Co je na sestupu a co na vzestupu – automobilový průmysl v době velkých změn

7 novembra 2022, 16:14

Automobilový průmysl prochází největší transformací v historii, zatímco energetická krize v Evropě firmám zvyšuje náklady, omezuje výrobu a snižuje příjmy. Malé a střední podniky nemusí bez finanční pomoci přežít, varuje Benjamin Krieger, generální tajemník Evropského sdružení výrobců automobilových součástek (CLEPA).

Neradostný výhled do budoucnosti

Mírné říjnové teploty přinesly Evropě určitou úlevu při řešení energetické krize, ale předpovědi pro nadcházející zimu a příští rok nejsou příliš optimistické. Pokračující narušení dodavatelských řetězců, rostoucí náklady na energie a suroviny, celková inflace a také slábnoucí poptávka po vozidlech vytvářejí nebezpečný mix neradostných prognóz.

CLEPA Pulse Check, pololetní průzkum u dodavatelů automobilového průmyslu prováděný společně s konzultační firmou McKinsey, ukazuje, že navzdory optimalizaci výrobních nákladů a dalším krátkodobým opatřením očekává 23 % dodavatelů v letošním roce ztráty. Pro rok 2023 jsou vyhlídky ještě chmurnější – ztrátu očekává 27 % dodavatelů. Pulse Check jasně dokumentuje tlak, kterému dodavatelé v automobilovém průmyslu čelí a který se v letošní zimě pravděpodobně ještě zvýší. Vzhledem k tomu, že téměř 70 % dodavatelů hospodaří hluboko pod 5% marží EBIT, je financování ekologického a digitálního přechodu stále náročnější.

Dodavatelé se stále pevně drží svých závazků v oblasti výdajů na výzkum a inovace, ale bez přístupu k cenově dostupné energii v EU a spravedlivého rozdělení nákladové zátěže plynoucí z inflace v dodavatelském řetězci se konkurenceschopnost a rychlost inovací v tomto odvětví sníží. Jedná se o bezprecedentní situaci, která vyžaduje naléhavá politická opatření, neboť je ohrožena globální konkurenceschopnost evropského automobilového ekosystému.

Transformace odvětví – nelehký úkol

V Evropě se naplno rozběhl přechod na bezemisní dopravu, což vyžaduje politickou podporu. V řadě publikací byly vyčísleny potenciální ztráty a zisky pracovních míst a očekávané změny v automobilovém průmyslu. Společnost BCG dospěla k závěru, že transformace jen v segmentu osobních automobilů si vyžádá zvýšení kvalifikace a rekvalifikaci 2,4 milionu pracovníků. Evropská aliance pro baterie tvrdí, že pro ambice EU v oblasti e-mobility je zapotřebí 800.000 kvalifikovaných pracovníků. A nedávná studie sdružení CLEPA uvádí, že 501.000 pracovních míst v dodavatelském řetězci výroby spalovacích motorů, tedy 84 % současných pracovních míst, bude nadbytečných.

Ačkoli v ekosystému elektromobility vzniknou nová pracovní místa, nebudou snadno zaměnitelná, protože se často nacházejí na různých místech, v různých časových horizontech a vyžadují různé dovednosti. Při řešení tohoto problému je zásadní politická podpora, která zahrnuje cílené financování odborné přípravy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pracovníků v automobilovém průmyslu.

Vzhledem k počtu pracovních míst, která jsou v sázce, a rozsahu probíhající transformace by sociální rozvrat způsobený špatně zvládnutým přechodem mohl vážně ohrozit schopnost evropské zelené dohody uspět v odvětví, které je dosud na světové špičce.

Jak uniknout závislosti na surovinách

Náklady na energie v Evropě byly vysoké již před válkou na Ukrajině, zatímco průmysl se potýkal s nedostatkem klíčových komponentů a surovin: mikročipů, gumy, mědi a oceli. Válka tyto problémy ještě prohloubila.

