koncept, který to umožňuje.

Nezávislá telematická platforma dává řidičům svobodu volby

Moderní automobily jsou vybaveny zařízeními, která umožňují odesílat, přijímat a ukládat telematická data. Může se jednat o diagnostická data (týkající se poruch nebo stavu opotřebení součástek ve vozidle) a také jiná data, např. týkající se způsobu používání vozidla (styl jízdy, uskutečněné trasy, uživatelské preference, atd.). Zařízení pro sběr dat jsou spojena se SIM kartou, která umožňuje jejich bezdrátový přenos a příjem. Telematika otevírá obrovské pole v možnosti nabízet majitelům vozidel různé typy služeb, včetně vzdálené diagnostiky poruch, poskytování informací o dopravní situaci nebo dokonce individuální výpočet sazeb pojištění vozidel.

Bezpečné a nezávislé telematické platformy jsou jednou z priorit organizací zastupující zájmy společností působících na nezávislém automobilovém trhu. Proto byla založena koalice, do které vstoupilo mnoho organizací, aby společně pracovali na přípravě vhodného návrhu pro orgány EU. Jedná se o platformu S-OTP, která je alternativou k návrhu výrobců vozidel s názvem ExVE.

ExVE je uzavřená telematická platforma, která dává plnou kontrolu nad přenosem a příjmem dat pouze výrobcům automobilů. Její použití předpokládá, že výrobci budou moci plně rozhodovat o tom, kdo bude smět používat diagnostická data nebo jiné informace generované vozidly.

Implementace platformy ExVE pro všeobecné použití je přímou hrozbou pro nezávislý automobilový trh, který tvoří stovky tisíc společností (zejména malých a středních). Proto koalice sdružení ADPA, AIRC, CECRA, EGEA, ETRma, FIA, FIGIEFA a Leaseurope, podporovaná řadou národních organizací, vyvinula vlastní koncept telematické platformy, který je na rozdíl od ExVE otevřený, ale zároveň také bezpečný.

Platforma S-OTP jako návrh nezávislého automobilového trhu

Koalice vyzvala Evropskou unii, aby při legislativní úpravě přístupu k datům ve vozidlech zohlednila její návrh na bezpečnou telematickou platformu S-OTP. Kromě samotného konceptu platformy byly úřadům představeny také technické argumenty a doporučení pocházející z mnoha různých prostředí automobilového trhu. K návrhu se vyjádřili výrobci autodílů a pneumatik, distributoři dílů, opravny, poskytovatelé technických informací, půjčovny a leasingové společnosti, jakož i samotní spotřebitelé, majitelé vozidel.

Koalice ujišťuje, že S-OTP je jediným řešením, které spotřebitelům zaručuje svobodnou volbu a pro společnosti působící na automobilovém trhu volnou soutěž. S příchodem propojených automobilů se kvalita nabízených služeb stala závislou na přístupu k datům vozidel. Cílem S-OTP je poskytnout spotřebitelům široký výběr poskytovatelů služeb z mnoha společností, včetně malých a středních podniků, které tvoří nezávislý automobilový trh. Aby to bylo možné, musí být tito poskytovatelé schopni konkurovat výrobcům vozidel v otevřeném, ale bezpečném prostředí.

Koncept platformy S-OTP je založen na několika klíčových úvahách, jako jsou:

  • poskytnout spotřebiteli plnou kontrolu nad přístupem k údajům ve vozidle;
  • možnost spotřebitele svobodně kontrolovat přístup k údajům o vozidle pro všechny poskytovatele služeb (včetně výrobce automobilů);
  • správa spotřebitelských smluv s nezávislými poskytovateli služeb bez nutnosti získání souhlasu od výrobce vozidla;
  • jednotný přístup vozidla k síti prostřednictvím zabezpečených a chráněných softwarových rozhraní umožňujících obousměrnou komunikaci;
  • schopnost bezpečně komunikovat s řidičem prostřednictvím rozhraní vozidla.

Členové koalice věří, že zavedení S-OTP by prospělo spotřebitelům i celé společnosti. Postavení spotřebitelů by bylo posíleno díky zajištění jejich práva na soukromí a rozšířením výběru poskytovatelů služeb. Otevření co nejširší skupině dodavatelů by rovněž přispělo ke zvýšení inovace v tomto odvětví a urychlení digitální transformace mobility.

Koncept S-OTP je v souladu s ambiciózními cíli evropských institucí podporovat inovace a legislativu způsobem, který v moderní ekonomice velmi dobře funguje. Původní koncept se rozšířil, aby vyhovoval zvýšeným požadavkům na kybernetickou bezpečnost, včetně certifikace poskytovatelů služeb a zodpovědného přístupu k vývoji bezpečných aplikací, které si mohou zákazníci a provozovatelé instalovat do svých vozidel.

Koalice oborových sdružení začlenila svůj koncept do studie zadané Evropskou komisí, která nabádá evropské zákonodárce, aby toto řešení zvážili během legislativních procesů.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!