Dobré vědět: Proč byste měli mazat drážkování náboje spojkových lamel

13 septembra 2021, 14:08

Spojková sada včetně dvouhmotového setrvačníku a vypínacího ložiska je jednou z nejdůležitějších součástí vozu, která zajišťuje přenos výkonu a točivého momentu na kola. Stejně jako všechny provozní díly i spojka podléhá opotřebení a vyžaduje pravidelnou kontrolu a případnou výměnu. Nezapomeňte, že chybný servis a nedodržování nejdůležitějších pravidel může drasticky zkrátit životnost této součástky.

Oprava spojky SACHS

Školení ZF Aftermarket z oblasti pohonného ústrojí se těší velkému zájmu a automechanici se na něm dozvídají více o klíčových krocích, na které by neměli zapomínat a které mohou způsobit problémy vedoucí k nákladným opravám a tím i k reklamacím zákazníků. Školení probíhají komplexní formou teoretických a praktických workshopů pro lepší získání znalostí podle vlastního uvážení.

Školení ZF Aftermarket spojky

Nejčastější příčiny poruch spojky

K poškození může dojít v důsledku neustálého nadměrného zatížení spojky nebo nesprávného zabírání, např. tažení těžkého přívěsu, chiptuning, nesprávná funkčnost pohonné jednotky, ale také třeba opření nohy o spojkový pedál může mít za následek rychlé opotřebení spojky.

Bezchybná a správná funkce podpůrných systémů spojky hraje stejně důležitou roli, pokud jde o opotřebení spojkového systému. Prokluzování spojky mezi spojkovou lamelou a přítlačným talířem nebo povrchem setrvačníku v důsledku nadměrného zatížení může vést k lokálnímu přehřátí třecích částí, jako je přítlačný talíř nebo povrch setrvačníku. Tepelné přehřátí na povrchu přítlačného talíře nebo setrvačníku zvyšují riziko zadření spojky nebo v extrémních případech dokonce vzniku trhlin na třecích plochách, což může nakonec vést k poškození spojky.

Dalšími možnými příčinami selhání spojky jsou mastné třecí plochy nebo netěsnost těsnění klikového hřídele nebo hřídele převodovky. Nadměrné množství maziva na hřídeli převodovky nebo na hlavním ložisku, jakož i netěsnost hydraulického vypínacího/CSC systému mohou často vést ke znečištění třecích ploch, což může nakonec způsobit snížení hodnot tření mezi spojkovou lamelou a přítlačným talířem nebo dvouhmotovým setrvačníkem, a tím k prokluzování nebo škubání spojky.

Proto je důležité provést důkladnou kontrolu, aby bylo možné identifikovat zdroj problému a okamžitě jej řešit. I drobné stopy oleje a maziva narušují proces plynulého záběru spojky při rozjezdu.

Tipy pro mazání

Komponenty spojky budou po dlouhou dobu účinně fungovat pouze v případě, že budou dodržována doporučení týkající se mazání. V opačném případě může dojít k předčasnému opotřebení některých dílů, jako jsou vodicí pouzdro a vypínací ložisko spojky. Moderní spojky se skládají z dílů, které obvykle nevyžadují mazání. Jedinou výjimkou je drážkování náboje. Každá spojková sada SACHS je dodávána s mazivem s vysokou účinností – odolným vůči teplotám a vhodným pro vysoký povrchový tlak. Množství maziva postačuje k jednorázovému namazání drážek náboje a v případě potřeby i vodicího pouzdra, po kterém se pohybuje brzdový válec. Měděné a grafitové mazivo se nedoporučuje, je nutné, aby mazivo bylo teplotně odolné. Použití nesprávného maziva může vést k chybné funkci spojky.