Výrobci dílů často nemohou přenést náklady na své zákazníky, protože jsou vázáni dlouhodobými smlouvami. Navíc, jak upozorňuje Benjamin Krieger, malé a střední podniky nemají přístup ke kapitálu, který by jim umožnil přizpůsobit svůj obchodní model novým podmínkám, což znamená, že bez finanční pomoci by nemusely tuto těžkou dobu přežít.

V souvislosti s nedostatkem surovin varuje CLEPA před závislostí evropského automobilového průmyslu na dodávkách lithia, které je nezbytné pro výrobu trakčních baterií používaných v elektromobilech. Až 60 % světového trhu s lithiem je v rukou Číny, která má monopol i na dodávky prvků vzácných zemin. CLEPA se domnívá, že vozidla BEV (bateriová elektrická vozidla) by měla být považována pouze za jednu z cest k dosažení klimatické neutrality v automobilové dopravě. Spolu s nimi by to měly být vozy FCEV vybavené palivovými články na vodíkový pohon a automobily se spalovacími motory, které by poháněly tzv. e-paliva, vyráběná z ekologického vodíku, získávaného elektrolýzou z čisté elektrické energie a oxidu uhličitého z atmosféry. Výroba a spalování těchto paliv by tak probíhaly v uzavřeném cyklu, který by byl zcela klimaticky neutrální, bez nutnosti používat fosilní suroviny.

„Začlenění udržitelných paliv do evropské politiky v oblasti klimatu by přispělo k posílení nezávislosti evropského automobilového průmyslu a jeho odolnosti vůči narušení dodávek a zároveň by ochránilo mnoho pracovních míst v automobilovém průmyslu, která by byla odsouzena k zániku, pokud by byl konvenční pohon zcela vyloučen,“ vysvětluje Tomasz Bęben, člen CLEPA.

Staré příležitosti zmizí, nové se objeví

Sdružení CLEPA společně s mezinárodní analytickou firmou Roland Berger rovněž představila tři scénáře rozšíření vozidel BEV na evropském trhu. Očekává se, že do roku 2030 bude prodej těchto vozidel úrovni 53 až 82 %. Každý scénář přitom předpokládá, že od roku 2035 budou plně elektrická vozidla představovat téměř 100 % trhu s novými osobními a dodávkovými automobily. Jak však CLEPA upozorňuje, v roce 2040 bude podíl elektrických vozidel na celkovém počtu automobilů starších osmi let pouze 18 %. Takže i za dvacet let budou mít autodílny specializované na automobily se spalovacími motory co dělat.

Je však třeba mít na paměti, že celková poptávka po servisu automobilů s konvenčním pohonem bude postupně klesat. Podle společnosti CLEPA se trh s náhradními díly do roku 2040 zmenší o 15 %, tj. o 6-7 miliard eur, a to z toho důvodu, že potřeba těchto dílů u elektromobilů je o 30 % nižší.

Na druhé straně však bude nabývat na významu repasování baterií a komponentů pro elektromobily a tzv. reverzní logistika, což vytvoří nové příležitosti pro nezávislé hráče na automobilovém trhu.

Pro nezávislé autoservisy, které chtějí vstoupit na nově vznikající trh se servisem elektromobilů, bude klíčové školení a zvyšování kvalifikace. Jak upozorňuje CLEPA, je také nutné vyvinout nové modely spolupráce mezi výrobci dílů a specialisty na aftermarket, pokud jde o servis trakčních baterií.

„Změnám se nedá uniknout. Transformace automobilového průmyslu se dříve či později dotkne také trhu s náhradními díly a nezávislých servisů. Ti, kteří se na novou realitu připraví jako první, získají na trhu výhodu. Ti, kteří budou pasivně vyčkávat, riskují, že budou z trhu vytlačeni,“ uzavírá Tomasz Bęben.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!