Forum on Automotive Aftermarket Sustainability bude oficiálně založeno jako nové evropské sdružení

17 júla 2023, 15:20

Pouhých devět měsíců po svém úspěšném založení v září loňského roku oznamuje Forum on Automotive Aftermarket Sustainability (FAAS) vznik právně registrovaného neziskového evropského sdružení. Fórum FAAS, které tvoří 28 významných členů, je iniciativou zaměřenou na pokrok v oblasti udržitelnosti, prosazování ekologičtějších postupů a poskytování řešení v rámci aftermarketu.

Pod vedením sekretariátu FAAS, iniciovaného CLEPA (Evropské sdružení dodavatelů automobilového průmyslu) a FIGIEFA (Evropské sdružení distributorů aftermarketu), probíhají přípravy na vytvoření řídící struktury, formalizaci FAAS jako právního subjektu a zahájení informační kampaně s cílem rozšířit členskou základnu. Kromě toho se nová asociace chystá zavést nové kategorie členství, aby podpořila širší účast a angažovanost.

Oficiální představení této iniciativy se uskuteční během očekávaného Sustainability Day FAAS, který je naplánován na 16.-18. listopadu v Boloni v rámci kongresu FuturMotive.

Laurence Eeckhout, koordinátor FAAS za FIGIEFA, sdílí nadšení, které projevili členové jednomyslnou podporou během nedávného plenárního zasedání: „Těší nás, že se členové zapojili do cesty, na níž aktéři aftermarketu spojují své síly, aby posílili spolupráci, vyměňovali si osvědčené postupy a podporovali udržitelné iniciativy, které budou mít trvalý dopad na celý dodavatelský řetězec. Společně očekáváme výrazný nárůst počtu našich členů, stejně jako optimalizaci balení, opětovné použití a opětovnou výrobu dílů a digitalizaci logistiky.“

Frank Schlehuber, hlavní konzultant CLEPA pro tržní záležitosti, zdůraznil význam kolektivního postupu v rámci aftermarketu: „I když v rámci trhu působí mnoho zúčastněných stran, všichni máme společný cíl. Provedení smysluplné změny vyžaduje přijetí a podporu všech účastníků trhu. Proto je společná iniciativa zahrnující zúčastněné strany napříč hodnotovým řetězcem nezbytná k dosažení rychlých a působivých výsledků.“

Poslání FAAS

FAAS představuje jedinečnou spolupráci iniciovanou organizacemi CLEPA a FIGIEFA, která spojuje dodavatelský řetězec aftermarketu v uceleném úsilí o ekologičtější a udržitelnější řešení pro evropský trh s náhradními díly.

K dosažení svých cílů v oblasti udržitelnosti má FAAS v současné době čtyři pracovní skupiny složené ze široké škály účastníků evropského automobilového průmyslu:

  • Pracovní skupina 1: Provádí komplexní studii, jejímž cílem je posoudit CO2 stopu aftermarketu a dopad CO2 při delší údržbě vozidla oproti jeho výměně za nové vozidlo.
  • Pracovní skupina 2: Řešení stávajících překážek v oblasti repasování součástek prostřednictvím lepších znalostí a porozumění a zároveň zdůraznění významného přínosu repasování pro cirkulární ekonomiku s cílem zvýšit podíl repasovaných výrobků na trhu.
  • Pracovní skupina 3: Vypracování standardizované metodiky uhlíkové stopy výrobku použitelné pro všechny subjekty aftermarketu v souladu s ostatními iniciativami v Evropě.
  • Pracovní skupina 4: Zaměření na optimalizaci logistiky dodavatelského řetězce prostřednictvím vytváření strategických partnerství mezi dodavateli a velkoobchodníky a vypracování doporučení vedoucí ke snížení ekologické stopy přepravy.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!