Konference CLEPA Aftermarket: přístup k datům je klíčový pro rozvoj aftermarketu

11 apríla 2023, 19:08

Ve dnech 29. a 30. března se v Bruselu konal 14. ročník konference CLEPA Aftermarket 2023, jejíž mottem bylo „Driving Service Innovation“. Akce se zúčastnilo více než 180 účastníků. Byli mezi nimi špičkoví řečníci z Evropské komise, Parlamentu i zástupci průmyslu. Na konferenci CLEPA 2023 diskutovali zástupci aftermarketu o technologických výzvách, včetně kybernetické bezpečnosti a autorizace náhradních dílů. Jaké jsou závěry letošní konference?

CLEPA konference

Prognózy společnosti CLEPA pro nadcházející roky představené během konference

Sdružení CLEPA společně s Boston Consulting Group provedlo studii, jejíž výsledky prezentoval Alexander Brenner (Boston Consulting Group). Z ní vyplývá, že do roku 2030 bude přibližně 15 % osobních automobilů patřit do vozových parků. Výchozí scénář rovněž uvádí, že 62 % z nich budou tvořit bateriové elektromobily (BEV).

Na základě výsledků studie lze konstatovat, že budoucí velikost trhu s opravami a údržbou, trhu s pneumatikami a příslušenstvím, jakož i s opravami po nehodách bude významně záviset na počtu vozidel ve vozových parcích. Důležitý bude také podíl vozidel BEV v těchto vozových parcích.

V důsledku toho bude nejdůležitějším faktorem připravenosti aftermarketu na nové technologie přístup k datům a zdrojům údajů ve vozidlech. S tím, jak tyto nové technologie nabírají na síle, se celý hodnotový řetězec musí připravit na výzvy spojené se servisem těchto vozidel v příštích několika desetiletích.

Konference CLEPA – důvěra zákazníků a spravedlivý přístup k datům jsou klíčovými faktory pro rozvoj aftermarketu

Konferenci zahájil generální tajemník CLEPA Benjamin Krieger. Ve svém uvítacím projevu uvedl, na čem závisí úspěch při zavádění nových technologií:

„Důvěra spotřebitelů je pro přijetí a zavedení nových technologií klíčová. Toho lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím širokého výběru dobře vybavených a kvalifikovaných servisů na nezávislém trhu, které poskytují bezproblémový servis po celou dobu životnosti vozidel,“ řekl Benjamin Krieger.

CLEPA konference

Velký význam role spotřebitelů potvrdila Hasmeet Kaur ze společnosti Roland Berger, která se ve svém hlavním projevu podělila o své myšlenky na téma „Vize mobility 2040“. Kromě spotřebitelů byla velká pozornost věnována otázce přístupu k datům, který umožní hladký a spravedlivý rozvoj trhu.

Mezi témata, která byla na konferenci CLEPA 2023 probírána v rámci panelů, patřilo vymezení rozsahu dat tak, aby byla zajištěna rovnováha mezi ochranou práv duševního vlastnictví a obchodního tajemství a zároveň umožněno obecné sdílení dat. Na tuto problematiku upozornila Angelica Petrov, politická poradkyně v kanceláři poslankyně Evropského parlamentu Aliny Mituty, která představila postoj Evropského parlamentu k Aktu o datech. Problematika dat se objevila i v dalších vystoupeních.

„Během této konference se slovo „data“ zmiňovalo ve všech možných situacích. Je dobře, že trh připomíná evropským rozhodovacím orgánům tuto skutečnost a že ty vnímají potřebu spravedlivého přístupu k datům pro všechny subjekty. Někdo zlomyslný by mohl říci, že to vědí již dlouho, a to i na základě vlastních analýz, takže se od nich očekávají rozhodnější kroky. Nicméně jsme rádi, že opět zazněla potřeba odvětvových předpisů pro automobilový průmysl. S netrpělivostí na to čekáme,“ řekl Tomasz Bęben, generální ředitel SDCM a člen představenstva CLEPA.

CLEPA 2023 – data pro aftermarket musí být dostupná, ale také bezpečná

Na konferenci CLEPA 2023 byla velká pozornost věnována také zajištění odpovídající ochrany dat. Mark Nicklas, vedoucí oddělení mobility Generálního ředitelství pro vnitřní trh Evropské komise, se věnoval plánovaným předpisům pro trh s náhradními díly. Uvedl přitom, že kybernetická bezpečnost je nezbytná, ale bude vyžadovat další regulační zásahy, aby byly zajištěny rovné podmínky.

Damian Dyrbusch, vedoucí nově založeného kompetenčního centra Bosch pro architektury systémů mobility, poskytl informace o architektuře E/E propojených vozidel jako součásti širšího ekosystému. To vedlo k panelové diskusi o výzvách, které nové technologie pro aftermarket představují. Panel se dotkl také úlohy OBD a významu aktualizací softwaru. Zatímco technické možnosti aktualizací softwaru byly považovány za důležité, za hlavní problémy konkurenceschopného aftermarketu byla označena opatření kybernetické bezpečnosti a přístup k datům generovaných vozidly.

„Aftermarket čekají tak významné změny, jakým snad nečelil od vzniku automobilového průmyslu. Velkým úkolem akcí, jako je konference CLEPA, ale i zúčastněných společností, je diskutovat a připravit se na změny a výzvy, které před námi stojí. Pro aktivnější z nich to budou příležitosti k dalšímu rozvoji. Často jsem ve své kariéře opakoval čínské přísloví, že když fouká vítr, jedni hledají úkryt a druzí staví větrné mlýny. Na současnou situaci na aftermarketu se to hodí jako ulité. Věřím, že se toto odvětví navzdory mnoha výzvám a nepřízni osudu v nové realitě prosadí,“ říká Alfred Franke, prezident skupiny MotoFocus, mediálního patrona konference CLEPA Aftermarket Conference.

Konferenci uzavřel Frank Schlehuber, hlavní konzultant společnosti CLEPA pro tržní záležitosti. Ve svém projevu zdůraznil, kolik práce čeká trh s náhradními díly. Podotkl také, že příklady prezentovaných řešení ho přesvědčují o tom, že všech zamýšlených cílů bude včas dosaženo.

„Aftermarket se musí připravit na nové technologie, nové hráče v odvětví a nárůst vlivu vozových parků. Od zákonodárců se očekává, že bude vytvořen pevný regulační rámec, který zajistí rovné podmínky, ale je dobré vidět, že se odvětví již připravuje na budoucí výzvy. Zaznamenali jsme působivé příklady osvědčených postupů, což mě utvrzuje v přesvědčení, že aftermarket bude mít sílu a kreativitu přizpůsobit se novým technologiím,“ řekl ve svém vystoupení Frank Schlehuber.

Příští ročník konference CLEPA Aftermarket je plánován na březen 2024.

Mediální skupina MotoFocus byla patronem právě skončené konference CLEPA.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!