Je dobré vědět, že pokud se drážkování náboje nenamaže, může dojít ke korozi, která vede k špatnému rozpojení spojky, jejímu zadírání a tím i k reklamacím klienta. Obzvláště důležité je správné namazání drážkování náboje. Namažte celé drážkování náboje, poté pohybujte spojkovou lamelou tam a zpět podél vstupní hřídele převodovky a poté odstraňte přebytečné mazivo z drážkování náboje a ze vstupní hřídele převodovky. Pokud se použije příliš mnoho maziva a zůstane na drážkách náboje, odstředivé síly ho během provozu rozstříknou na obložení spojky. Takto znečištěné obložení způsobí, že se spojka přidře nebo bude škubat. Je důležité pamatovat na to, aby bylo obložení dokonale čisté.

Správné namazání vodicího pouzdra zajistí, že se spojkový válec bude pohybovat hladce, bez zachytávání nebo zadrhávání.

Upozornění! Spojkové válce nového typu jsou dodávány s plastovou vodicí trubkou, která není vhodná pro mazání.

Hladce a optimálně fungující systém vypínání spojky zajistí správný chod spojky, a tím zaručí správnou funkci převodovky.

Shrnutí a nejdůležitější pravidla pro výměnu spojky

Specialisté společnosti ZF Aftermarket vypracovali několik základních rad a pravidel pro správnou montáž a servis nové spojky:

  1. Je nezbytné udržovat vše v dokonalé čistotě. I dotyk mastné ruky s povrchem spojky může vést k dalším poruchám, jako je například zadrhávání.
  2. Drážky náboje by měly být správně namazány.
  3. Pokud je maziva naneseno příliš mnoho, odstředivé síly ho rozstříknou na povrch spojky, což může vést k její poruše.
  4. Před instalací spojkového lamely nezapomeňte provést zkoušku boční házivosti.
  5. Aby se předešlo riziku poškození drážkování náboje, měly by být při montáži převodovky spojková lamela a vstupní hřídel převodovky sestaveny souose a „sevřeny“ jemně bez použití síly. Spojkovou lamelu přesně vycentrujte, abyste se vyhnuli riziku poškození čelní plochy drážkování náboje hřídelí.
  6. Šrouby musí být utaženy podle pokynů výrobce – do kříže a správným utahovacím momentem. Specialisté ZF Aftermarket doporučují důkladně zkontrolovat systém spínání/vypínání spojky a v případě potřeby zvážit výměnu opotřebovaných dílů. Pokud je vozidlo vybaveno koncentrickým spojkovým válcem (CSC), je třeba jej ve většině případů vyměnit.

Při výměně spojky se zkontrolují přilehlé díly a povrch kolem spojky. Pokud některý z přilehlých dílů vykazuje známky opotřebení nebo poškození, musí se vyměnit.

Výrobky v kvalitě OEM

Pro maximální bezpečnost a výkon doporučuje společnost ZF Aftermarket používat při servisu a opravách bezpečnostně důležitých systémů výrobky v kvalitě OEM. Spojkové lamely Sachs, testované za extrémních podmínek v laboratoři i na silnici, jsou vyráběny z vysoce kvalitních a nejmodernějších materiálů, a kompletní spojkové sady umožňují rychlý a snadný proces výměny. Jsou vhodné pro všechny opravy, protože obsahují vše, co automechanik potřebuje, například dvouhmotové setrvačníky (DMF) nebo přítlačné talíře. Společnost ZF Aftermarket navíc podporuje své partnery rozsáhlými technickými informacemi a školícím programem zaměřeným na praxi.

Nezapomeňte, že spojky SACHS lze při správném výběru namontovat téměř do každého vozidla bez ohledu na to, jaká v něm byla dříve instalovaná spojka.

Třetí video ze série #dobrévědět můžete najít na: https://youtu.be/P2GdrYZ-h24.

Video ZF výměna spojky

Navštivte webové stránky ZF Aftermarket a prohlédněte si produkty SACHS na: aftermarket.zf.com/pl/sachs nebo sledujte facebookové stránky SACHS Polska www.facebook.com/SACHSPoland/.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!